Budujmy nowocześniej, ciekawiej, ładniej

Niedawno wybudowany został piętrowy budynek dydaktyczny dla Szkoły Podstawowej w Krośnie. Obecnie trwa budowa hali widowiskowo-sportowej. Od strony ul. Krasickiego przypomina ona blok w stylu lat 70-tych ubiegłego wieku. Może hala widowiskowo-sportowa jest wielka, może będzie funkcjonalna, ale jest po prostu nieładna.

Dziś podano do publicznej wiadomości, że wpłynęły 3 oferty od wykonawców gotowych zaprojektować kryty basen. Każdy z nich zaprojektował już minimum jeden obiekt tego typu.

  1. Najniższą cenę – 220 170 zł – zaproponował Włodzimierz Banaś ARCHIPROJEKT – brak wizualizacji zrealizowanych tego typu obiektów w Internecie.
  2. ASPA Pracownia Architektoniczna z Wrocławia jest gotowa wykonać projekt za 280 440 zł
    projekty – TUTAJ 
  3. Krzysztof Holwek EC Industria,  Piątkowisko – wykona projekt basenu za 396 000 zł – brak wizualizacji zrealizowanych tego typu obiektów w Internecie.

Gmina podała do wiadomości, że przeznaczyła na projekt 200 000 zł.

Mam nadzieję, że nowy obiekt zostanie zaprojektowany tak, aby nie tylko był energooszczędny i funkcjonalny, ale miał w sobie coś miłego dla oka.


We wrześniu zostanie oddana do użytku  szkoła w Rokietnicy  dla 300 uczniów o ciekawej architektonicznej bryle  TUTAJ i TUTAJ

Jest to budynek nowoczesny, technologicznie innowacyjny, zbudowany według zasad uniwersalnego projektowania, oszczędny i dodatkowo przyjazny środowisku (rozwiązania pasywne, wykorzystanie tzw. wody szarej), świadczy imponująca instalacja fotowoltaiczna zamontowana na rowerowej wiacie „przypiętej” do frontowej elewacji szkoły. Jej moc to 30 Kwp. Będzie zatem w ok. 70%, ekologicznie, pokrywać zapotrzebowanie obiektu na energię.

 

1 Comments
M. Kaptur 31/08/2017
| |

Postępowanie o udzielenie zamówienia na projekt basenu zostało dzisiaj unieważnione, ponieważ „oferta z najniższą ceną (220 170 zł) przewyższa kwotę (200 000 zł) jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. Wpłynęły jeszcze 2 inne oferty: 280 440 zł i 396 000 zł. Unieważniono również i to aż trzykrotnie przetarg „Budowa ulicy Chopina-Szyszkowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina: etap III – odcinek od ul. Czarnokurz do ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulic Czarnokurz i Chopina”. Gmina zamierzała przeznaczyć na ten cel 250 000 zł. 12 czerwca unieważniono postępowanie, gdyż najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 618 729 zł. W drugim przetargu podniesiono kwotę do 500 000 zł, jednak najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 589 326 zł, więc 19 lipca doszło do unieważnienia przetargu. 24 sierpnia unieważniono trzeci przetarg, gdyż najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 589 326 zł. Wczoraj ogłoszony został czwarty przetarg.Czy zgłosi się ktoś, kto zaoferuje mniej niż 500 000 zł?