BOGM – 30 projektów zostanie zrealizowanych

Zostały już ogłoszone wyniki I edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina. Z 52 zgłoszonych wniosków 39 zatwierdzono i dopuszczono do głosowania. W wyniku głosowania do realizacji przechodzi 30 projektów. Większość z nich dotyczy remontów nawierzchni dróg lub chodników albo remontów budynków świetlic.

drogi-budynki

glosowanie

W praktyce głosowanie w większości sołectw/osiedli nie było potrzebne. Taka sytuacja była w tych, które złożyły tylko 1 wniosek, lub 2-3 jeśli ich łączna kwota nie przekraczała przyznanego limitu środków. Nie może więc dziwić niewielka liczba oddanych głosów.
W tej grupie wyróżniło się Osiedle nr 4. Aż 226 głosów poparło projekt budowy chodnika w ul. Piaskowej w Mosinie.
Tylko w kilku jednostkach pomocniczych głosowanie decydowało o wyborze wykluczających się opcji.
Ma to swoje odzwierciedlenie w ilości oddanych głosów. Największe zainteresowanie głosowaniem było w tych jednostkach, gdzie konkurowały ze sobą dwa wykluczające się projekty.
Najwięcej głosów oddano w sołectwie Daszewice – aż 831. Głosował tam co drugi uprawniony do głosowania.
Drugi pod względem ilości oddanych głosów jest Rogalinek.
W tych dwóch sołectwach wygrały projekty dot. infrastruktury rekreacyjnej, która ma być posadowiona na boisku szkolnym.
Ewenementem jest sołectwo Sasinowo – aż 112 mieszkańców spośród 159 ogółem oddało swój głos.
Tu z siłownią zewnętrzną wygrało utwardzenie zjazdu z drogi powiatowej w ulicę Podróżników.

Więcej informacji TUTAJ

1 Comments
Iks 07/11/2016
| |

Szału nie ma jak na pierwszy raz. Daszewice + Rogalinek = 1/3 wszystkich głosów w gminie. Czy budżet się przebił do świadomości większości? Wynika, że nie za bardzo. Dobrze chociaż, że większość kasy pójdzie na twarde cele.