BOGM 2017 – Budżet Obywatelski Gminy Mosina

Jak można było przewidzieć, zaproponowany przez burmistrza  pomysł na budżet obywatelski został z kosmetycznymi poprawkami przyjęty i jako uchwała Rady Miejskiej wchodzi w życie (14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego).

Zastępca burmistrza P. Mieloch napisał wczoraj na Facebooku:

Rada Miejska uchwaliła dziś Budżet Obywatelski Gminy Mosina na rok 2017 w wersji zbliżonej do zaproponowanej przez Burmistrza Gminy Mosina.
Szczegóły będą niebawem przedstawione na stronie www.mosina.pl oraz później w Informatorze Mosińskim. Propozycja Burmistrza była przedstawiona w numerze kwietniowym Informatora Mosińskiego (kwiecień 2016 NR 4/12).

Pomysł, by kwotę 1,2 mln zł podzielić na sołectwa i osiedla, zyskał poparcie większości radnych.
15 z 20 obecnych na wczorajszej sesji zagłosowało “za”,  3 było przeciw i 2 się wstrzymało.
Moje stanowisko przedstawiałam już  wcześniej w czasie obrad Komisji Budżetu i Finansów, a także na www.czasmosiny2.pl. Dla zainteresowanych na końcu artykułu.

Skoro  wolą burmistrza i większości radnych propozycja stała się faktem, należy zastanowić się, co można sensownego zrobić za ujętą w poniższej tabeli kwotą.

Zachęcam wszystkich do zapoznania się z ZASADAMI BOGM

BO - tabela

Od 1 czerwca do 15 lipca będzie można zgłaszać propozycje zadań inwestycyjnych na KARCIE ZGŁOSZENIA.

Pozostałe daty ważne dla zainteresowanych budżetem obywatelskim przedstawia HARMONOGRAM.

Zgłaszający projekt do BOGM (Budżet Obywatelski Gminy Mosina) musi dołączyć LISTĘ 15 osób udzielających poparcia.


Nie głosowałam “za” nie dlatego, że nie rozumiem potrzeb poszczególnych sołectw, czy osiedli, lecz dlatego, że:

 • Kwota 1,2 mln zł. jest zbyt wysoka w stosunku do naszego budżetu (ok. 90 mln)
  Luboń planuje wydać w 2017 250 tys. zł (budżet ogółem ok. 85 mln)
  Kórnik przeznacza 700 tys. zł (budżet ogółem 125 mln)
  Śrem                         600 tys. zł (budżet ogółem 120 mln)
  Swarzędz                   1,5 mln zł (budżet ogółem 170 mln)
 • Kwota 1,2 jest zbyt duża w stosunku do naszych możliwości i ambitnych inwestycyjnych zamierzeń – w budżecie na 2017 r. musi być zaplanowana kwota 5,5 mln zł na budowę hali widowiskowo-sportowej, na swoją kolej czeka basen, rozbudowa szkoły w Czapurach i Krosinku, na adaptację budynku po przychodni trzeba będzie wydać ok. 1 mln zł., na realizację czeka tzw. czerwonka, mówi się o budowie mostu na Kanale Mosińskim, który miałby zapewnić połączenie  Osiedla nr 4 z drogą do Puszczykowa i dalej do Kórnika i odciążyć ruch na ul. Mocka i Szosa Poznańska.BO Kórnik
 • Kwota podzielona na sołectwa osiedla (niekiedy poniżej 20 tys. zł.) mocno ograniczy możliwość wyboru inwestycji i skłoni do realizacji niekoniecznie tego, co jest niezbędne, tylko do tego, co jest w ramach tej kwoty możliwe do zrobienia.
 • Uchwała nie przewiduje możliwości realizacji większych międzysołeckich lub międzyosiedlowych przedsięwzięć. Przydzielanie konkretnych kwot na sołectwo, czy osiedle uważam za wypaczenie idei budżetu obywatelskiego. Uniemożliwia to składanie projektów ogólnogminnych, zamyka małe społeczności w swoich granicach.
 • Ograniczenie wniosków tylko do zadań inwestycyjnych, czyli związanych z gruntem gminnym i to pod warunkiem, że Gmina nie ma tam innych zamierzeń, wpłynie na ilość zgłoszonych pomysłów, a co za tym idzie na zaangażowanie mieszkańców w cały projekt.
 • Skoro podatki są dla wszystkich równe, to kwota na głowę mieszkańca powinna być taka sama, tymczasem mamy mieszkańców za 25 zł, za 40 i 55 zł.
 • Budżet obywatelski to wzrost zadań dla urzędników – weryfikacja numerów PESEL, weryfikacja projektów, realizacja i rozliczanie kilkudziesięciu dodatkowych zadań. Moim zdaniem spowoduje to wzrost etatów w urzędzie. W budżetach realizowanych w Kórniku, Swarzędzu, czy Śremie do fazy realizacji przechodzi tylko kilka wyłonionych w głosowaniu zadań.

 

0 Comments

No Comment.