Blaski i cienie gospodarowania zasobami

W 2017 r. Gmina Mosina zbyła działki za kwotę 4,1 mln zł. Plan wynosił o 1,1 mln więcej.
W II półroczu 2017 r. sprzedaż 3 działek (z przylegającymi do nich 3 innymi) przyniosła gminie wpływy w wysokości ok. 1,6 mln.

Działki sprzedane przez Gminę w II półroczu 2017 r.

Chciałabym zwrócić uwagę na 4 (zaznaczone w tabeli kolorem żółtym) niewielkie działki zbyte w trybie bezprzetargowym. Gmina ma prawo sprzedać w tym trybie nieruchomość, zwykle niewielką, której nie da się zabudować,  w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Cieszy fakt, że Gmina porządkuje sprawy własności. W roku bieżącym ta polityka jest kontynuowana. Burmistrz wydał zarządzenia zawierające wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia  w trybie bezprzetargowym.
Dobry gospodarz schyla się po każdy grosz.

Martwi mnie jednak, że dbałość ta dotyczy niewielkich kwot, a te większe są lekceważone.

Są w gminie 2 działki, które mnie bulwersują. Wielokrotnie w różny sposób poruszałam ten temat. Bezskutecznie.

1 – Czapury – Osiedle Leśne – część działki  nr ewidencyjny 206 

skarpa na gminnej działce nr ewid. 206 w Czapurach

Deweloper na części działki zbudował skarpę. Przedstawiciel dewelopera w 2014 r. publicznie w obecności radnych oglądających Osiedle Leśne oświadczył, że jest ten teren skłonny nabyć od gminy (posiadam nagranie tej deklaracji). Jednak do dnia dzisiejszego mimo licznych moich wniosków stan prawny tego  gruntu nie został uregulowany. Gmina nie zawierała umowy użyczenia swojej nieruchomości, nie wpłynęły do budżetu gminy żadne środki z tytułu zajęcia gminnej własności.
W lipcu ubiegłego roku Burmistrz zapowiadał podjęcie działań, ale póki co brak informacji o ich efektach.

Gmina nie tylko nie czerpie należnych jej opłat z tytułu zajęcia nieruchomości (w tym czasie pobiera się od innych opłaty np. za zajęcie pasa drogowego), ale naraża się w przyszłości na  koszty z tytułu utrzymania tej skarpy we właściwym stanie technicznym, gdyż formalnie jest jej właścicielem.

2 – Mosina – działka nr ewidencyjny 2700/82

15 października 2012 r., jeszcze przed zbyciem działki 2700/83, Burmistrz Gminy Mosina wydał  decyzję o warunkach zabudowy, ustalając linię zabudowy w granicy z gminną działką 2700/82. Ustalono 2 miejsca postojowe na mieszkanie i 3 miejsca na 100 m² lokalu usługowego, ale w grudniu 2014 r. obecny Burmistrz Gminy Mosina podpisał decyzję o zmianie tego wymogu.

Deweloper wybrał wariant dla siebie najkorzystniejszy, czyli co najmniej 1 miejsce.
Starosta wydał pozwolenie na budowę trzykondygnacyjnego budynku o długości 60 m w granicy gminnej działki. Budynek ma nie tylko okna wychodzące na gminną działkę, lecz także wejścia do klatek schodowych i lokali usługowych.

Burmistrz Gminy Mosina zawarł 20 września 2017 r. porozumienie z deweloperem, na mocy którego inwestor stał się darczyńcą, gdyż na gminnej działce wykonał chodniki i 5 miejsc postojowych (materiał i robocizna). Gmina wkrótce urządzi tam teren zielony i zainstaluje obiekty małej architektury: huśtawki, karuzelę integracyjną, ławki, kosze na śmieci, altany, donice, stojaki na rowery, oświetlenie.

Konsekwencją tego porozumienia jest nieproporcjonalne rozłożenie kosztów po stronie Gminy i dewelopera. Deweloper wykonał swoje jednorazowe zadanie o wartości 174 000 zł. Urządzenie parku będzie kosztowało: 43 tys. zł zieleń, mała architektura 201 tys. zł. Gmina będzie przez lata utrzymywać całość, pielęgnować zieleń, naprawiać, zamiatać  i odśnieżać chodnik/drogę przylegającą do budynku i stanowiącą z nim integralną całość.

Zwróciłam się z wnioskiem do Burmistrza Gminy Mosina o sprzedaż ok. 750 m² gruntu pod chodnikami i miejscami postojowymi – mapka – kolor jasnoszary.

Uzasadnienie wniosku:

  1. Wpływy ze sprzedaży pozwolą gminie na częściowe pokrycie kosztu urządzenia parku i zwolnią gminę z obowiązku utrzymywania chodników stanowiących dojście do budynku. Obecną sytuację oceniam jako niegospodarność i narażenie gminy na koszty, których ponosić nie powinna.
  2. Przeniesienie w wyniku sprzedaży wspomnianej części działki 2700/82 części kosztów na inwestora złagodzi odczucie nierównego traktowania podmiotów gospodarczych na terenie gminy. Gminna działka w wyniku błędnych decyzji administracyjnych utraciła swoją wartość i pełni obecnie rolę usługową względem sąsiedniej działki. To szkodliwy precedens, gdyż od tej pory inni inwestorzy również mogą oczekiwać podobnych rozwiązań.
  3. Gmina Mosina zbywa wiele mniejszych działek na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej, celem poprawy jej zagospodarowania, a chyba nikt nie wątpi, że chodniki zapewniające dojście do klatek schodowych zdecydowanie poprawiają sytuację mieszkańców.
0 Comments

No Comment.