Biała Księga to czarny scenariusz

W związku z opublikowanym przez Ministra Środowiska w dniu 03.11.2015 r. projektem listy kopalin zawartych w „Białej Księdze Ochrony Złóż Kopalin”, które będą podlegały prawnej i planistycznej ochronie Rada Miejska w Mosinie uchwali jutro na nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Miejskiej stanowisko wyrażające zdecydowany sprzeciw objęcia ochroną złóż znajdujących się na terenie południowo – zachodniej Wielkopolski.

Ministerstwo Środowiska wskazało termin 15 grudnia 2015 r. jako graniczny co do możliwości składania uwag, wniosków i wspólnego stanowiska dotyczącego ochrony złóż na naszym terenie.

Radni z południowo-zachodniej Wielkopolski zabrali głos w sprawie tzw. Białej Księgi Złóż Strategicznych. Samorządowcy nie chcą, aby złoża węgla brunatnego Gostyń, Oczkowice, Mosina, Krzywiń i Czempiń zostały uznane za strategiczne.

Na potrzeby Białej Księgi Ministerstwo Środowiska przeanalizowało 249 niezagospodarowanych złóż węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud metali i soli potasowo-magnezowych. Spośród nich wytypowano 95, które zaliczono do kategorii najwyższej ochrony. Na 15 strategicznych złóż węgla brunatnego ujętych w wykazie, aż  6 mieści się na terenie województwa wielkopolskiego. Ministerstwo Środowiska zaznacza, że dokument nie ma charakteru wiążącego, jednak wzbudza on niepokój samorządu lokalnego.

Włączamy się jako gmina do solidarnego sprzeciwu samorządów.
Stanowiska w tej sprawie przyjęły już inne samorządy: Gostyń, Kościan,

Punktem wyjścia do dyskusji jest Projekt stanowiska w sprawie projektu Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin opracowany przez Burmistrza Gminy Mosina.

Konferencja naukowa UAM “Węgiel brunatny w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Rozpoznanie i diagnoza skutków eksploatacji odkrywkowej”


Kościan
Krobia

7 Comments
taboret 18/12/2015
| |

Ważne dla rolników. Taki czarny scenariusz jak w “Białej Księdze” był przygotowany przez były rząd również dla rolników:
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/sejm-decydowal-o-waznych-zmianach-dla-lesnikow/

j 10/12/2015
| |

strajki tylko do 15.12 br.
bialaksiega@mos.gov.pl
mało czasu

Łukasz Kasprowicz- radny 10/12/2015
| |

PRM nie jest od kontrolowania, kto zgłasza się do wypowiedzi, a zastępca. Która jak zauważyłem, co stało się już normą, nie zauważa moich zgłoszeń do wypowiedzi. Jeszcze trochę i pomyślę sobie, że robi to specjalnie. W przypadku dalszych takich działań złożę wniosek o zmianę zastępcy 🙂

Łukasz Kasprowicz- radny 09/12/2015
| |

W skrócie: Stanowisko Rady, napisane przez słabego merytorycznie urzędnika Michalinę Szeligę i podpisane oraz przypieczętowane przez Burmistrza Gminy Mosina. Takie to teraz Rada Miejska w Mosinie swoje stanowiska podejmuje. Za czasów Zofii, gdy podejmowaliśmy np. stanowisko ws Spalarni opon, to chociaż radni je stworzyli sami i sami zatwierdzili. Teraz stanowiska Rady pisze(z błędami) pani Michalina Szeliga, podpisuje i podpieczętowuje Burmistrz i zatwierdza Rada. Kogo to więc stanowisko? Rady, Burmistrza, czy Szeligi? Dziwię się brakiem jakiejkolwiek reakcji PRM Małgorzaty Kaptur na taką sytuację. Chciałem w tych kwestiach i nie tylko, zabrać głos na sesji , niestety, nie było mi dane. PRM Małgorzata Kaptur wraz ze swoją zastępczynią Marią Witkowską łyknęły wszystko, jak zadecydował urzędnik w osobie Michaliny Szeligi. W zakresie swoich uwag nt “stanowiska Rady” wypowiem się na swoim blogu. Pozdrawiam

t-t 09/12/2015
| |

Zgadzam się ze stanowiskiem Rady
Doprowadzi to gminę do zagłady
Opublikowana „Biała Księga”
Chyba zbyt głęboko sięga.
Jest to chyba jakąś wielką kpiną
Wody nie uznano kopaliną!
A są już na to twarde dowody
Że w Mosinie zabraknie wody.
Czy ten geszeft jest uzasadniony
By cały teren był odwodniony
Czy ten węgiel jest tyle warty
Aby osuszyć dorzecze Warty?