Bezpieczeństwo w powiecie poznańskim

Jacek Szeszuła – radny Rady Powiatu poinformował, że na ostatniej sesji Rady Powiatu dokonano oceny stanu bezpieczeństwa i działalności policji i straży pożarnej.
W VIII edycji konkursu “Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego” wzięło udział 15 komisariatów. Ocenie podlegało 20 obszarów działania policji. Komisariat Policji w Mosinie  kierowany przez  podkom. Marcina Wosia zajął 2 miejsce i otrzymał nagrodę w wysokości 10 000 zł.
I miejsce po raz trzeci zajął Komisariat Policji w Kostrzynie, a III Komisariat Policji w Suchym Lesie.

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu poznańskiego. Ocena zagrożeń…

W rankingu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Pecna zajęła III miejsce.

Informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa powiatu poznańskiego za rok 2017

Radny Jacek Szeszuła pogratulował wyróżnionym.

0 Comments

No Comment.