Będziemy płacić drożej za śmieci

Z uwagi na wprowadzanie  nowych uwarunkowań formalno-prawnych dotyczących sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi, w najbliższych  trzech  latach nastąpi gwałtowny wzrost cen za usługi związane z przyjęciem, przetworzeniem i zagospodarowaniem odpadów na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) co w efekcie przełoży się na wysokość opłat ponoszonej przez mieszkańców.
Szczegóły w APELU  gminy członkowskie  Związku Międzygminnego “Centrum Zagospodarowania Odpadów -SELEKT ” w Czempiniu skierowanym do Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów.

Gmina Mosina wyszła z Selektu, ale oprócz kosztów odbioru odpadów od mieszkańców ponosi również koszty zagospodarowania odpadów, a te jak czytamy w Apelu zdecydowanie wzrosną.

M.in. opłata marszałkowska za składowanie odpadów będących wynikiem przetwarzania odpadów komunalnych wzrosła z wartości około 25 zł za jedną tonę w roku 2017 do 140 zł w roku 2018, 170 zł w roku 2019 oraz 270 zł w roku 2020 r.

2 Comments
mieszkaniec Mosiny 07/11/2017
| |

W Poznaniu i Bydgoszczy głośno już mówią o tym, że nawet 15 procent mieszkańców nie płaci za odbiór śmieci. Zdaniem samorządowców spora ich część po prostu oszukuje. Jak jest w Mosinie?
http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/oplaty-za-odbior-odpadow-rosna-przez-nieuczciwych-sasiadow,99795.html

paw 14/06/2017
| |

Opłata marszałkowska czy wiadomo na co fizycznie jest przeznaczana i skąd wynika taki jej wzrost?