Będziemy chronić dolinę Kopla

Rada na najbliższej sesji podejmie uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyległych do rzeki Kopel.
Mowa o terenach w Daszewicach (ok.150 ha) i Babkach (ok. 7ha), bo w Czapurach już niewiele zostało do ochrony.

Stanisław Chrust, autor Analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia mpzp pn. Dolina Kopla – część wschodnia, pisze:
Do sporządzenia analizy przystąpiono z urzędu. Do Burmistrza Gminy Mosina wpływają wnioski o ustalenie na terenach nie posiadających planu miejscowego, w tym na terenach rolniczych, warunków zabudowy dla inwestycji kontynuujących intensywny charakter zabudowy sąsiedniej. Mając na względzie historię rozwoju intensywnej zabudowy we wsiach przylegających do Poznania należy podjąć środki konieczne do zapewnienia.
Głównym celem planu jest ochrona terenów zielonych w dolinie Kopla, poprzez zachowanie i ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zagrożenie dla tego terenu stanowi rozwijająca się w najbliższym sąsiedztwie terenów zieleni zabudowa mieszkaniowa.
Początkowo w analizie uwzględniono także część doliny Kopla w Czapurach. Obszar ten okazał się jednak problemowy pod względem planistycznym ze względu na okalającą dolinę rzeczną silnie rozwiniętą zabudowę. Osiedle wciąż się rozwija, np. otwarta jest kwestia układu komunikacyjnego, który na dzień tworzenia niniejszego opracowania, można ocenić jako niewydolny.
Założenia planistyczne najprawdopodobniej okazałyby się niemożliwe do zrealizowania oraz mogłyby utrudnić wprowadzenie pozytywnych zmian.
W przypadku obszaru w Czapurach zalecane byłoby sporządzenie odrębnej analizy zasadności przystąpienia do opracowywania planu miejscowego obejmującego zarówno obszar osiedli, jaki i otaczających je terenów zieleni, porządkując status terenu.

Kopel

Kopel prawy dopływ Warty, zwany także Koplą lub błędnie Głuszynką płynie w północno-wschodniej części Daszewic, w części stanowi granicę między gminą Mosina a Poznaniem. Babki znajdują się z dala od rzeki. Kopel na terenie naszej gminy pojawia się ponownie w Czapurach.

Mapa przedstawia pólnocno-wschodnią część gminy Mosina graniczącą z Poznaniem. Kolorem turkusowym zaznaczono przybliżony obszar, dla którego miałby zostać opracowany mpzp.
Na mapie zaznaczono także obowiązujące i opracowywane plany w tamtym rejonie.

Gmina nie przystępując w porę do opracowania mpzp dla terenów sąsiadujących z rzeką Kopel w Czapurach doprowadziła do przekształcenia krajobrazu, zaprzepaszczenia naturalnych walorów tego miejsca.
Dziś na Osiedlu Leśnym mieszka ok. 3 tys. osób. Gdyby w porę, tzn 10-15 lat temu gminni planiści wkroczyli do akcji ta część gminy wyglądałaby inaczej. Tereny nad rzeką powinny być ogólnie dostępne jako strefa rekreacyjna.
Tymczasem rzeczkę Kopel można oglądać głównie z okien, bo spacer nad brzegiem jest praktycznie niemożliwy.
Inwestor, dzięki korzystnym dla siebie warunkom zabudowy, bezkarnie usypywał sztuczne skarpy niszcząc naturalne sąsiedztwo rzeki.
Osiągnął maksymalny zysk, a konsekwencje takiego działania będzie ponosić gmina i mieszkańcy osiedla.

Studium - Czapury - tereny w pobliżu rzeki zagrożone masowymi ruchami ziemi

« z 16 »

Interpelacja z 5.01.2012 r.

Dla terenów oznaczonych “?” Czapury – od strony ul. Gromadzka – do tej pory nie opracowano mpzp.

10 komentarzy do “Będziemy chronić dolinę Kopla

 • 22/04/2021 o 11:52
  Permalink

  Też się przyłączam do tego wniosku Pani Małgorzaty Kaptur. Wystarczy zgłosić chęć uczestnictwa w danej komisji i wysłać prośbę o dostęp do takiej czy innej komisji. Komisja to coś innego, jak sesja i można doświadczyć spojrzenia na całą sytuację z innej perspektywy. Polecam gorąco.

  Odpowiedz
 • 22/04/2021 o 08:30
  Permalink

  Znasz jakieś działania swojego radnego podjęte w celu objęcia mpzp terenów, które nie zostały nimi objęte?
  Jeśli teren nie jest objęty mpzp to znaczy, że jakaś ryba płynąca zawsze z prądem i mająca dobre stosunki z władzą, była bardzo niezainteresowana objęcia planem tego terenu.

  Odpowiedz
 • 21/04/2021 o 17:55
  Permalink

  i jak zwykle .. Czapury Gmina ma głęboko .. ale Daszewice to już inna sprawa.
  Gmina powinna zadbać i zaopiekować sie tym trene w Czapurach dodać należy że sama jest sobie winna wydać zgody na zabudowy, więc tym bardziej winna sie starać jak najbardziej na tym terenie.
  I proszę sie nie tłumaczyć że to poprzedni włodarze …
  Uznawanie tych terenów za stracone jest zaskakujące i nie przystoi poważnej instytucji..
  Tereny wzdłuż rzeki można spokojnie starć sie zagospodarować, spróbować przywrócić dawny most nad Kopa przy historycznym miejscu przy młynie Topolnik (miejsce widoczne na głównym zdjęciu)… Stanowiłbym się nad treścią artykułu przed publikacją,
  Czy 10% mieszkańców całej gminy nie ma znaczenia ?

  Odpowiedz
  • 21/04/2021 o 18:42
   Permalink

   Wikipedia wskazuje, że młyn Topolnik znajdował się tam, gdzie jest zburzony most, ale nie zawsze jest to wiarygodne źródło. Wg Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu młyn znajdował się w innym miejscu.
   http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=17309&q=czapury&d=0&t=0
   “Na rz. Kopli [→ Męcina] między Czapurami a Głuszyną w końcu XVIII w. był 1 młyn na SE od Czapur (Perthées). Na mapie Gilly’ego widoczne są 2 młyny na S i SE od Czapur. Można przypuszczać, że wszystkie zawarte wyżej przekazy dotyczą jednego młyna, a mianowicie tego, który leżał na SE od Czapur, bliżej Głuszyny i był kolejno w posiadaniu dziedziców z Czapur, bpa poznańskiego i karmelitów z kl. Bożego Ciała. Określono go raz niejasną nazwą (?) „nastraszni”, najczęściej wymieniano go jako młyn „Czapury” lub młyn „w Czapurach”, a w 1510 r. wyjątkowo wymieniono go przy wsi Głuszyna, jako młyn bez nazwy, pozostający w ręku karmelitów (LBP 226).
   Więcej o Czapurach: http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=17308

   Odpowiedz
  • 21/04/2021 o 19:17
   Permalink

   @Czapurzanin
   Zdajesz sobie sprawę kto stał na czele Rady, kiedy pan Pyza rozwijał tam działalność i mu stwarzał przyjazny klimat i usuwał przeszkody?Czy to czasem nie był Słońce Czapur?

   Odpowiedz
   • 22/04/2021 o 06:20
    Permalink

    Skupmy się na sytuacji tu i teraz a nie odwieczne przypominanie o winach poprzedników nic to nie pomoże.
    Skład Rady Miasta można sobie na bipie sprawdzić jak ktoś jej nie zna, dodać należy że sama rada nie podpisywała decyzji i zgód na realizację przedsięwzięć w Czapurach.
    Niestety zaistniało wiele błędów przeszłości ale trzeba z nimi żyć i starać sie aby ten (nota bene piękny teren) był zagospodarowany przy uwzględnieniu szczególnych warunków środowiskowych jak i społecznych.

    Odpowiedz
    • 22/04/2021 o 08:22
     Permalink

     Słońce Czapur jest czynny również teraz, za waszym przyzwoleniem. Zaobserwowałem, że jak ognia unika tematów związanych z Czapurami, które kiedyś sam zabagnił.
     Jego imieniem powinna zostać nazwana słynna skarpa.
     Trochę jesteście postrzegani przez pryzmat jego działań, które w Radzie polegają na składaniu wniosku o przerwy przed głosowaniem, w celu dilowania. Przywołujesz nazwy innych miejscowości, których sołtysi nie dorabiali sobie w ZUK.
     Coś tam pewnie da się uratować , co się ostało po działalności Pyzy i wybrańca narodu
     czapurskiego, ale będzie to coś o wielkości główki od szpilki.

     Odpowiedz
  • 21/04/2021 o 20:29
   Permalink

   Głos @czapurzanina traktuję poważnie. Wiele zostało na skutek błędnych decyzji i zaniechań zniszczone ale pozostały fragmenty, które zaznaczyłam na mapie białymi znakami zapytania i powinniśmy jej zabezpieczyć. To, co zostało w Czapurach to podobny obszar do tego, co planuje się chronić w Babkach.

   Odpowiedz
   • 22/04/2021 o 06:58
    Permalink

    Dziękuje za potraktowanie komentarza poważnie, jednakże oddźwięk tego artykułu skupił się niestety na podkreśleniu błędów poprzedników, a wydaje się że powinien na wskazaniu walorów tych terenów i otwarcia dyskusji co dalej z nimi.

    Odnosząc sie do wskazanych jedynie na ostatnim zdjęciu znaków zapytania.
    -Znak zapytania ten z lewej – obejmuje tereny zdaje się gminne jak również prywatne, z lewej przebiega przezeń magistrala Aquanetu. Czy na nich planowano rozpoczęcie trasy tzw obwodnicy Babek? Mamy jeszcze kawałęk terenu family house po drugiej stronie rzeki niedawno wystawiany na sprzedaż przez syndyka masy upadłości.
    Natomiast na prywatnych działkach przy ul. Gromadzkiej, w sieci można odnaleźć ogłoszenie z X.2020r.gdzie teren ok. 10 000m2 był wystawiony na sprzedaż, teren z wydaną decyzją o Warunkach Zabudowy zakładającą inwestycję w zabudowie szeregowej i bliźniaczej
    -Znak zapytania ten z prawej (pomiędzy osiedlem ul. Nad potokiem/Młyńska a sołtysem)- obejmuje tereny prywatne, zdaje się że również przeznaczone na sprzedaż i raczej też mają wydane decyzje WZ również pod zabudowę szeregową i bliźniaczą.

    Z powyższego wynika że teren ten już niedługo będzie mocno zurbanizowany.

    I tutaj trzeba zadać pytanie co można zrobić dla terenów wzdłuż rzeki i czy Gmina coś w tym kierunku zrobi, czy tak jak w artykule po prostu odpuszczono ze względu na cyt. “zaprzepaszczenie tego miejsca”….

    Odpowiedz
    • 22/04/2021 o 11:28
     Permalink

     Dostrzegam dużą znajomość tematu i chęć ochrony naturalnego środowiska, choć jak Pan widzi niewiele zostało. Dla sporego terenu nie tylko wydano warunki zabudowy, ale i pozwolenia na budowę. Z rejestru Starosty wynika, że miesiąc temu zostały wydane decyzje dla zabudowy szeregowej w Czapurach dz.334/1,334/2,334/3,128/8.
     Pisze Pan o możliwości odbudowy mostu. Teren wokół stawów nie jest własnością gminy. Kiedyś prowadziła do tego mostu droga, ale tam, gdzie opadała w dół, ku rzece, deweloper wybudował skarpę.
     A Gmina udawała, że nie widzi i nie słyszy.
     Pewnych spraw nie da się odkręcić, ale proszę powiedzieć, co Pana zdaniem można zrobić?
     Dzisiaj na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa (17.00-21:00) ten projekt będzie opiniowany.
     Może Pan przedstawić swój punkt widzenia.
     Proszę zwrócić się do Biura Rady (rada.miejska@mosina.pl) o przesłanie linka do posiedzenia na platformie ZOOM rada.miejska@mosina.pl

     Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.