Będzie mniej reklam w naszym otoczeniu?

Jednym z nadrzędnych zadań samorządu jest kształtowanie ładu przestrzennego, dlatego radni po konsultacjach z mieszkańcami zdecydują, czy w gminie Mosina zostaną określone zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń i ich gabarytów.

Gminę Mosina charakteryzuje duża atrakcyjność krajobrazu naturalnego i kulturowego. Cennym obszarem Mosiny jest m. in. objęty ochroną konserwatorską układ urbanistyczny miasta. Obecnie w przestrzeni publicznej obiekty małej architektury, tablice i urządzenia reklamowe oraz ogrodzenia, sytuowane są w sposób dowolny i chaotyczny, co skutkuje zachwianiem ładu przestrzennego. Często przypadkowe reklamy oraz szyldy szpecą otoczenie zasłaniając niekiedy zabytkowe detale architektoniczne obiektów budowlanych. Również w przypadku wsi duże natężenie, chaotyczne rozmieszczenie, jaskrawe kolory oraz różnorodność reklam i szyldów w postaci tablic, bilboardów, masztów flagowych czy też pylonów wpływają negatywnie na jakość przestrzeni publicznej.
źródło: projekt uchwały

Dnia 11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774). Ustawa ta, nowelizuje szereg innych ustaw wprowadzając do obrotu prawnego nowe instrumenty umożliwiające gminom uchwalanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.