Będzie GIS. Nareszcie!

Gmina Mosina przez 5 lat rezerwowała środki na usprawnienie zarządzania informacją o terenie – podstawa działania referatów: Geodezji i Planowania Przestrzennego. Brakowało jednak czasu i determinacji, by unowocześnić pracę urzędu w tej dziedzinie i poprawić informowanie o tym obszarze.
Tak to wygląda np. w Białymstoku -> TUTAJ

Uruchomione zostało zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego na budowę zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie GIS/SIT, którego zadaniem będzie między innymi umożliwienie zapoznawania się, w tym konsultowania, projektów dokumentów planistycznych, za pośrednictwem Internetu, a także uzyskiwania, również za pośrednictwem Internetu, różnego rodzaju wypisów i wyrysów z dokumentów planistycznych oraz przeprowadzania analiz jest obecnie na etapie wyboru wykonawców, z którymi będzie prowadzony dialog.
To cytat ze Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

Przez pięć lat wpisywano w sprawozdanie z wykonania budżetu podobny tekst.

Oto dla porównania zapis z wykonania budżetu za rok 2016:

Pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel będzie obligowało do zmaterializowania planów i wierzę, że przyczyni się do lepszego zarządzania mieniem gminy oraz usprawni pracę Referatu Planowania Przestrzennego, który przewlekle rozpatruje wnioski mieszkańców.

Otrzymuję wiele sygnałów, że decyzje o warunkach zabudowy są wydawane po wielomiesięcznym oczekiwaniu.
Do postępowania w sprawie wydania decyzji WZ stosuje się przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego. Kodeks stanowi, że sprawy należy załatwiać bez zbędnej zwłoki i podaje dwa terminy (dla spraw w I instancji) – miesiąc dla wszystkich kategorii spraw oraz dwa miesiące dla spraw szczególnie skomplikowanych.
W naszym urzędzie uzyskanie decyzji o WZ w tym terminie to raczej wyjątek niż reguła.

pełna lista – TUTAJ

System informacji o terenie SIT

0 Comments

No Comment.