Bajka o Domach Starców w Pecnej

Z otrzymanych informacji w odpowiedzi na moje zapytania z dnia 15.02.2021 r. wynika, że radny Waldemar Wiązek opowiadał burmistrzom bajki, a ci nie tylko w nie wierzyli, ale opowiadali je innym.
Radny snuł swoje opowieści w zaciszu gabinetu burmistrzowskiego, w wersji pisanej był niezwykle oszczędny w słowach.
Formalnie zaczęło się od jednego zdania wpisanego odręcznie 12 października 2016 r. Tego dnia, mimo że termin składania wniosków do budżetu upłynął z dniem 30 września, radny Waldemar Wiązek jak gdyby nigdy nic zgłosił jeszcze kilka swoich pomysłów. WNIOSEK
Już po tygodniu burmistrz Jerzy Ryś poinformował radnego, że jego marzenie jest możliwe do spełnienia. Po dwóch miesiącach zastępca burmistrza Przemysław Mieloch sprawił, że wniosek w tej sprawie trafił do Aquanetu.

Dla starców?

Zastępca Burmistrza Gostynia pisze kryminały, a nasi burmistrzowie…. bajki.
W karcie załączonej do wniosku do Aquanetu zastępca burmistrza Adam Ejchorst napisał, że inwestycja jest dla podmiotu prywatnego, który ma zamiar zbudować Dom Starców (określenie archaiczne). Napisał też, że będzie tam placówka opieki społecznej, co mogło sugerować, że będą to obiekty świadczące nieodpłatnie pomoc społeczną.
Z dalszej części dowiadujemy się, że w I etapie rodzina radnego zamierza wybudować 2 budynki – dla 250 osób łącznie.
Docelowo miałoby tam powstać aż 6 budynków z miejscami dla 750 seniorów.
Przy okazji plan zakładał wybudowanie 11 mieszkań.
Czym oprócz opowieści przedsiębiorczego radnego kierował się wiceburmistrz nie wiadomo.

To był ambitny, ale nierealny, powiedziałabym ryzykowny plan, ale burmistrz tak wierzył w bajki autorstwa Waldemara Wiązka, że nie pytał innych radnych o opinię. Widocznie nie miał wątpliwości, że plan radnego zasługuje na zrealizowanie za pomocą Gminy.

Bez upoważnienia Rady

Pierwsze pismo, które wyszło z Urzędu Miejskiego w Mosinie (podpisane przez zastępcę burmistrza Przemysława Mielocha), w którym ujęto zadanie projekt i budowa wodociągu i kanalizacji w Pecnej znalazło się w Aquanecie już 29.12.2016 r. przed godz. 15.00.
Tymczasem budżet zawierający to zadanie został uchwalony na sesji, która odbyła się również 29 grudnia 2016 r. w godzinach 16.05 – 20.40.
Burmistrz tak spieszył się, że nie zaczekał na uchwalenie budżetu przez Radę Miejską w Mosinie.

Nie działał więc w tej sprawie jako wykonawca uchwały Rady, jak podaje w swoich publicznych oświadczeniach.

Minimalizm informacyjny

Na moje pytanie o udostępnione radnym materiały zawierające objaśnienia planowanych inwestycji w lesie w Pecnej stwierdził, że w kolumnie nr 5 załącznika nr 7 podano wystarczające dane.

Uprzedzanie wypadków

W tej chwili nie ma możliwości realizacji tej feralnej inwestycji, gdyż w Studium w tym miejscu jest las. Burmistrz w projekcie nowego Studium wyłożonego do publicznego wglądu jesienią 2018 r. zaplanował tam jednak zgodnie z życzeniem tereny zabudowy usługowej w zieleni.

UZ – tereny zabudowy usługowej w zieleni

E_UZ3, (str. 120)
Tereny zabudowy usługowej w zieleni obejmują istniejące i planowane obiekty sportowe i rekreacyjne służące zaspokajaniu potrzeb ludności z zakresu aktywnego wypoczynku, sportu, turystyki.

 1. Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem UZ jest sport i rekreacja, turystyka oraz zieleń urządzona.
 2. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się zabudowę usługową z zakresu:
  1) usług kultury;
  2) ochrony zdrowia i opieki, np. ośrodki zdrowia, domy spokojnej starości itp.;
  3) innych usług związanych z obsługą przeznaczenia podstawowego np. usługi gastronomiczne, handlowe itp.
 3. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów:
  1) minimalna powierzchnia działki budowlanej uzależniona od szczegółowego przeznaczenia terenu, określona w planie miejscowym;
  2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków: nie większa niż 3;
  3) powierzchnia zabudowy nie większa niż 20% powierzchni terenu;
  4) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 60% terenu.

Pisząc do Aquanetu w czasie, kiedy nieznany jest jeszcze termin drugiego wyłożenia Studium, a co za tym idzie terminu jego uchwalenia w piśmie do Aquanetu Burmistrz podał, że jest tam “procedowany mpzp na 2022”. Po raz kolejny uprzedził fakty, albowiem Rada Miejska w Mosinie nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia takiego planu.

Jak róg Wojskiegoraz dłuższy, raz krótszy

Zadął znowu; myśliłbyś, że róg kształty zmieniał
I że w ustach Wojskiego to grubiał, to cieniał,

Długość kanalizacji sanitarnej w zadaniu Pecna: Sosnowa zmusza do zastanowienia.

pismo do Aquanetuwodociągkanalizacja
29.12.2016240 m240 m
13.11.2017 r.290 m290 m
19.02.2020 r.———1 100 m
20.07.2020 r.———–1 150 m


58 komentarzy do “Bajka o Domach Starców w Pecnej

 • 19/07/2021 o 10:47
  Permalink

  Musisz zaoszczędzić lub zdobyć jak najwięcej pieniędzy, aby nie skończyć jako nieszczęśliwy starzec.

  Odpowiedz
  • 19/07/2021 o 11:38
   Permalink

   Jeśli to do mnie, to faktycznie ja raczej na zniżki w Pecnej nie mam co liczyć. Ktoś inny liczył, ale póki co kanalizy w lesie sobie nie zapewnił.

   Odpowiedz
 • 20/04/2021 o 09:37
  Permalink

  Co do długości leśnej inwestycji, to w przetargu wodociąg ma 550 metrów.
  W Starostwie chyba nie trzeba było opowiadać bajek, bo wydający pozwolenie na budowę brał udział w jej pisaniu. Wskazał jako podstawy decyzji mpzp z 2012 roku, który jak wiemy nie ma związku z inwestycją. Powołał się także na decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego z 2 maja 2018 w której nie ma działki 272/1, co nie przeszkodziło w jej umieszczeniu w pozwoleniu na budowę.

  Odpowiedz
 • 07/03/2021 o 09:34
  Permalink

  Dlaczego nie ma uchwalonego studium i planu uważam za retoryczne. Wystarczy spojrzeć dookoła i zobaczymy, kto na tym zyskał. Bo to najczęściej oto chodzi. Zyskała bez wątpliwości patodeveloperka. Te zabudowy szeregowe przy wskaźnikach studium nigdy by nie powstały. Wystarczy wskazać na jeden przykład. Zabudowa szeregowa, dla której przewiduje się min. 800 mkw. działki. Dam sobie rękę odciąć, że żaden z szeregów na sławetnych osiedlach z ostatnich ośmiu lat nie spełnia tego warunku nawet w 50 %. A to tylko jeden ze wskaźników. Poza tym buduje się osiedla bez płacy zabaw, przedszkoli, żłobków. Przy budowie określonej liczby budynków powinno się zabezpieczyć miejsca w przedszkolach i żłobkach. Co mają zrobić młodzi ludzie z dziećmi, jak jadą do pracy? A najczęściej to oni kupują. O drogach dojazdowych np. do Poznania już nie wspomnę. Nikogo to nie obchodzi z referatu planowania a i samego Burmistrza chyba także, skoro podpisuje. Chyba że jest tylko notariuszem tego referatu. Powinien w tym zakresie być jakiś współczynnik zabudowy, który by ograniczał jej intensyfikacje ze względu na drożność przejazdu.

  Nowy Burmistrz będzie musiał się z tym zmierzyć. Stary jak widać się boi albo nie dostrzega problemu. Nie wiadomo co gorsze.

  Na mój rozum, przy tym burmistrzu nie dojdzie do zmian w polityce planowania. Rada jak najszybciej powinna złożyć projekt uchwały o referendum w sprawie odwołania burmistrza z urzędu. Każdy kolejny dzień trwania takiej ,,bezmocy’’ jest szkodliwy dla krajobrazu jak i jakości życia Mieszkańców.

  Nie mówię już bo aż mdli od tej historii, a chodzi o inwestycje wodociągu w lesie. Po czymś takim burmistrz powinien z automatu zdać urząd. No ale bliżej nam do standardu Ukrainy i Białorusi łącznie z Rosją. Podobno na Ukrainie urzędników, którzy stracili zaufanie mieszkańców, a nie chcą sami odejść, wozi się w śmietnikach po ulicy. Oczywiście Broń mnie Panie Boże przed takim zachowaniem i nie akceptuję go.
  Podaje tylko jako ciekawostkę.

  Link poniżej:
  https://www.cda.pl/video/1477147d

  Odpowiedz
 • 07/03/2021 o 07:24
  Permalink

  Czy Państwo zwrócili uwagę, kto bronił tym razem burmistrza na sesji? Tylko Waldemar i Cybulski. Obydwaj panowie, gdyby mieli trochę honoru albo elementarnej przyzwoitości nie powinni w ogóle w niej uczestniczyć.

  Panie Burmistrzu, Pan przecież zdaje sobie sprawę, że nie uzyska Pan większości przy głosowaniu nad absolutorium budżetu. Wydatki na basen, w tym koszty OBSLUGI spółki basenowej położą bezpowrotnie Pana na łopatki. Dla Mieszkańców Gminy to może być szok, jak się dowiedzą ile szło z ich pieniędzy na wynagrodzenie dla menadżerów. I wszystko poszło ostatecznie w błoto. I to Pan jest odpowiedzialny za te straty.

  I jeszcze ta woda do podlewania lasu! Tym razem pieniądze poszły w ziemie.
  Odlesienie radnego Wiązka nie przejdzie przy tej Radzie, kolejna też nie będzie samobójcą. Może się okazać, że ten wodociąg w lesie będzie pomnikiem Burmistrza Przemysława Mielocha wybudowanym za życia za osiągnięcia związane z budową basenu i wodociągiem w lesie. Ale są i inne osiągnięcia związane z wodą jak np. obsługa podmywanej przez wody opadowe skarpy w Czapurach.
  Coś nie ma Pan szczęścia do wody. Można nawet powiedzieć i pewnie ,,panowie weterani pływania znani ze spółki basenowej” przyznają mi racje, że ,,pojechał Pan na fali”.

  Przy tych wydatkowaniach naszych pieniędzy w błoto zupełnie niezrozumiałe jest dlaczego Pan nie zażąda od No należnych gminie od developera kwoty o jakiej pisze Przewodnicząca za wieloletnie i bezumowne korzystanie z działki w Czapurach?

  Próbuję znaleść coś na Pana obronę ale nie bardzo mogę sobie przypomnieć. Może odsunięcie p. Szeligi od planowania. No może to było jedyną dobrą decyzją mi znaną. Ale to trochę za mało.

  Zdaj Pan urząd i daj szansę Nowemu!
  Pan już się wypalił!
  Tylko ktoś Nowy może przekonać Radę do współpracy!

  Odpowiedz
  • 07/03/2021 o 09:37
   Permalink

   Obawiam się, że poufny prezes dobrze sprawdził orzecznictwo w tej sprawie. Na jego korzyść przemawia też fakt to, że choć krótko prezesuje w Mosinie, to wiedział co to zapytanie ofertowe.
   Prezes Złomek nie użył tego narzędzia przez 10 lat, bo miał pewność że nigdy go nikt nie skontroluje.
   Haki to podstawa…

   Odpowiedz
  • 07/03/2021 o 10:35
   Permalink

   Poza Burmistrzem do wymiany jest jeszcze, jeszcze przynajmniej 1/3 rady kończąc na malwersancie z Krosna. A propo Panie Przemysławie Mieloch ja wiem, co pan zeznał w sprawie nieprawidłowości na Targowisku. I zgadzam się z przedmówcą, że nie ma Pan szczęścia do wody. Liczę, że ostatni kubeł wody na głowę w swoim czasie dostanie pan od organów sprawiedliwości.

   Odpowiedz
   • 07/03/2021 o 11:22
    Permalink

    Diler Kia by się z panem nie zgodził. Jemu wzrosła sprzedaż i odprowadził należny podatek.
    Gdyby nie juma, do transakcji by nie doszło.
    Złożyło się nie tylko targowisko. Wróble ćwierkają, że zanim oficjalnie zaczęto pobierać opłaty z jednej ze świetlic wiejskich, to były pobierane nieoficjalnie. Brak przychodu po stronie gminy, nie musi oznaczać że nie były pobierane opłaty. W roku 2018 wystrzeliły w niebo, co powinno zaniepokoić burmistrza Mielocha. Może w świetlicy były pobierane opłaty pozaregulaminowe?

    Odpowiedz
 • 07/03/2021 o 06:19
  Permalink

  Właśnie. Dlaczego nie zawołają nadzwyczajnej sesji Rady i nie przedłożą projektu uchwały o odwołaniu burmistrza w referendum. Panie radny Kasprowicz w Panu upatrujemy nadzieję. Nikt inny chyba się nie odważy.

  Odpowiedz
 • 05/03/2021 o 22:58
  Permalink

  Burmistrzowi trochę puściły nerwy. Nie wiadomo co go bardziej zdenerwowało – artykuł o opowiadaniu bajek o domach starców, czy koniec bajki o basenie.
  Niepotrzebnie burmistrz traci czas na polemikę, bo w tej sprawie każdy już wyrobił sobie zdanie.

  Odpowiedz
  • 06/03/2021 o 08:53
   Permalink

   Pewnie to, że ludzie zamieszkujący w gminie Mosina chcą wody. Jeśli każdy będzie chciał pić wodę, to może jej zabraknąć dla inwestycji leśnych. Burmistrz ma pewne priorytety.

   Odpowiedz
   • 06/03/2021 o 21:55
    Permalink

    Zrobili wodociąg w lesie i przyznali sobie nagrody. Coś mi tu nie pasuje. Albo oni są wybitnie zdolni albo my jesteśmy głupkami że nie doceniamy ich pracy i pracy ponad prace bo tak rozumiem nagrodę. Zupełnie nie rozumiem tej sytuacji. Ale z jednym napewno trzeba się zgodzić, że jesteśmy głupkami, że się na to godzimy jak cielaczki. Dlaczego Rada mir złoży uchwały o Referendum!!!
    Dlaczego np radny Kasprowicz nie złoży wniosku o podjęcie uchwały s sprawie referendum. Zobaczymy kto jest tak naprawdę za demontażem układu a kto przecież. I wszystko będzie jasna.

    Odpowiedz
 • 05/03/2021 o 18:57
  Permalink

  Oświadczenie Burmistrza .Ładne i Głupie . Jako Burmistrz głupio pan pisze że za wodociąg Gmina nie zapłaciła ani złotego .Gminie należą się od Aquanetu wodociągi i kanalizacje .Przykład na 10 lat Aquanet przeznacza około 100 000 000 zł. A Burmistrz z Radą piszą do Aquanetu gdzie w pierwszej kolejności mają zamontować wodociąg itd. Prawie w GMINIE naszej tak jest .Tylko Burmistrz MOSINY wskazuje działki swoich popleczników , gdzie ma być wodociąg w pierwszej kolejności , to jest HAŃBA .Dużo się mówi o ETERNICIE że bardzo szkodliwy Mam pytanie do Burmistrza .Dlaczego w pierwszej kolejności nie zostały wymienione rury wodociągowe które są z AZBESTU ? na osiedlu za Moreną [ ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej ,itd. ] A w drugiej kolejności woda i kanalizacja tam gdzie mieszkańcy już mieszkają i płacą podatki do GMINY , A nie do LASU i na pola w Sowinkach. Całą GMINĄ rządzi Burmistrz i Radni Gminy a nie Aquanet i przydupasy . Zwalanie winy na p. M. Kaptur może i Radnych to wielki Wstyd !!! Oni wiedzieli oni głosowali . A ja się pytam gdzie był BURMISTRZ . Widać że nie umie pan zarządzać tak że DY………..a. Najlepszy pomysł Pana to BASEN bez KASY . Zapomniał Pan że my już mamy baseny na Ulicach .Proponuję Panu otworzyć własną działalność za własną kasę zobaczymy jak długo Pan pociągnie , a nie za naszą kasę.

  Odpowiedz
  • 05/03/2021 o 19:15
   Permalink

   Do tego […] przyzwala na mobbing w urzędzie. Mobbingu je tych co nie są.z kliki żeby zrobić miejsce kolejnym swoim.

   Odpowiedz
 • 04/03/2021 o 10:43
  Permalink

  Widać, że w tym wszystkim pogubił się włodarz Mosiny Przemysław Mieloch. Kłamać w dokumentach kierowanych do Aquanetu, żeby uzasadnić budowę za blisko milion złotych kanalizację do lasu radnego?

  Odpowiedz
  • 04/03/2021 o 11:33
   Permalink

   W dodatku już w poprzedniej kadencji uznał to za inwestycję celu publicznego(2 maja 2018).
   Publiczna jest droga, więc wychodzi na to, że droga potrzebowała wodociągu.
   Jako bardzo dawny ministrant nakazuję podwójną spowiedź, także przed organami świeckimi.

   Odpowiedz
   • 04/03/2021 o 12:04
    Permalink

    CAŁA GMINA MOSINA składa się na budowę wodociągu dla Waldka. Wstyd, że do tego doszło. Mieszkańcy zapewne chcieliby wiedzieć czy zawiadomiono prokuraturę i jakie jest jej zdanie w tej sprawie.

    Odpowiedz
    • 04/03/2021 o 12:44
     Permalink

     Od dawna dziwiłem się tej waszej świeckiej tradycji, że musicie mieć zawsze jakiegoś Waldemara w Radzie. Szkodliwość społeczna Waldemarów jest dużo wyższa niż np. Stefanów.

     Odpowiedz
 • 04/03/2021 o 08:02
  Permalink

  Władze gminy Mosina już wykazały więcej wrażliwości i empatii na potrzeby radnego i jego rodziny niż Wiórecki. W poprzedniej kadencji również. Pamiętacie protest z bębniarzami?

  Odpowiedz
 • 03/03/2021 o 19:22
  Permalink

  Wiązek może sobie wnioskować o co tylko przyjdzie mu do głowy. Jego ziemia to i jego małpy. Każdy z nas mając własność ma niezbywalne prawo do pobierania z tego pożytków. Prawem współobywateli jest układać swoje życie w zastanym środowisku wg swojej równie niezbywalnej woli. Zatem najbardziej naturalnym jest sytuacja z którą mamy tutaj do czynienia. Od tego są procedury i przepisy by racje obu stron godzić w imię społecznej sprawiedliwości i dobrostanu autochtonów. Wiązka organicznie nie znoszę, ale swoje prawa ma! Zarzucam jednak, z całą mocą, tej obrzydliwej kreaturze, że wykorzystuje możliwości wynikające z piastowanych stanowisk i funkcji do osiągania korzyści osobistych. Ma prawo tak czynić lecz TRANSPARENTNIE !!! Tym razem tak nie jest i dlatego jest jak świnia przy korycie.

  Odpowiedz
  • 03/03/2021 o 19:30
   Permalink

   @wiórecki, delikatniej , więcej wrażliwości społecznej

   Odpowiedz
   • 03/03/2021 o 21:09
    Permalink

    Zgoda – więcej wrażliwości społecznej wyrażę. Otóż ona mi podpowiada, że w Aquanecie mają problem godny zbadania przez ich organ kontrolny. Na milę pod wiatr śmierdzi sprawa wod-kan w tak kuriozalnej lokalizacji i z tak mętną i pokrętną procedurą wykonawczą. Sprawa staje się oczywista gdyby przyjąć za pewne, że decydenci w tej sprawie (z Mosiny i Aquanetu) nabędą od beneficjenta tych przewał działeczki w “promocyjnej” cenie. Nie żeby zaraz dla siebie, każdy ma swoich krewniaków. Nasza Rewizyjna niech i ten wątek pociągnie. Aquanet ma z całą pewnością – sądząc po naszej sprawie -całkiem niezłą swoją trzodę. Wolność słowa pozwala mi na artykułowanie tych przekonań, bo taką mam właśnie wrażliwość społeczną.

    Odpowiedz
  • 03/03/2021 o 19:37
   Permalink

   Zgadzam się z Tobą @wiórecki. Wiązek ma prawo opowiadać bajki i szukać naiwnych, ale burmistrz nie powinien bajek słuchać. W tej historii najsłabszym ogniwem jest burmistrz, któremu brakuje asertywności, zdrowego rozsądku i poczucia sprawiedliwości.

   Odpowiedz
 • 03/03/2021 o 14:25
  Permalink

  Wniosek pana Wiązka żenujący. Nagryzmolone jedno zdanie bez uzasadnienia. Takie polecenie do wykonania.
  Radny niepisaty, ale skuteczny.
  Mieloch poleciał z wnioskiem do Aquanetu przed sesją, bo pewno radny zagroził, że nie zagłosuje za budżetem. Tak ja to widzę.

  Odpowiedz
  • 03/03/2021 o 14:47
   Permalink

   Co proponuje komisja rewizyjna? Czy będzie jakieś sprawozdanie z dotychczasowych ustaleń?

   Odpowiedz
   • 03/03/2021 o 15:00
    Permalink

    Komisja Rewizyjna gromadzi, a potem analizuje zebrany materiał. Przewodniczący sporządza protokół z kontroli i po uzgodnieniu jego treści z członkami komisji przedstawia go przewodniczącemu rady oraz kierownikowi kontrolowanej jednostki (w tym przypadku burmistrzowi).
    Następnie wyniki kontroli przedstawiane są na sesji Rady Miejskiej.

    Odpowiedz
    • 03/03/2021 o 15:10
     Permalink

     A czy rada zbadała sam wniosek radnego Wiazka , tj. zmiany przeznaczenia pod kątem zgodności z prawem czyli czy przedłożył wszystkie wymagane dokumenty związane np. z ochroną gatunków chronionych badania gruntowe, itd. Wydaje się, że wniosek obarczony wadami nie powinien być procedowany. Najkrócej mówiąc czy ten wniosek/uwagi są złożone prawidłowo merytorycznie i nie wymagają uzupełnienia?

     Odpowiedz
     • 03/03/2021 o 16:27
      Permalink

      Wniosków czy uwag do mpzp czy Studium nie trzeba specjalnie uzasadniać i mieć jakieś podkładki. Ty też możesz złożyć uwagę dotyczącą cudzego terenu np. żony radnego Wiązka.
      Ja złożyłem uwagę do dopiewskich, by opublikowali projekty w necie i uzasadniłem to patologią w ichnim zagospodarowaniu przestrzennym. No i woleli opublikować projekt, bo inaczej musieliby moją uwagę odrzucać w głosowaniu. Kiedyś jak kierownik czytał moje uwagi to głos miał coraz bardziej drżący.

     • 03/03/2021 o 16:32
      Permalink

      Na twoje @karp przepchnie Wiązek to studium czy nie? Jak tak się czyta to on jedzie jak walec do konca drogi.

     • 03/03/2021 o 17:09
      Permalink

      @Posejdon zapodałeś dobre pytanie. Czy ktoś z Państwa jest w stanie w tej chwili wskazać jaki będzie koniec tej sprawy? Bijemy pianę postami a może scenariusz tej sprawy już jest dawno ułożony od początku do końca i te pohukiwania postami może są w ten scenariusz wliczone. Czy rada stanie na wysokości zadania żeby nie uchwalić studium? Jak tam splata się wiele różnych interesów ? Czy za parę miesięcy Burmistrz jednak nie zdobędzie dodatkowych głosów ?
      Na moje najsensowniej byłoby przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania burmistrza? Ale kto miałby to za inicjować ? Kto miałby wziąć na siebie ten ciężar ? Nie mamy w Mosinie takich Stowarzyszeń wolnych od nacisków . Wydaje się że najlepiej gdyby sama komisja rewizyjna albo Rada złożyła taką uchwałę .

     • 03/03/2021 o 17:54
      Permalink

      Jechał jak walec i niszczył wszystko po drodze, ale silnik zaczyna szwankować.
      Nie przepchnie jeśli nowy klub będzie miał jednolite podejście do tej sprawy.
      Czasami się rozchodzą w różnych kierunkach. Nie mam na myśli dyscypliny we wszystkim, ale w sprawach bardzo ważnych by się przydała. Jak znam życie to niektórzy jego członkowie mogą dostać niemoralne propozycje.

  • 03/03/2021 o 15:01
   Permalink

   Jeżeli rada nie podejmuje uchwały o studium aquanet będzie w niezręcznej sytuacji i pewnie kierownik działu inwestycji będzie musiał się przed zarządem tłumaczyć. Kto wie może wtedy więcej się dowiemy o rozmowach bez protokołu. To spółka kapitałowa,

   Odpowiedz
 • 03/03/2021 o 13:26
  Permalink

  W.W. wszystkich owinął sobie wokół palca jest tak zabezpieczony różnymi biznesami, że nie musy\i być już radnym przez te kadencje załatwił swoje sprawy, swojej rodziny i znajomych. Cześć ludzi ma na sznurku za różne powiązania, widać że burmistrz i urzędnicy chociaż mają wyższe wykształcenie to muszą się doszkalać bo z wiedzą krucho. Są specjaliści w odpowiednich referatach przyjętych za rządów burmistrza i nic nie widzieli, czy nie chcieli wiedzieć??????????????

  Odpowiedz
  • 03/03/2021 o 13:56
   Permalink

   Paradoksalnie teraz urzędnicy będą musieli bardziej uważać. Radny Wiązek posłużył się pełnomocnictwem swojej żony w sprawie Dymaczewo BW. Gdy zaczął nabierać wody zaczął podważać, że to jest pełnomocnictwo Żwirexu i tym samym wystawił urzędników i burmistrza, którzy potraktowali to jako pełnomocnictwo firmowe i wyszli na cieloków.

   Odpowiedz
  • 03/03/2021 o 15:27
   Permalink

   Zawsze miał u burmistrzów zielone światło. W latach 2002-2014 zwolniony z podatku. Jak było za Rysia i Mielocha, warto by sie było dowiedzieć. A tu nagle tak inwestycja.

   Odpowiedz
 • 03/03/2021 o 11:06
  Permalink

  Ja już chyba wspominałem, że uzgodnienia Aquanetu dotyczą także działek 750,690/1, 690/2,690/3,690/4. To już chyba nie imperium króla mosińskiego środowiska?

  Odpowiedz
  • 03/03/2021 o 13:04
   Permalink

   Wszystkie działki wymienione przez Pana mają tego samego właściciela co działki 751, 752, 753, 754, 755

   Odpowiedz
   • 03/03/2021 o 13:20
    Permalink

    Warto byłoby zobaczyć dokumenty z postępowania tych podział i w gminie i w starostwie. Może komisja rewizyjna by się tym zająła?

    Odpowiedz
    • 03/03/2021 o 13:51
     Permalink

     Komisja wystąpiła o dokumenty dotyczące podziału tych działek.
     Warto dodać, że działka nr 754 (mapka na końcu artykułu), na której ma być także zbudowana kanalizacja sanitarna, nie jest własnością Gminy, tylko własnością prywatną.

     Odpowiedz
     • 03/03/2021 o 14:16
      Permalink

      BRAVO Rada ! Tak trzymać!
      Trafiła kosa na kamień!

     • 03/03/2021 o 15:46
      Permalink

      To już jest dziwne, że dostał zgodę na taki podział.

   • 03/03/2021 o 13:46
    Permalink

    Jednak to nawet nie E_UZ. To chyba Aquanet tak na przyszłość. Po lewej domy starości, po prawej młodości i w następnych postępowaniach wystarczy zgubić słówko i pozostaną bloki. Kiedy inwestor będzie to sprzedawał to nikomu w Pesel nie będzie zaglądał.

    Odpowiedz
 • 03/03/2021 o 08:57
  Permalink

  Ktoś musiał być na wizytacji w DPS Lisówki. Tyle, że tam DPS powstał na terenie dawnej bazy wojsk rakietowych. Ten w Pecnej ma powstać na kanwie pomysłu ludzi odlotowych. Przydałby się basen i czy Aquanet już sprawdził możliwości dostarczenia wody?

  Odpowiedz
  • 03/03/2021 o 12:35
   Permalink

   Karpiu , co by nie powiedzieć, zaradny ten nasz miejscowy Obsrajtek_żwirownik. Owinął sobie burmistrza i radnych wokół palca jak chciał.

   Odpowiedz
   • 03/03/2021 o 13:14
    Permalink

    To nie radny jest szczególnie zaradny tylko wyjątkowo niezaradni są pozostali radni. Ale będą mieli okazję naprawić błąd. Wtedy ich ocenimy.

    Akurat jestem za Obajtkiem. Mają dobrą kawę jest czysto, schludnie miła obsługa jestem pełną gębą na TAK. Wcześniej stacje Orlenu to była prowincja. Teraz jest poziom światowy nawet z niektórymi sieciami porządniejsze. Atakują go bo odniósł sukces. Tak to już jest. No ale o nie takim sukcesie jest mowa w sprawie Wlazka.

    Odpowiedz
    • 04/03/2021 o 17:12
     Permalink

     Jest czysto bo ludzie zachodzą na kawę i siku tankują na innych stacjach

     Odpowiedz
    • 05/03/2021 o 14:24
     Permalink

     Na stacji Orlenu jest poziom światowy, NO I CENY ŚWIATOWE. Naród woli tankować na innych stacjach , bo jest taniej.

     Odpowiedz
     • 05/03/2021 o 16:03
      Permalink

      A ja wole tenkować na Orlenie nawet jak jest parę gr drożej, wolę Orła od Wrony !

 • 02/03/2021 o 21:31
  Permalink

  Natenczas Wojski mógłby zagrać w lesie w Pecnej jeszcze,
  Jutro wejdzie tam Waldemar z piłą, aż przechodzą dreszcze….

  Pani Przewodnicząca, jak rozumieć te 11/40 (mieszkania)?

  Odpowiedz
  • 02/03/2021 o 21:52
   Permalink

   Ja rozumiem, że w 11 mieszkaniach będzie mieszkać 40 osób.

   Odpowiedz
   • 02/03/2021 o 22:01
    Permalink

    A ja odwrotnie że w 40 lokalach 11 człowieków.

    Odpowiedz
  • 02/03/2021 o 21:59
   Permalink

   Burmistrz będzie pędził z uchwaleniem studium i jak się uwinie to i planu żeby sprawa się przez te dwa lata uleżała do wyborów. Rada powinnaś zwlekać z uchwaleniem aż do czasu wyborów albo nawet i po.
   Radni muszą uważać na działania burmistrza polegające między innymi na odwracaniu kota ogonem. Może będzie chciał rozdawać szybko prezenty wuzetki, wnioski do studium pozytywnie rozpatrzony dla osób zupełnie postronnych żeby zrobić siebie dobrego wujka Sama. Dla osób które starają się o wuzetki to może być dobry okres na ich wyciągnięcie. Przez dwa lata z ogonkiem wszystko może się jeszcze wydarzyć.

   Odpowiedz
   • 02/03/2021 o 22:46
    Permalink

    Rada może też przyjąć jakieś uwagi spośród odrzuconych, co pewnie będzie skutkować powtórzeniem procedury w niezbędnym zakresie. Szkoda , że nikt nie złożył uwagi, że tam ma być las. Jej przyjęcie skutkowałoby lasem.

    Odpowiedz
    • 03/03/2021 o 13:29
     Permalink

     Rada nie dowiaduje się o uwagach rozpatrzonych pozytywnie, nie wie, kto lobbował, kto naciskał. Te informacje są zanonimizowane. To w zaciszu burmistrzowskiego gabinetu podejmowane są decyzje, które oznaczają dla wielu obeznanych w załatwianiu spraw zysk wynikający ze zmiany przeznaczenia gruntów. Radni otrzymują z projektem uchwały listę odrzuconych przez Burmistrza uwag. One podlegają głosowaniu. Ich wynik zależy od siły burmistrza. Jeżeli burmistrz ma stałe poparcie w radzie – tak było w dwóch poprzednich kadencjach, to rada odrzuca także wszystkie te uwagi. Wyjątkiem były dwa plany – dla Drużyny i Wiórka, że nawet rada z proburmistrzowską większością powiedziała NIE.
     Obecnie Burmistrz nie ma silnego poparcia w radzie. Czy wziął ten czynnik pod uwagę? Zapewne nie, bo nie konsultował żadnych zmian z radnymi.
     Spowoduje to zapewne wydłużenie procedury planistycznej.

     Odpowiedz
 • 02/03/2021 o 19:41
  Permalink

  W tym wszystkim zdumiewa stanowisko aquanetu że inwestuje takie pieniądze w lesie bez gwarancji że cokolwiek tam zostanie wybudowana. Wystarczyłoby gdyby aquanetu dał panu radnemu zapewnienie, po co zaraz budować.

  Odpowiedz
 • 02/03/2021 o 19:34
  Permalink

  Rozumiem, że najważniejsze w tej sytuacji jest studium. Skoro Burmistrz prze do jego uchwalenia to by znaczyło, że może ma wystarczającą ilość głosów do przepchnięcia uchwały.
  Nie rozumiem dlaczego trzeba wycinać lat żeby budować dom starców ? Jest tyle różnego miejsce do tej inwestycji.
  Czy jest wiadomo kiedy będzie głosowane to studium ?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.