Bajka o Domach Starców w Pecnej

Z otrzymanych informacji w odpowiedzi na moje zapytania z dnia 15.02.2021 r. wynika, że radny Waldemar Wiązek opowiadał burmistrzom bajki, a ci nie tylko w nie wierzyli, ale opowiadali je innym.
Radny snuł swoje opowieści w zaciszu gabinetu burmistrzowskiego, w wersji pisanej był niezwykle oszczędny w słowach.
Formalnie zaczęło się od jednego zdania wpisanego odręcznie 12 października 2016 r. Tego dnia, mimo że termin składania wniosków do budżetu upłynął z dniem 30 września, radny Waldemar Wiązek jak gdyby nigdy nic zgłosił jeszcze kilka swoich pomysłów. WNIOSEK
Już po tygodniu burmistrz Jerzy Ryś poinformował radnego, że jego marzenie jest możliwe do spełnienia. Po dwóch miesiącach zastępca burmistrza Przemysław Mieloch sprawił, że wniosek w tej sprawie trafił do Aquanetu.

Dla starców?

Zastępca Burmistrza Gostynia pisze kryminały, a nasi burmistrzowie…. bajki.
W karcie załączonej do wniosku do Aquanetu zastępca burmistrza Adam Ejchorst napisał, że inwestycja jest dla podmiotu prywatnego, który ma zamiar zbudować Dom Starców (określenie archaiczne). Napisał też, że będzie tam placówka opieki społecznej, co mogło sugerować, że będą to obiekty świadczące nieodpłatnie pomoc społeczną.
Z dalszej części dowiadujemy się, że w I etapie rodzina radnego zamierza wybudować 2 budynki – dla 250 osób łącznie.
Docelowo miałoby tam powstać aż 6 budynków z miejscami dla 750 seniorów.
Przy okazji plan zakładał wybudowanie 11 mieszkań.
Czym oprócz opowieści przedsiębiorczego radnego kierował się wiceburmistrz nie wiadomo.

To był ambitny, ale nierealny, powiedziałabym ryzykowny plan, ale burmistrz tak wierzył w bajki autorstwa Waldemara Wiązka, że nie pytał innych radnych o opinię. Widocznie nie miał wątpliwości, że plan radnego zasługuje na zrealizowanie za pomocą Gminy.

Bez upoważnienia Rady

Pierwsze pismo, które wyszło z Urzędu Miejskiego w Mosinie (podpisane przez zastępcę burmistrza Przemysława Mielocha), w którym ujęto zadanie projekt i budowa wodociągu i kanalizacji w Pecnej znalazło się w Aquanecie już 29.12.2016 r. przed godz. 15.00.
Tymczasem budżet zawierający to zadanie został uchwalony na sesji, która odbyła się również 29 grudnia 2016 r. w godzinach 16.05 – 20.40.
Burmistrz tak spieszył się, że nie zaczekał na uchwalenie budżetu przez Radę Miejską w Mosinie.

Nie działał więc w tej sprawie jako wykonawca uchwały Rady, jak podaje w swoich publicznych oświadczeniach.

Minimalizm informacyjny

Na moje pytanie o udostępnione radnym materiały zawierające objaśnienia planowanych inwestycji w lesie w Pecnej stwierdził, że w kolumnie nr 5 załącznika nr 7 podano wystarczające dane.

Uprzedzanie wypadków

W tej chwili nie ma możliwości realizacji tej feralnej inwestycji, gdyż w Studium w tym miejscu jest las. Burmistrz w projekcie nowego Studium wyłożonego do publicznego wglądu jesienią 2018 r. zaplanował tam jednak zgodnie z życzeniem tereny zabudowy usługowej w zieleni.

UZ – tereny zabudowy usługowej w zieleni

E_UZ3, (str. 120)
Tereny zabudowy usługowej w zieleni obejmują istniejące i planowane obiekty sportowe i rekreacyjne służące zaspokajaniu potrzeb ludności z zakresu aktywnego wypoczynku, sportu, turystyki.

 1. Podstawowym przeznaczeniem na terenach oznaczonych symbolem UZ jest sport i rekreacja, turystyka oraz zieleń urządzona.
 2. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się zabudowę usługową z zakresu:
  1) usług kultury;
  2) ochrony zdrowia i opieki, np. ośrodki zdrowia, domy spokojnej starości itp.;
  3) innych usług związanych z obsługą przeznaczenia podstawowego np. usługi gastronomiczne, handlowe itp.
 3. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów:
  1) minimalna powierzchnia działki budowlanej uzależniona od szczegółowego przeznaczenia terenu, określona w planie miejscowym;
  2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków: nie większa niż 3;
  3) powierzchnia zabudowy nie większa niż 20% powierzchni terenu;
  4) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 60% terenu.

Pisząc do Aquanetu w czasie, kiedy nieznany jest jeszcze termin drugiego wyłożenia Studium, a co za tym idzie terminu jego uchwalenia w piśmie do Aquanetu Burmistrz podał, że jest tam “procedowany mpzp na 2022”. Po raz kolejny uprzedził fakty, albowiem Rada Miejska w Mosinie nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia takiego planu.

Jak róg Wojskiegoraz dłuższy, raz krótszy

Zadął znowu; myśliłbyś, że róg kształty zmieniał
I że w ustach Wojskiego to grubiał, to cieniał,

Długość kanalizacji sanitarnej w zadaniu Pecna: Sosnowa zmusza do zastanowienia.

pismo do Aquanetuwodociągkanalizacja
29.12.2016240 m240 m
13.11.2017 r.290 m290 m
19.02.2020 r.———1 100 m
20.07.2020 r.———–1 150 m


58 Comments
Barha 19/07/2021
| |

Musisz zaoszczędzić lub zdobyć jak najwięcej pieniędzy, aby nie skończyć jako nieszczęśliwy starzec.

karp 20/04/2021
| |

Co do długości leśnej inwestycji, to w przetargu wodociąg ma 550 metrów.
W Starostwie chyba nie trzeba było opowiadać bajek, bo wydający pozwolenie na budowę brał udział w jej pisaniu. Wskazał jako podstawy decyzji mpzp z 2012 roku, który jak wiemy nie ma związku z inwestycją. Powołał się także na decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego z 2 maja 2018 w której nie ma działki 272/1, co nie przeszkodziło w jej umieszczeniu w pozwoleniu na budowę.

Dlaczego nie ma jeszcze uchwalonego Studium i mpzp. 07/03/2021
| |

Dlaczego nie ma uchwalonego studium i planu uważam za retoryczne. Wystarczy spojrzeć dookoła i zobaczymy, kto na tym zyskał. Bo to najczęściej oto chodzi. Zyskała bez wątpliwości patodeveloperka. Te zabudowy szeregowe przy wskaźnikach studium nigdy by nie powstały. Wystarczy wskazać na jeden przykład. Zabudowa szeregowa, dla której przewiduje się min. 800 mkw. działki. Dam sobie rękę odciąć, że żaden z szeregów na sławetnych osiedlach z ostatnich ośmiu lat nie spełnia tego warunku nawet w 50 %. A to tylko jeden ze wskaźników. Poza tym buduje się osiedla bez płacy zabaw, przedszkoli, żłobków. Przy budowie określonej liczby budynków powinno się zabezpieczyć miejsca w przedszkolach i żłobkach. Co mają zrobić młodzi ludzie z dziećmi, jak jadą do pracy? A najczęściej to oni kupują. O drogach dojazdowych np. do Poznania już nie wspomnę. Nikogo to nie obchodzi z referatu planowania a i samego Burmistrza chyba także, skoro podpisuje. Chyba że jest tylko notariuszem tego referatu. Powinien w tym zakresie być jakiś współczynnik zabudowy, który by ograniczał jej intensyfikacje ze względu na drożność przejazdu.

Nowy Burmistrz będzie musiał się z tym zmierzyć. Stary jak widać się boi albo nie dostrzega problemu. Nie wiadomo co gorsze.

Na mój rozum, przy tym burmistrzu nie dojdzie do zmian w polityce planowania. Rada jak najszybciej powinna złożyć projekt uchwały o referendum w sprawie odwołania burmistrza z urzędu. Każdy kolejny dzień trwania takiej ,,bezmocy’’ jest szkodliwy dla krajobrazu jak i jakości życia Mieszkańców.

Nie mówię już bo aż mdli od tej historii, a chodzi o inwestycje wodociągu w lesie. Po czymś takim burmistrz powinien z automatu zdać urząd. No ale bliżej nam do standardu Ukrainy i Białorusi łącznie z Rosją. Podobno na Ukrainie urzędników, którzy stracili zaufanie mieszkańców, a nie chcą sami odejść, wozi się w śmietnikach po ulicy. Oczywiście Broń mnie Panie Boże przed takim zachowaniem i nie akceptuję go.
Podaje tylko jako ciekawostkę.

Link poniżej:
https://www.cda.pl/video/1477147d

Poufna umowa menedżerska 07/03/2021
| |

Czy Państwo zwrócili uwagę, kto bronił tym razem burmistrza na sesji? Tylko Waldemar i Cybulski. Obydwaj panowie, gdyby mieli trochę honoru albo elementarnej przyzwoitości nie powinni w ogóle w niej uczestniczyć.

Panie Burmistrzu, Pan przecież zdaje sobie sprawę, że nie uzyska Pan większości przy głosowaniu nad absolutorium budżetu. Wydatki na basen, w tym koszty OBSLUGI spółki basenowej położą bezpowrotnie Pana na łopatki. Dla Mieszkańców Gminy to może być szok, jak się dowiedzą ile szło z ich pieniędzy na wynagrodzenie dla menadżerów. I wszystko poszło ostatecznie w błoto. I to Pan jest odpowiedzialny za te straty.

I jeszcze ta woda do podlewania lasu! Tym razem pieniądze poszły w ziemie.
Odlesienie radnego Wiązka nie przejdzie przy tej Radzie, kolejna też nie będzie samobójcą. Może się okazać, że ten wodociąg w lesie będzie pomnikiem Burmistrza Przemysława Mielocha wybudowanym za życia za osiągnięcia związane z budową basenu i wodociągiem w lesie. Ale są i inne osiągnięcia związane z wodą jak np. obsługa podmywanej przez wody opadowe skarpy w Czapurach.
Coś nie ma Pan szczęścia do wody. Można nawet powiedzieć i pewnie ,,panowie weterani pływania znani ze spółki basenowej” przyznają mi racje, że ,,pojechał Pan na fali”.

Przy tych wydatkowaniach naszych pieniędzy w błoto zupełnie niezrozumiałe jest dlaczego Pan nie zażąda od No należnych gminie od developera kwoty o jakiej pisze Przewodnicząca za wieloletnie i bezumowne korzystanie z działki w Czapurach?

Próbuję znaleść coś na Pana obronę ale nie bardzo mogę sobie przypomnieć. Może odsunięcie p. Szeligi od planowania. No może to było jedyną dobrą decyzją mi znaną. Ale to trochę za mało.

Zdaj Pan urząd i daj szansę Nowemu!
Pan już się wypalił!
Tylko ktoś Nowy może przekonać Radę do współpracy!

woda dla lasu 07/03/2021
| |

Właśnie. Dlaczego nie zawołają nadzwyczajnej sesji Rady i nie przedłożą projektu uchwały o odwołaniu burmistrza w referendum. Panie radny Kasprowicz w Panu upatrujemy nadzieję. Nikt inny chyba się nie odważy.

Karol 05/03/2021
| |

Burmistrzowi trochę puściły nerwy. Nie wiadomo co go bardziej zdenerwowało – artykuł o opowiadaniu bajek o domach starców, czy koniec bajki o basenie.
Niepotrzebnie burmistrz traci czas na polemikę, bo w tej sprawie każdy już wyrobił sobie zdanie.

Mosin. 05/03/2021
| |

Oświadczenie Burmistrza .Ładne i Głupie . Jako Burmistrz głupio pan pisze że za wodociąg Gmina nie zapłaciła ani złotego .Gminie należą się od Aquanetu wodociągi i kanalizacje .Przykład na 10 lat Aquanet przeznacza około 100 000 000 zł. A Burmistrz z Radą piszą do Aquanetu gdzie w pierwszej kolejności mają zamontować wodociąg itd. Prawie w GMINIE naszej tak jest .Tylko Burmistrz MOSINY wskazuje działki swoich popleczników , gdzie ma być wodociąg w pierwszej kolejności , to jest HAŃBA .Dużo się mówi o ETERNICIE że bardzo szkodliwy Mam pytanie do Burmistrza .Dlaczego w pierwszej kolejności nie zostały wymienione rury wodociągowe które są z AZBESTU ? na osiedlu za Moreną [ ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej ,itd. ] A w drugiej kolejności woda i kanalizacja tam gdzie mieszkańcy już mieszkają i płacą podatki do GMINY , A nie do LASU i na pola w Sowinkach. Całą GMINĄ rządzi Burmistrz i Radni Gminy a nie Aquanet i przydupasy . Zwalanie winy na p. M. Kaptur może i Radnych to wielki Wstyd !!! Oni wiedzieli oni głosowali . A ja się pytam gdzie był BURMISTRZ . Widać że nie umie pan zarządzać tak że DY………..a. Najlepszy pomysł Pana to BASEN bez KASY . Zapomniał Pan że my już mamy baseny na Ulicach .Proponuję Panu otworzyć własną działalność za własną kasę zobaczymy jak długo Pan pociągnie , a nie za naszą kasę.

Łukasz Kasprowicz- radny gminy Mosina 04/03/2021
| |

Widać, że w tym wszystkim pogubił się włodarz Mosiny Przemysław Mieloch. Kłamać w dokumentach kierowanych do Aquanetu, żeby uzasadnić budowę za blisko milion złotych kanalizację do lasu radnego?

karp 04/03/2021
| |

Władze gminy Mosina już wykazały więcej wrażliwości i empatii na potrzeby radnego i jego rodziny niż Wiórecki. W poprzedniej kadencji również. Pamiętacie protest z bębniarzami?

wiórecki 03/03/2021
| |

Wiązek może sobie wnioskować o co tylko przyjdzie mu do głowy. Jego ziemia to i jego małpy. Każdy z nas mając własność ma niezbywalne prawo do pobierania z tego pożytków. Prawem współobywateli jest układać swoje życie w zastanym środowisku wg swojej równie niezbywalnej woli. Zatem najbardziej naturalnym jest sytuacja z którą mamy tutaj do czynienia. Od tego są procedury i przepisy by racje obu stron godzić w imię społecznej sprawiedliwości i dobrostanu autochtonów. Wiązka organicznie nie znoszę, ale swoje prawa ma! Zarzucam jednak, z całą mocą, tej obrzydliwej kreaturze, że wykorzystuje możliwości wynikające z piastowanych stanowisk i funkcji do osiągania korzyści osobistych. Ma prawo tak czynić lecz TRANSPARENTNIE !!! Tym razem tak nie jest i dlatego jest jak świnia przy korycie.

U-k 03/03/2021
| |

Wniosek pana Wiązka żenujący. Nagryzmolone jedno zdanie bez uzasadnienia. Takie polecenie do wykonania.
Radny niepisaty, ale skuteczny.
Mieloch poleciał z wnioskiem do Aquanetu przed sesją, bo pewno radny zagroził, że nie zagłosuje za budżetem. Tak ja to widzę.

marek 03/03/2021
| |

W.W. wszystkich owinął sobie wokół palca jest tak zabezpieczony różnymi biznesami, że nie musy\i być już radnym przez te kadencje załatwił swoje sprawy, swojej rodziny i znajomych. Cześć ludzi ma na sznurku za różne powiązania, widać że burmistrz i urzędnicy chociaż mają wyższe wykształcenie to muszą się doszkalać bo z wiedzą krucho. Są specjaliści w odpowiednich referatach przyjętych za rządów burmistrza i nic nie widzieli, czy nie chcieli wiedzieć??????????????

karp 03/03/2021
| |

Ja już chyba wspominałem, że uzgodnienia Aquanetu dotyczą także działek 750,690/1, 690/2,690/3,690/4. To już chyba nie imperium króla mosińskiego środowiska?

karp 03/03/2021
| |

Ktoś musiał być na wizytacji w DPS Lisówki. Tyle, że tam DPS powstał na terenie dawnej bazy wojsk rakietowych. Ten w Pecnej ma powstać na kanwie pomysłu ludzi odlotowych. Przydałby się basen i czy Aquanet już sprawdził możliwości dostarczenia wody?

karp 02/03/2021
| |

Natenczas Wojski mógłby zagrać w lesie w Pecnej jeszcze,
Jutro wejdzie tam Waldemar z piłą, aż przechodzą dreszcze….

Pani Przewodnicząca, jak rozumieć te 11/40 (mieszkania)?

Kowalski Jan 02/03/2021
| |

W tym wszystkim zdumiewa stanowisko aquanetu że inwestuje takie pieniądze w lesie bez gwarancji że cokolwiek tam zostanie wybudowana. Wystarczyłoby gdyby aquanetu dał panu radnemu zapewnienie, po co zaraz budować.

Słoń 02/03/2021
| |

Rozumiem, że najważniejsze w tej sytuacji jest studium. Skoro Burmistrz prze do jego uchwalenia to by znaczyło, że może ma wystarczającą ilość głosów do przepchnięcia uchwały.
Nie rozumiem dlaczego trzeba wycinać lat żeby budować dom starców ? Jest tyle różnego miejsce do tej inwestycji.
Czy jest wiadomo kiedy będzie głosowane to studium ?