Dziki komis na publicznym parkingu

12/06/2018 Małgorzata Kaptur 2

U zbiegu ulic Strzeleckiej i Leszczyńskiej od 2011 r. znajduje się parking z 11 miejscami postojowymi. Nie można tam zaparkować, gdyż powstał tam dziki komis. Kiedy ktoś chce sprzedać marchewkę, musi uiścić opłatę targową. Osoby handlujące samochodami nie mają takiego obowiązku.

2 osoby zdecydują o funduszu sołeckim?

11/06/2018 Małgorzata Kaptur 6

Na ostatniej sesji Rada Miejska znowelizowała statuty sołectw i osiedli. Przeszły wszystkie propozycje sołtysów zwiększające ich pozycję w sołectwie. Od lat sołtysi skarżą się na problemy z frekwencją na zebraniach wiejskich. Aktualnie więcej osób można zobaczyć tylko na wyborach sołtysa i na festynach.

Straż Miejska w akcji

11/06/2018 Małgorzata Kaptur 1

Trzeci miesiąc Straż Miejska w Mosinie działa pod kierunkiem nowego komendanta Jarosława Dobickiego. W szeregach mosińskiej straży trwa wymiana kadr. Mimo, że Straż pracuje obecnie w niepełnym składzie, jej działanie jest bardziej dynamiczne, o czym świadczą ostatnie sprawozdania.

Nowy park w Mosinie

08/06/2018 Małgorzata Kaptur 12

6.06. 2018 r. został ogłoszony przetarg na urządzenie nowego parku z Mosinie. Na zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 1,6 ha Gmina pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 247 726,43 zł. Wkład własny to 260 tys. zł.

Stawki za wodę i ścieki bez zmian

06/06/2018 Małgorzata Kaptur 1

Auanet poinformował, że: Dyrektor RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu zatwierdził nowe taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na  terenie […]

Mosińska rada bije rekordy

05/06/2018 Małgorzata Kaptur 18

W tej kadencji Rada Miejska w Mosinie obradowała już na 69 sesjach. Średnia ilość sesji w powiecie to 49. Mosińscy radni podjęli aż 810 uchwał, radni z Buku tylko 320 (średnia w powiecie 503). Nasza Rada podjęła aż 173 uchwały dotyczące skarg, 16 pozostałych gmin łącznie tylko 153.

Wielkie “wsie” i małe miasta

03/06/2018 Małgorzata Kaptur 2

Burmistrz Gminy Kórnik ogłosił konsultacje w sprawie podziału sołectwa Kamionki na 2 lub 3 mniejsze. Wcześniej dokonano już w tej gminie podziału sołectwa Borówiec. Czy w naszej gminie kiedyś zostaną podzielone największe sołectwa Krosno i Czapury?

Nie głosowałam za absolutorium

01/06/2018 Małgorzata Kaptur 8

Sesja absolutoryjna to jedna z ważniejszych sesji w ciągu roku. To podsumowanie gminnych finansów. Ocenę pod względem prawnym w formie  uchwały podejmuje Regionalna Izba Obrachunkowa.  Radni natomiast oceniają wykonanie budżetu pod względem celowości i gospodarności.

Będzie mniej reklam w naszym otoczeniu?

16/05/2018 Małgorzata Kaptur 0

Jednym z nadrzędnych zadań samorządu jest kształtowanie ładu przestrzennego, dlatego radni po konsultacjach z mieszkańcami zdecydują, czy w gminie Mosina zostaną określone zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń i ich gabarytów.