Antoni Dziatkowiak – wybitny kardiochirurg z Mosiny

fot. Zespół Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie

Dzisiaj w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie gościł Antoni Dziatkowiak – profesor nauk medycznych, wybitny polski kardiochirurg. Miałam zaszczyt razem z Dziekanem Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Krzysztofem Lipiakiem wręczyć Profesorowi Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznany mu w 2004 r. przez Radę Miejską w Mosinie.

Antoni Dziatkowiak mieszkał w Mosinie przy ul. Jasnej. W Gimnazjum Koedukacyjnym w Mosinie uzyskał małą maturę. Jak często powtarza, mosińska szkoła otworzyła mu okno na świat. Pochodził z biednej rodziny, której nie stać było na posyłanie syna do poznańskich szkół.
Po ukończeniu Akademii Medycznej w Poznaniu pracował w Poznaniu, potem w Łódzkiej Akademii Medycznej. Od 1979 był związany z Akademią Medyczną w Krakowie. Pełnił funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Serca i Naczyń.
Wsławił się rutynowo przeprowadzanymi operacjami przeszczepienia serca w skali takiej jak w klinice profesora Religi. Współpracował z profesorem Janem Mollem, m.in. przy pierwszym przeszczepie serca w Polsce w 1969 r.

Wraz z żoną Hanną – prof. diabetologii – utworzył Fundację Stypendialną, by zdolnej młodzieży z Mosiny ułatwić zdobycie wyższego wykształcenia.

Jestem dumny, ze pochodzę z Mosiny. Cieszy mnie przedsiębiorczość poprawa bytu materialnego jej mieszkańców, rozwój kultury i sportu. Raduje odbudowany ze zgliszcz wojennych kościół św. Mikołaja, w którym byłem ministrantem i śpiewałem w chórze. Dumny jestem z bohaterskich dokonań w okresie wojny i stalinizmu m. in. harcmistrza RP Henryka Koniecznego i wielu odważnych druhów, jak bracia Litke, Maciejewscy, Jerzak, Szlagowski i inni, dzięki którym odrodziła się z oryginalnym przedwojennym sztandarem 19 drużyna harcerska im. Bolesława Chrobrego. Samorząd miasta czyni dużo dla pomnażania całokształtu dorobku kulturowego, sportowego, obyczajowego i materialnego miasta i mieszkańców. Drugie w historii Mosiny, po Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym – obecne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Adama Wodziczki, kontynuuje tradycje swej poprzedniczki i wychowuje ambitną młodzież, która ma równe szanse i nieograniczone możliwości kształcenia się i rozwoju. I tak, jak ja, po 60 latach wracam do korzeni, do ukochanej Rzeczypospolitej Mosińskiej, skąd, jak się okazuje dobrze wystartowałem w świat, wspominam pierwszą i jedyną szkolną miłość (następne zawsze są pierwsze i jedyne!), wspominam wymagających nauczycieli i wszystkie przyjemne zdarzenia – tak i oni za pół wieku wracać będą do swej małej ojczyzny z sentymentem i z rozrzewnieniem, do swych sympatii i pierwszych randek, sukcesów sportowych, kulturalnych zawodowych.

Antoni Jan Dziatkowiak

więcej -> Mosina, moja mała ojczyzna

Podczas mojej 50-letniej praktyki zawodowej wykonałem ponad 30 tysięcy operacji, głównie na sercu. Zacząłem wykonywać drobne zabiegi chirurgiczne już jako student medycyny w Poznaniu.

***

Chłopiec z ogoloną głową, który hodował króliki i pasał kozy na wsi, jest obecnie profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, z uniwersyteckim doktoratem „Honoris Causa”. Czy to nie jest sukces?
więcej ….

0 Comments

No Comment.