2 Comments
KJ 14/07/2015
| |

W Mosinie chyba jest na poziomie śr. krajowej, przynajmniej tak mi się wydaje 😉

Ewa 13/07/2015
| |

36% zasiadających w radach gmin legitymuje się wykształceniem wyższym. Najwięcej, 40% radnych ma wykształcenie policealne i średnie, zasadnicze zawodowe ma 21%, a gimnazjalne i podstawowe 3%. Tak – wynika z najnowszego opracowania GUS, według stanu na 31 grudnia 2014.
A jak jest w Mosinie?