2 Comments
Rafał 29/05/2015
| |

Sprzedaż działek to jak widać wysychające źródełko.

Ubolewam nad tym, że w tekście nie wspomniano o tym, że jako jedyny nie głosowałem za udzieleniem absolutorium tak naprawdę pani burmistrz Zofii Springer. Podjąłem taką decyzję nie tylko z powodu strat milionów na ścieżki rowerowe ze środków unijnych do jakich dopuściła się Zofia Springer jako Prezes stowarzyszenia MWPN, ale z powodu, że krytycznie oceniałem tworzenie budżetu 2014. Był to budżet przez nią skonstruowany i przez nią prawie w całości wykonany. Nowe władze tymi pieniędzmi gospodarowały zaledwie kilkanaście dni. To tak na marginesie.