Absolutorium dla burmistrza

Dziś o godzinie 16:00 w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad przewiduje między innymi głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Jerzemu Rysiowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za ubiegły rok.
31 marca radni otrzymali Sprawozdanie  z wykonania budżetu za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mosina.

wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi zwróciła się do Rady Komisja Rewizyjna, która po zapoznaniu się z uchwalą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu, pozytywnie (przy 4 głosach „za”) zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

Teraz nad absolutorium dla burmistrza, zagłosuje Rada Miejska.

Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady (w przypadku Rady Miejskiej w Mosinie większość ta wynosi 11 głosów).

 Radni Rady Miejskiej w Mosinie analizowali przedstawione przez burmistrza Sprawozdanie.

Wczoraj na Komisji Budżetu i Finansów analizowali zaległości podatkowe, ulgi, umorzenia i zwolnienia oraz zadłużenie z tytułu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych.

Dyskutowano także na temat informacji o stanie mienia Gminy Mosina.
Dokument przedstawiający mienie gminy  jest zbyt ogólny, brak wielu istotnych składników mienia. Nie ujęto w nim m.in. udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych oraz w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych, które wynoszą:

ZUK-  67 604 udziały po 50 zł o łącznej wartości 3 380 200 zł,
PUK – 600 udziałów po 500 zł każdy.

Wartość mienia gminnego  na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 178 263 950,13 zł

Inne gminy – poniżej te z powiatu poznańskiego – przywiązują większą wagę do majątku gminy i przedstawiają więcej danych i nie ograniczają się do tabeli. Może warto skorzystać z ich doświadczeń?

Kórnik – s. 21
Swarzędz – s.18
Komorniki  – s. 34
Suchy Las – s. 44
Tarnowo Podgórne – s. 14
Murowana Goślina –  s. 18
Kleszczewo – s. 26
Stęszew – s. 12
Buk – s. 12
Rokietnica – s. 13
Puszczykowo – s. 6
Luboń – s. 8
Pobiedziska – s. 16

 

 

 

Pogoda Mosina z serwisu

0 Comments

No Comment.