Przetargi 2017

Wczoraj upłynął termin zgłaszania ofert na rozbudowę szkoły w Czapurach wraz z budową sali gimnastycznej. Zgłosił się tylko jeden wykonawca. Złożył ofertę na kwotę 10,6 mln zł. Gmina przeznaczała na to zadanie kwotę 8,4 mln zł.

CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE Sp. z o.o. sp. k.
ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska
Cena brutto: 10.642.504,96 zł

Okres gwarancji: 96 miesięcy

Termin wykonania budynku dydaktycznego krótszy o 3 miesiące.
Termin wykonania budynku sali gimnastycznej krótszy o 3 miesiące.

Poniżej w tabeli ogłoszone w 2017 r. przetargi:

Lp.Przetargogłoszenie,
zamówienie
przeznaczona
kwota
ilość ofert,
najdroższa,
najtańsza
wykonawca
2Budowa ul. Czereśniowej z odwodnieniem - III cz.13.03.2017
19.04.2017
550 0005
520 873
388 247
Maciej Kubacha MARDROG, Piechanin
3Budowa oświetlenia boiska treningowego21.03.2017
22.05.2017
225 0003
179 334
115 361
Aron Balcerzak Inst. elektr. Słupca 167 021
4Budowa ulicy Marcinkowskiego
z odwodnieniem
21.03.2017
21.04.2017
500 0008
711 719
369 877
Konsorcjum: A. Szypura WODAN Inst. Sanit. Luboń, K. Michałkowska Zakł. Robót Drog., Rogalinek
5Odbiór odpadów z terenów
komunalnych
04.04.2017198 0001
194 890
przetarg unieważniony
6Budowa ul. Ogrodowej04.04.2017
16.05.2017
360 0004
461 877
340 000
M. Kubacha MARDROG, Piechanin,
7Budowa ul. Polnej
w Krośnie II część
13.04.2017700 0004
681 081
423 102
M. Kubacha MARDROG, Piechanin
489 999
8Rozbudowa SP w Czapurach22.04.20178 400 0001
10.642.504,96
CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE Plewiska
9Budowa oświetleń drogowych z oprawami LED na terenie Gminy Mosina 25.04.2017492 000
na 10 zadań
na każde zad.
7-9 ofert
suma 10 najniższych ofert to ok. 280 000
10Budowa ulicy Skrytej w Mosinie wraz z odwodnieniem 28.04.20171 600 0004
3 042 420
1 363 219
K. Michałkowska
Zakł. Robót Drog. Rogalinek;
11Budowa ul. Chopina-Szyszkowej wraz z odwodnieniem w m.Mosina: etap III- odcinek od ul. Czarnokurz do ul.Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulic Czarnokurz i Chopina.23.05.2017250 0002
624 184,61
618 729,36
unieważnienie postępowania
12.06.2017
12Odbiór odpadów z terenów
komunalnych
23.05.20171
138 680
Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz