58,3 mln zł na edukację, kulturę i sport

Na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 20 listopada 2017 r. radni będą analizować dochody i wydatki w trzech obszarach działania Komisji.  W projekcie budżetu na 2018 zaplanowano 45,4 mln zł na edukację, 3,5 mln zł na kulturę i 9,4 na kulturę fizyczną. 

To ok. 40 % wszystkich wydatków. Może się okazać, że środki te będą niewystarczające, gdyż na dotacje dla przedszkoli zaplanowano o 2 mln zł mniej niż w tym roku, a nic nie wskazuje na to, by dzieci było mniej. Raczej należy się liczyć ze zwiększeniem wydatków w tym obszarze.
Subwencja oświatowa pokryje ok. połowę wydatków na oświatę i wychowanie. Ze środków własnych gmina będzie musiała dołożyć do utrzymania szkół i przedszkoli ponad 21 mln zł.

Na inwestycje dla oświaty przeznaczono 5,1 mln zł.,  prawie pół miliona zł. na modernizację świetlic wiejskich i 7,4 mln zł na inwestycje w zakresie rozwoju bazy sportowej.

0 Comments

No Comment.