45% zameldowanych mieszka przy drogach nieutwardzonych

Wg danych UM w Mosinie z 31 grudnia 2020 r. w gminie mieszka  32661 zameldowanych osób (o 209 więcej niż rok temu). Wzrost liczby mieszkańców dotyczy głównie Mosiny (+134), a w Mosinie wyłącznie Osiedla nr 3, gdzie liczba osób zameldowanych na pobyt stały zwiększyła się o 148 osób (pozostałe osiedla niewielki spadek).

W 2020 odnotowano niewielki w porównaniu do lat poprzednich lat przyrost liczby mieszkańców Czapur (+55) i Krosna (+18).
Nie zwiększa się dysproporcja między liczbą mieszkańców miasta i wsi.
W 2000 r. na terenach wiejskich mieszkało 49% ogółu mieszkańców. W 2005 r. 51%, w 2010 r. 54%, w 2015 r. 57%, w 2020 57%.

Liczba ludności wzrosła nieznacznie, ale znacznie zwiększyła się ilość ulic.
W 2020 r. Rada Miejska nadała nazwy 22 nowym drogom.
W minionym roku Gmina wybudowała: ul. Brzechwy, Długą, Strzałową, Świerkową. Trwa budowa ul. Piaskowej w Mosinie.
Razem z Powiatem przebudowana została ul. Sowiniecka oraz fragment ul. Leszczyńskiej.

Nadal nie mamy Programu Budowy Dróg. Brak czytelnych zasad w wyznaczaniu kolejnych dróg do utwardzenia, choć dyskusja na ten temat trwa od kilku lat. W 2012 r. złożyłam pierwszą interpelację w tej sprawie.

Korzystając z aktualnych danych dot. zameldowanych mieszkańców z podziałem na ulice wyliczyłam, że przy drogach utwardzonych mieszka 55 % zameldowanych mieszkańców.

Wykres poniżej pokazuje, że w niektórych miejscowościach zwłaszcza we wsiach tzw. ulicówkach, gdzie zabudowa koncentruje się wzdłuż asfaltowej drogi powiatowej odsetek mieszkańców, których nieruchomość nie leży przy drodze gruntowej jest większy niż w Mosinie.

Rogalinek, Pecna, Wiórek, Dymaczewo Stare, Rogalin – to miejscowości, które posiadają bardziej rozbudowany układ komunikacyjny.
W kolejnych latach Gmina powinna zaplanować budowę dróg właśnie tam.

7 Comments
Małgorzata Kaptur 23/01/2021
| |

W moim wyliczeniu zaprezentowanym powyżej droga gminna – to ta, która została wybudowana przez gminę.
Jeżeli chodzi o nadawanie kategorii drogi gminnej to tkwimy w poprzedniej epoce.
Urząd opiera się na uchwale z czasów komunistycznych z 1986 r. http://mosina.esesja.pl/zalaczniki/107287/kopia-uchwaly-wojewodzkiej-rady-narodowej-w-poznaniu-z-10101986-r-w-sprawie-zaliczenia-drog-na-terenie-wojewodztwa-poznanskiego-do-kategorii-drog-gminnych-oraz-lokalnych-miejskich_997925.pdf
Żeby sprawę rozwodnić przygotowano projekt uchwały o przebiegu dróg gminnych, którą rada 14 głosami za przyjęła. W uchwale zabrakło konsekwencji – nie jest to graficzne przedstawienie ulic i dróg wymienionych w uchwale Wojewódzkiej Rady Narodowej z 1986 r.. Nie jest to także wykaz wszystkich dróg będących własnością Gminy.
http://mosina.esesja.pl/zalaczniki/107287/uchwala-294_1021683.pdf
Aby nadać kategorię drogi gminnej potrzebna jest uchwała rady gminy. Jej podjęcie jest możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządu powiatu. W naszej gminie do tej pory nie podjęto ani jednej takiej uchwały.
Podobno powiat wyraża pozytywną opinię tylko dla dróg, będących własnością gminy i posiadających wszystkie media wraz z utwardzoną nawierzchnią.
Jest u nas kilka ulic spełniających te warunki, ale nic się nie dzieje w tym temacie.

Tymczasem w Luboniu 17 grudnia 2020 r. Rada zaliczyła do kategorii dróg gminnych 10 ulic, w tym jedną bez nazwy.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/10294/akt.pdf
15.12.2020 do kategorii dróg gminnych decyzją rady została zaliczona Aleja Samorządności
10.12.2020 w Pobiedziskach podjęto uchwałę w sprawie ul. Partnerskiej
29.10.2020 w Gminie Suchy Las nadano kategorię drogi gminnej 8 ulicom
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/8220/akt.pdf
28.10.2020 Gmina Kórnik – 2 ulice – Ładna w Kórniku i Drukarska w KOninku.
24.09.2020 Czerwonak – ul. Biegowa w Trzaskowie
27.08.2020 Czerwonak – 9 ulic
28.04.2020 Tarnowo Podgórne – ul. Morelowa w Przeźmierowie i ul. Za Motelem w Sadach
ul. Szeroka w Kokoszynie
31.03.2020 Swarzędz – ul. Transportowa o dł. 1,7 km w Zalasewie i Garbach
24.03.2020 Tarnowo Podgórne droga bez nazwy Lusowo – Lusówko
16.03.2020 Kórnik ul. prof. Zb. Steckiego.

Jerzy Ryś 23/01/2021
| |

Dziwi mnie to, że do chwili obecnej nie opracowano zarówno kryteriów wyboru ulic do utwardzenie jak i rankingu ulic, niezbędnego do ich budowania w następnych latach zgodnie z opracowanym, przejrzystym harmonogramem. Pod koniec 2017 roku burmistrzowie mieli do dyspozycji niemal wszystkie niezbędne dane do tych opracowań. Na początku 2018 roku zaprezentowano pierwsze kryteria do mającego powstać rankingu. O ile dobrze pamiętam, nad kryteriami pracował mój zastępca, pan Przemysław Mieloch oraz ówczesny przewodniczący Komisji Inwestycji RM i być może inni radni. Z wstępnym opracowaniem kryteriów zapoznali się radni w pierwszym kwartale 2018 roku na jednej z komisji inwestycji. Nic nie stało i nadal nic nie stoi na przeszkodzie, by prace nad rankingiem zakończyć. Nie wiem, komu może zależeć na tym, by takie opracowanie nie powstało.

karp 18/01/2021
| |

Tyle, że w gminnych są pewnie pewnie też nieutwardzone, a w nieutwardzonych gminne.
Gminne publiczne nieutwardzone pewnie się kiedyś doczekają utwardzenia, a gminne niepubliczne może za 100 lat. Jedne drogi wewnętrzne są wykupywane i nadal są wewnętrznymi, a inne zostają prywatnymi. Trudną zgadnąć jakie są tu kryteria.