45% zameldowanych mieszka przy drogach nieutwardzonych

Wg danych UM w Mosinie z 31 grudnia 2020 r. w gminie mieszka  32661 zameldowanych osób (o 209 więcej niż rok temu). Wzrost liczby mieszkańców dotyczy głównie Mosiny (+134), a w Mosinie wyłącznie Osiedla nr 3, gdzie liczba osób zameldowanych na pobyt stały zwiększyła się o 148 osób (pozostałe osiedla niewielki spadek).

W 2020 odnotowano niewielki w porównaniu do lat poprzednich lat przyrost liczby mieszkańców Czapur (+55) i Krosna (+18).
Nie zwiększa się dysproporcja między liczbą mieszkańców miasta i wsi.
W 2000 r. na terenach wiejskich mieszkało 49% ogółu mieszkańców. W 2005 r. 51%, w 2010 r. 54%, w 2015 r. 57%, w 2020 57%.

Liczba ludności wzrosła nieznacznie, ale znacznie zwiększyła się ilość ulic.
W 2020 r. Rada Miejska nadała nazwy 22 nowym drogom.
W minionym roku Gmina wybudowała: ul. Brzechwy, Długą, Strzałową, Świerkową. Trwa budowa ul. Piaskowej w Mosinie.
Razem z Powiatem przebudowana została ul. Sowiniecka oraz fragment ul. Leszczyńskiej.

Nadal nie mamy Programu Budowy Dróg. Brak czytelnych zasad w wyznaczaniu kolejnych dróg do utwardzenia, choć dyskusja na ten temat trwa od kilku lat. W 2012 r. złożyłam pierwszą interpelację w tej sprawie.

Korzystając z aktualnych danych dot. zameldowanych mieszkańców z podziałem na ulice wyliczyłam, że przy drogach utwardzonych mieszka 55 % zameldowanych mieszkańców.

Wykres poniżej pokazuje, że w niektórych miejscowościach zwłaszcza we wsiach tzw. ulicówkach, gdzie zabudowa koncentruje się wzdłuż asfaltowej drogi powiatowej odsetek mieszkańców, których nieruchomość nie leży przy drodze gruntowej jest większy niż w Mosinie.

Rogalinek, Pecna, Wiórek, Dymaczewo Stare, Rogalin – to miejscowości, które posiadają bardziej rozbudowany układ komunikacyjny.
W kolejnych latach Gmina powinna zaplanować budowę dróg właśnie tam.

7 myśli na temat “45% zameldowanych mieszka przy drogach nieutwardzonych

 • 23/01/2021 o 22:41
  Permalink

  W moim wyliczeniu zaprezentowanym powyżej droga gminna – to ta, która została wybudowana przez gminę.
  Jeżeli chodzi o nadawanie kategorii drogi gminnej to tkwimy w poprzedniej epoce.
  Urząd opiera się na uchwale z czasów komunistycznych z 1986 r. http://mosina.esesja.pl/zalaczniki/107287/kopia-uchwaly-wojewodzkiej-rady-narodowej-w-poznaniu-z-10101986-r-w-sprawie-zaliczenia-drog-na-terenie-wojewodztwa-poznanskiego-do-kategorii-drog-gminnych-oraz-lokalnych-miejskich_997925.pdf
  Żeby sprawę rozwodnić przygotowano projekt uchwały o przebiegu dróg gminnych, którą rada 14 głosami za przyjęła. W uchwale zabrakło konsekwencji – nie jest to graficzne przedstawienie ulic i dróg wymienionych w uchwale Wojewódzkiej Rady Narodowej z 1986 r.. Nie jest to także wykaz wszystkich dróg będących własnością Gminy.
  http://mosina.esesja.pl/zalaczniki/107287/uchwala-294_1021683.pdf
  Aby nadać kategorię drogi gminnej potrzebna jest uchwała rady gminy. Jej podjęcie jest możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządu powiatu. W naszej gminie do tej pory nie podjęto ani jednej takiej uchwały.
  Podobno powiat wyraża pozytywną opinię tylko dla dróg, będących własnością gminy i posiadających wszystkie media wraz z utwardzoną nawierzchnią.
  Jest u nas kilka ulic spełniających te warunki, ale nic się nie dzieje w tym temacie.

  Tymczasem w Luboniu 17 grudnia 2020 r. Rada zaliczyła do kategorii dróg gminnych 10 ulic, w tym jedną bez nazwy.
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/10294/akt.pdf
  15.12.2020 do kategorii dróg gminnych decyzją rady została zaliczona Aleja Samorządności
  10.12.2020 w Pobiedziskach podjęto uchwałę w sprawie ul. Partnerskiej
  29.10.2020 w Gminie Suchy Las nadano kategorię drogi gminnej 8 ulicom
  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/8220/akt.pdf
  28.10.2020 Gmina Kórnik – 2 ulice – Ładna w Kórniku i Drukarska w KOninku.
  24.09.2020 Czerwonak – ul. Biegowa w Trzaskowie
  27.08.2020 Czerwonak – 9 ulic
  28.04.2020 Tarnowo Podgórne – ul. Morelowa w Przeźmierowie i ul. Za Motelem w Sadach
  ul. Szeroka w Kokoszynie
  31.03.2020 Swarzędz – ul. Transportowa o dł. 1,7 km w Zalasewie i Garbach
  24.03.2020 Tarnowo Podgórne droga bez nazwy Lusowo – Lusówko
  16.03.2020 Kórnik ul. prof. Zb. Steckiego.

  Odpowiedz
  • 24/01/2021 o 10:44
   Permalink

   Ja rozumiem, że pani bazuje na informacjach z gminy, bo innych nie ma.
   Gmina zaś kiedyś dostrzegła potrzebę przebierania dróg wewnętrznych za gminne publiczne przy pomocy znaków i to kontynuuje. W roku 2010 samorząd dostrzegł potrzebę ustanowienia SPPN i do 2017 roku mieszkańcy Mosiny płacili za parkowanie na drogach, które nawet w całości nie należały do gminy. Gdyby uznać za zasadę naczelną, że potrzeba jest matką wynalazków, to trzeba się też zgodzić z tym, że pan Pyza miał potrzebę pozyskania łąk gminnych pod budownictwo i dlatego mosińska administracja wyszła mu naprzeciw. W roku 2021 nie bardzo ma odwagę mu przypomnieć, że ma zaległości podatkowe wobec gminy.

   Odpowiedz
  • 24/01/2021 o 11:28
   Permalink

   Zastanawiam się z jakich danych korzysta Policja przy wystawianiu mandatów karnych.
   Na drogach wewnętrznych policjanci nie mogą naliczać punktów karnych, a możliwości karania są ograniczone. Jeśli jest tak, że korzystają z danych z UM Mosina, to jest to pisane palcem po wodzie. Ponoć nowelizacja przepisów idzie w tym kierunku, że będzie można przyjąć mandat i się od niego odwołać. Wówczas polityka ściemy może lec w gruzach. Każdy homo-sapiens po przyjęciu mandatu będzie mógł sprawdzić czy został ukarany na drodze gminnej publicznej, czy
   tylko na drodze którą gmina uważa za swoją, bo wczoraj odkupiła ją od prywatnego właściciela.

   Odpowiedz
  • 24/01/2021 o 12:11
   Permalink

   W Mosinie jest łatwiej kultywować politykę ściemy, bo wasze władze bardzo dbają by Rejestr Mienia Komunalnego nie pojawił się w SIP.
   Podam więc przykłady z Lubonia.
   https://lubon.e-mapa.net/
   Proszę wybrać ulicę Dworcową (jakikolwiek adres) i zaznaczyć rejestr mienia.
   To jedna z ważniejszych ulic w Luboniu. Kiedyś nasza SM miała tam jeden z ważniejszych punktów naciągania na pieniądze za przekroczenie prędkości. Tymczasem widać, że Dworcowa nawet w 2021 i przylegająca do niej ulica Konarzewskiego nie należą w całości do Lubonia. Twierdzę, że nie są drogami publicznymi i ktokolwiek zapłacił tam mandat za przekroczenie prędkości źle ulokował swoje pieniądze.
   Każde miasto ma swoją specyfikę polityki ściemy. Moje władze bardzo dbają by w SIP nie było zagospodarowania przestrzennego…

   Odpowiedz
 • 23/01/2021 o 18:21
  Permalink

  Dziwi mnie to, że do chwili obecnej nie opracowano zarówno kryteriów wyboru ulic do utwardzenie jak i rankingu ulic, niezbędnego do ich budowania w następnych latach zgodnie z opracowanym, przejrzystym harmonogramem. Pod koniec 2017 roku burmistrzowie mieli do dyspozycji niemal wszystkie niezbędne dane do tych opracowań. Na początku 2018 roku zaprezentowano pierwsze kryteria do mającego powstać rankingu. O ile dobrze pamiętam, nad kryteriami pracował mój zastępca, pan Przemysław Mieloch oraz ówczesny przewodniczący Komisji Inwestycji RM i być może inni radni. Z wstępnym opracowaniem kryteriów zapoznali się radni w pierwszym kwartale 2018 roku na jednej z komisji inwestycji. Nic nie stało i nadal nic nie stoi na przeszkodzie, by prace nad rankingiem zakończyć. Nie wiem, komu może zależeć na tym, by takie opracowanie nie powstało.

  Odpowiedz
  • 23/01/2021 o 21:20
   Permalink

   Słuszne propozycje,ale nie wiem co lub kto stał(o) za odpowiedziami na pytania p. Małgorzaty Kaptur o drogi gminne. Także z pana administracji wychodziły odpowiedzi, że wszystko załatwiła uchwała WRN z 1986 roku. Czy pan jako człowiek niewątpliwie rozumny nadal kupuje ściemę, że
   można było w roku 2010 utworzyć strefę na drogach gminnych podczas gdy droga pod urzędem została skomunalizowana dopiero w roku 2015? Ja nie kwestionuję celowości itd. Podważam jedynie podstawy. Od okradania są złodzieje, nie samorządy.

   Odpowiedz
 • 18/01/2021 o 15:07
  Permalink

  Tyle, że w gminnych są pewnie pewnie też nieutwardzone, a w nieutwardzonych gminne.
  Gminne publiczne nieutwardzone pewnie się kiedyś doczekają utwardzenia, a gminne niepubliczne może za 100 lat. Jedne drogi wewnętrzne są wykupywane i nadal są wewnętrznymi, a inne zostają prywatnymi. Trudną zgadnąć jakie są tu kryteria.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.