345 kg odpadów na 1 mieszkańca

Wszyscy mieszkańcy gmin należących do Związku Międzygminnego Selekt uiszczali w 2016 r. takie same opłaty, ale jak wynika z Analizy Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Z M CZO -SELEKT  ilość odpadów wytworzonych w poszczególnych gminach waha się od  216 do 472 kg na 1 mieszkańca.
Statystyczny mieszkaniec naszej gminy wyprodukował w 2016 roku 345 kg, a więc o 23 kg więcej niż średnia w Związku.

To znaczy, że niektórym gminom, w tym Mosinie, bardziej się opłacało wspólne gospodarowanie odpadami niż innym.

 

Najwięcej zmieszanych odpadów odebrano z gmin Tarnowo Podgórne i Mosina.
Mieszkańcy Tarnowa Podgórnego wysegregowali najwięcej papieru i tektury i zbliżone ilości szkła i tworzyw sztucznych co mieszkańcy naszej gminy.

Mieszkańcy gminy Mosina dostarczyli osobiście do PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i kontenerów na odpady zielone) najwięcej odpadów ulegających biodegradacji – ok. 352 ton.
Dla porównania Zielone Puszczykowo 76 ton, Tarnowo Podgórne 200 ton, Stęszew 102 tony.

To chyba wyjaśnia prawdziwe powody, dla których zrezygnowano z wystawiania kontenerów na odpady zielone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi mieszkańcy oddali także do PSZOK najwięcej wielkich gabarytów – aż 119 ton, czyli tyle co mieszkańcy Komornik i Stęszewa.

 


Jak minął kolejny rok w Luboniu, który gospodaruje odpadami komunalnymi samodzielnie od trzech lat?

Luboń ma podobną jak nasza gmina ilość mieszkańców, ale różni go od naszej rozległej gminy zwarta miejska zabudowa.
W dokumencie Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Luboń za 2016 r.  TUTAJ  najbardziej interesowała mnie sprawa kosztów obsługi systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.
Z tytułu opłaty od mieszkańców w 2016 r. do budżetu Lubonia wpłynęło 4 524 544 zł. Całkowity koszt gospodarowania odpadami wyniósł 4 435 877 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w Luboniu  było zameldowanych 30 247 mieszkańców. Odpady zgodnie z danymi systemu  GOK były odbierane od 30 815 mieszkańców.


Ponieważ w naszej gminie nie wszyscy  płacą za odbiór odpadów, wpływy mogą nie wystarczyć na pokrycie kosztów.

2 Comments
karp 19/06/2017
| |

Przyznam,że sam nie wiem czy Kom-lub wywozi już samodzielnie, czy nadal jako podwykonawca.W każdym razie na jakośc nie narzekam.