30 lat samorządu

Przed trzydziestoma laty w odradzającej się demokratycznej Polsce został przywrócony samorząd terytorialny.
Otwarciem nowego rozdziału w historii ustroju państwa było uchwalenie 8 marca 1990 roku obowiązującej do dziś (ze zmianami) Ustawy o samorządzie terytorialnym (od 1998 r. … gminnym).
Na jej podstawie gmina jako wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium stała się podstawową, samodzielną jednostką posiadającą kompetencje i środki do realizacji nałożonych na nią zadań.
Kolejnym bezprecedensowym wydarzeniem były pierwsze, w pełni wolne i demokratyczne wybory po 1989 r. Wybory samorządowe, bo o nich mowa, zostały zarządzone na dzień 27 maja 1990 roku.
Miały one istotny wpływ na proces odbudowy samorządności w kraju i decentralizacji władzy publicznej. Dały one nam prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach.
Reaktywacja samorządu to sukces transformacji ustrojowej Polski, który w istotny sposób przyczynił się do rozwoju naszego kraju.

27 maja 1990 r. w pierwszych wolnych samorządowych wyborach społeczeństwo gminy Mosina wybrało w jednomandatowych okręgach 31 radnych. Mandat radnego uzyskało aż 23 kandydatów Obywatelskiego Komitetu Samorządowego.  Jednym z nich był Jan Marciniak, który pełnił później funkcję sekretarza, członka zarządu, zastępcy burmistrza, był radnym I, II,V,VI i zasiada w Radzie Miejskiej w obecnej VIII kadencji.

Tak się w składa, że w roku trzydziestolecia samorządu jest w składzie Rady Jan Marciniak – radny, który w samorządzie jest od początku jego istnienia i Dominik Michalak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, który urodził się w maju 1990 r., kiedy samorząd gminny się tworzył.

W ciągu 30 lat istnienia samorządu Gminą kierowało 5 burmistrzów: Bogdan Robakowski, Jan Kałuziński, Zofia Springer, Jerzy Ryś i Przemysław Mieloch.
W Radzie Miejskiej zasiadało 111 radnych (w I kadencji 31 osób, w II i III 28 osób, od 2020 r. 21 osób).
Pracę Rady organizowało 7 przewodniczących: Jan Jankowski, Tadeusz Szponar, Marian Strenk, Przemysław Pniewski, Jacek Szeszuła, Waldemar Waligórski, Małgorzata Kaptur.

W latach 1990 – 2002 burmistrza wybierali radni, radni mogli go także odwołać.  Od 2002 r. burmistrz wybierany jest w wyborach bezpośrednich. To daje mu silniejszą pozycję względem rady.
Nie zmieniło się to, że rada stanowi prawo i kontroluje burmistrza. Efektem tego jest udzielanie mu przez radę bądź nie votum zaufania i absolutorium.

Obydwa organy władzy muszą ze sobą współpracować, bo samorząd wymaga działania zespołowego, słuchania argumentów innych i szukania konsensusu. Mimo trzydziestu lat praktyki ciągle się tego w samorządzie mosińskim uczymy. To, gdzie się znajdujemy, jest efektem dyskusji i podjętych w jej wyniku decyzji, to efekt wiedzy, umiejętności, doświadczenia i pracy na rzecz dobra wspólnego.

Czy zrobiliśmy wszystko, co było w ciągu tych trzydziestu lat możliwe? Niestety nie. Przed nami ciągle wiele wyzwań i zadań do wykonania.

Z okazji Jubileuszu 30 – lecia samorządu chciałabym podziękować wszystkim samorządowcom byłym i obecnym za zaangażowanie i podejmowane działania na rzecz naszej gminy. Podziękowania kieruję do wszystkich burmistrzów, radnych, sołtysów, członków rad sołeckich, przewodniczących i członków zarządów osiedli oraz pracowników samorządowych a także Mieszkańców.

Wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej mosińskiej wspólnoty samorządowej składam życzenia wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.


Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

Osoby, które pełniły funkcję Burmistrza Gminy Mosina w latach 1990-2020
II kadencja 1994-1998
III kadencja 1998 – 2002
IV kadencja 2002 – 2006
V kadencja 2006 – 2010
VI kadencja 2010 – 2014
VII kadencja 2014 – 2018
VIII kadencja
6 Comments
karp 27/05/2020
| |

Wychodzi na to, że radni Marciniak i Michalak już od 1990 ramię w ramię. 🙂

Antek 27/05/2020
| |

Chyba P. Mielochowi za szybko skończyliście kadencje…

Smerf Maruda 27/05/2020
| |

Burmistrz Mieloch sprawuje urząd pisanie, ze byl burmistrzem w latach 2018-2020 to co najmniej duży nietakt!