30 902 zameldowanych + x bez meldunku

Najwięcej osób zameldowanych przybyło na terenie wsi Czapury. Niewiele w porównaniu do lat poprzednich jest w Krośnie i Daszewicach. Są miejscowości, które rozwijają się bardzo wolno, są i takie, w których odnotowano spadek liczby mieszkańców.

Najwięcej osób mieszka na Osiedlu nr 4 “Za Barwą”. Nieco mniej na Osiedlu nr 3 “Strzelnica” oraz w sołectwach Krosno i Czapury. Najmniej, bo zaledwie 82 osoby w sołectwie Baranówko.

W 2000 r. największymi wsiami w gminie Mosina były Pecna i Rogalinek. Ich rozwój jednak zwolnił tempo, natomiast dynamicznie zaczęły się rozwijać najpierw Krosno, potem Czapury i Daszewice.

Dane dotyczące ilości mieszkańców poszczególnych ulic znajdują się TUTAJ

9 Comments
Jestem ze wsi 21/01/2017
| |

Patrzę na ostania stronę styczniowego numeru Informatora Mosińskiego i zadaje sobie pytanie : czy Mosina jest już państwem kościelnym ? Żeby nie było wątpliwości: jestem wierzącym i praktykującym katolikiem a jednocześnie – ze względu na dobro obu stron – wyznawcą rozdziału sacrum od profanum.Jesteś osoba publiczną masz obowiązek występować w wydarzeniach o randze publicznej w tej roli. Jesteś na mszy masz prawo – niezależnie od pełnionej funkcji w życiu publicznym – występować w możliwej do zaakceptowania przez liturgie roli.

M. Kaptur 13/01/2017
| |

Rzeczywiście, w tytule wykresu dot. jednostek pomocniczych jest błąd. Dzięki. Za chwilę poprawię.

Michał 13/01/2017
| |

Jestem mieszkańcem Borkowic i od kilku lat obserwuję jak przybywa nowych mieszkańców. Nowe domostwa powstają tam gdzie jeszcze wcześniej rosło żyto czy kukurydza. Podziwiam ludzi którzy chcą się tu osiedlić za to, że mimo braku podstawowej infrastruktury jaką jest chociażby wodociąg, budują swoje domy. Chciałoby się by na wzór niemiecki zadbano o podstawową infrastrukturę tj. wodociągi, oświetlenie, utwardzenie dróg zanim jeszcze powstaną domy. Wiem, że obecnie jest to trudne do realizacji ze względu na brak funduszy, ale mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości może tak właśnie będą wyglądać tereny pod zabudowę.
P.S. W wykresie przedstawiającym liczbę sołectw błędny jest rok 2017 zamiast 2016