3 lata kadencji – aktywność radnych

21 października 2018 r. odbyły się ostatnie wybory samorządowe. Miesiąc później na pierwszej sesji radni złożyli ślubowanie. Potem zaczęła się zwykła praca radnego.
Mieszkańcy mają obecnie pełną informację na temat radnych i na temat aktualnych problemów, którymi zajmuje się Rada Miejska w Mosinie.

Portal dla mieszkańców – mosina.eseja.pl

Portal dla mieszkańców mosina.esesja.pl ma coraz więcej funkcjonalności. Oprócz terminów sesji i posiedzeń komisji można tam znaleźć projekty uchwał, rejestr uchwał, materiały informacyjne, wyniki głosowań. Tu także są zgromadzone nagrania wszystkich sesji.

Można także obserwować aktywność poszczególnych radnych (należy kliknąć w nazwisko radnego w dolnej części prawej kolumny) – widzimy tutaj frekwencję, głosowania a także ilość wypowiedzi i czas ich trwania.
Aplikacja bierze pod uwagę łącznie sesje i te posiedzenia komisji, które odbywały się z wykorzystaniem esesji, tzn. posiedzenia odbywane zdalnie. Przed epidemią, kiedy radni zbierali się w sali 110 Urzędu Miejskiego, głosowano na komisjach tradycyjnie przez podniesienie ręki. Obecność także nie była rejestrowana przez esesję.

Komisje stałe i doraźne

Jak widać w tabeli obok radni są członkami dwóch, trzech, czterech, pięciu, a nawet sześciu komisji, Niektóre z nich są stałe, inne doraźne. Np. A. Cebulski i E. Jarecka są członkami 4 komisji stałych i dwóch doraźnych.
Poszczególne komisje mają różną ilość posiedzeń, np. Komisja Budżetu i Finansów miała już w tej kadencji 64 posiedzenia, Komisja Oświaty, Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa 47, a Komisja Skarg, Wniosków i Petycji tylko 19.

Najwięcej posiedzeń odnotowano u Jolanty Szymczak – 135, najmniej u Waldemara Waligórskiego – 89 i Agnieszki Gorzyńskiej – 93 posiedzenia.

Frekwencja
 1. Tylko jedna radna Jolanta Szymczak ma 100% frekwencję. Była obecna na wszystkich 135 posiedzeniach komisji, których jest członkiem i wszystkich sesjach.
 2. Małgorzata Kaptur – 98% – obecna na 110 z 112 posiedzeń.
 3. Dominik Michalak – 98% – obecny na 103 z 105 posiedzeń,
 4. Maciej Patela – 98% – obecny na 102 z 104 posiedzeń,
 5. Andrzej Raźny – 97% – obecny 120 z 123 posiedzeń,
 6. Elżbieta Jarecka – 96% – obecna na 122 ze 126 posiedzeń
 7. Wiesława Mania – 95% – obecna na 98 z 103 posiedzeń,
 8. Adam Monikowski – 95% – obecny na 101 ze 106 posiedzeń.

Najmniej posiedzeń odnotowano u u Waldemara Waligórskiego – był obecny na 79 z 89 posiedzeń i Agnieszki Gorzyńskiej 74 z 93 posiedzeń.

Głosowanie

Esesja podsumowuje także głosowania radnych. Są to zarówno głosowania na sesji, jak i opiniowanie projektów uchwał przez komisje oraz głosowanie wniosków i uwag do planów miejscowych.

 1. Tu znów rekordzistką jest Jolanta Szymczak, która głosowała 1553 razy.

  Największa ilość głosowań mają kolejno:

 2. Elżbieta Jarecka 1379
 3. Andrzej Raźny 1379
 4. Małgorzata Kaptur 1375

W najmniejszej ilości głosowań wzięli udział:

 1. Agnieszka Gorzyńska – 784
 2. Waldemar Waligórski – 911
 3. Zbigniew Grygier – 972

Najczęściej (85,2%) “za” głosował Waldemar Wiązek.

Najrzadziej głosowali “za” Michał Kleiber 57,7% i i Łukasz Kasprowicz 60%

Wstrzymywanie się od głosu:

Najczęściej wstrzymywali się:
1. Łukasz Kasprowicz – 31,6%
2. Michał Kleiber – 27,7%
3. Ryszard Rybicki – 20,2%
Najrzadziej w czasie głosowań wstrzymywali się:
1. Waldemar Waligórski – 4,4%
2. Waldemar Wiązek – 4,5%

Zabieranie głosu na sesji

Najczęściej zabiera głos, co jest oczywiste, przewodnicząca (system liczy łącznie wypowiedzi radnej i prowadzenie sesji).

 1. Małgorzata Kaptur – 998 wypowiedzi – łączny czas ich trwania 1489 minut.
 2. Jan Marciniak – 539 wypowiedzi – 1 336 minut
 3. Marcin Ługawiak – 331 wypowiedzi – 923 minuty
 4. Roman Kolankiewicz – 579 wypowiedzi – 736 minut
 5. Dominik Michalak – 413 wypowiedzi – 650 minut
 6. Andrzej Raźny – 188 wypowiedzi – 572 minuty
 7. Waldemar Wiązek – 338 wypowiedzi – 556 minut
 8. Wiesława Mania – 419 wypowiedzi – 467 minut
 9. Łukasz Kasprowicz – 402 wypowiedzi – 454 minuty
 10. Michał Kleiber – 183 wypowiedzi – 343 minuty
 11. Waldemar Waligórski – 233 wypowiedzi – 285 minut
 12. Elżbieta Jarecka – 183 wypowiedzi – 285 minut
 13. Arkadiusz Cebulski – 146 wypowiedzi – 263 minuty

  Pozostali radni zabierali głos zdecydowanie rzadziej, a czas ich wypowiedzi był krótszy niż 100 minut.

wnioski formalne:

 • Łukasz Kasprowicz – 6
 • Waldemar Waligórski – 5
 • Waldemar Wiązek – 5
Interpelacje i zapytania

Łącznie wpłynęło 578 pism radnych do Burmistrza.

Radni najczęściej składający zapytania i interpelacje to:

 1. Dominik MIchalak – 102
 2. Jolanta Szymczak – 93
 3. Małgorzata Kaptur – 67
 4. Arkadiusz Cebulski 64
 5. Maciej Patela – 38
 6. Łukasz Kasprowicz – 33

Oczywiście statystyka rządzi się swoimi prawami i wszyscy wiemy, że trzeba brać pod uwagę nie tylko ilość, ale również meritum.

Znamy też wiele przysłów, które jak wiadomo są mądrością narodu i o których nie zaszkodzi pamiętać. Są także złote myśli znanych ludzi, które również warto mieć na uwadze.

Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
Bezpieczniej jest milczeć niż mówić.
Pomyśl dobrze głowo, nim wymówisz słowo
.

“Jeśli trzy słowa wyrażą coś lepiej i zabawniej niż cztery, to świetnie, użyj trzech!”Jonathan Carroll

“Z dwóch mądrych mądrzejszy jest ten, który mniej mówi.”Anna Kamieńska

Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi.Stanisław Jerzy Lec

“Mówcy powinni mieć na uwadze nie tylko to, by wyczerpać temat, ale także by nie wyczerpać słuchaczy.”Winston Churchill

19 komentarzy do “3 lata kadencji – aktywność radnych

 • 29/11/2021 o 15:45
  Permalink

  Do tej stówki, dojdzie wkrótce burmistrzowi jeszcze kilka stówek,w związku z niewykonaniem wyroku.
  https://www.lex.pl/skarga-na-niewykonanie-wyroku-sadu-administracyjnego,13856.html
  Organ nadal pozostaje w bezczynności.
  Od strony merytorycznej wszystko wyjaśnił WSA.
  Jakiś czas temu czytałem w GMP artykuł o zeznaniach burmistrza w sprawie jumy.Od tego momentu bezpieczeństwo burmistrza i sołtysa jadą na jednym wózku i to traktuje jako prawdziwą przyczynę odmowy, a nie wypociny o informacji przetworzonej.

  Odpowiedz
 • 29/11/2021 o 13:06
  Permalink

  Ojej, pytania mają związek z sołtysem, którego bezpieczeństwo jest najważniejsze.
  Na miejscu burmistrza odmówiłbym ze względu na bezpieczeństwo państwa. 🙂
  Tak serio, to po wyroku nie ma takiej prawnej możliwości, żeby odmówić. Sporo tego i jeszcze nie dotarłem do argumentów burmistrza. Chyba nie powołał się na zdjęcie z posłem?

  Odpowiedz
 • 29/11/2021 o 11:04
  Permalink

  Gdyby problem z odzyskaniem 100 zł się utrzymywał, to proszę skorzystać z egzekucji w administracji.
  Kiedy komornik zabezpieczy konta urzędu i nie będzie z czego wypłacić podwyżki dla burmistrza,to raczej powinni oddać. Pani Główna Księgowa mogła się z tym Lisówkach nie spotkać, ale zawsze może być ten pierwszy raz.

  Odpowiedz
 • 29/11/2021 o 10:21
  Permalink

  Może nie chciał oddać 100 zł przed podwyżką uposażenia?Po podwyżce będzie mógł swobodnie oddać, bez konieczności zaciągania pożyczek w parabankach. Ja nie miałem z tym nigdy kłopotu,nawet w Dopiewie. Widocznie są bardziej wypłacalni.
  Tu już skończyło się prawo i problem może mieć naturę bardziej psychologiczną, ale nie wiem czy UM Mosina ma umowę z psychologiem, który mógłby sprawę rozwiązać.

  Odpowiedz
 • 28/11/2021 o 16:09
  Permalink

  Mam pytanie ile interpelacji i wniosków było i jest obecnie ze strony radnego Zbigniewa Grygiera.

  Odpowiedz
   • 28/11/2021 o 20:43
    Permalink

    Jestem Zbyszkowi Grygierowi za to bardzo wdzięczna. A ilość interpelacji może być myląca. Ja od jakiegoś czasu nie piszę zapytań i interpelacji. Mam już dość czytania bzdurnych odpowiedzi. Jak chcę się czegoś dowiedzieć, piszę wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wnioski są skuteczniejsze i nie trzeba być radnym, żeby je składać. Nie są upubliczniane.
    Kiedy robiłam ostatnie miesięczne zestawienie – interpelacji było 8.
    https://tablet.esesja.pl/zalaczniki/156067/interpelacje-radnych-listopad-2021_1493168.pdf
    Spojrzałam na stronę Puszczykowa – tam przez cały rok radni skierowali do burmistrza zaledwie 5 pism.
    https://bip3.wokiss.pl/puszczykowo/bip/rada-miasta/interpelacje-i-zapytania/kadencja-2018-2023/interpelacje-i-zapytania-radnych-zlozone-w-2021-roku-oraz-udzielone-odpowiedzi.html
    Od naszych interpelacji gminie niewiele przybyło, niestety, bo Puszczykowo radzi sobie świetnie, a Mosina niekoniecznie.
    Statystyka dot. interpelacji jest złudna. Jeżeli bierze się pod uwagę tylko ilość, można wyciągnąć mylne wnioski.

    Odpowiedz
    • 28/11/2021 o 23:27
     Permalink

     Zgadzam się ze stwierdzeniem Pani Małgorzato, że ilość zapytań może być złudną, bo nie przekłada się na jakość. Chodź pewnie mniej wtajemniczeni mieszkańcy będą twierdzić, że skoro radny tyle składa zapytań/interpelacji, to jest bardzo aktywny i skuteczny. Czyli błędne myślenie. Ja jako mieszkaniec robię zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej i sam jestem zdziwiony, jaki opór jest ze strony urzędu w Mosinie lub spółek gminnych. Doszło do takiej sytuacji, że byłem zmuszony złożyć skargę na bezczynności organu do WSA. Ciekawe jest to, że WSA przyznał rację mnie, a burmistrz gminy Mosina dalej odmawia udostępnienia mnie informacji, o którą wnioskowałem nie wspomnę, że do dziś organ skarżony przeze mnie nie zwrócił kosztów, jakie poniosłem, mimo że WSA nakazał. W mojej ocenie to jest urząd zamknięty na mieszkańców, a sam burmistrz nieradzi sobie już w roli, do której został powołany, nie wspominając o fakcie, że kryje wiele nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem gminy, czy spółek gminnych.

     Odpowiedz
     • 29/11/2021 o 09:28
      Permalink

      To wasz burmistrz musi być mega-ważniakiem, że nawet wyroki sądów go nie obowiązują.
      W mojej ocenia taki czyn podlega penalizacji, na podstawie art.23 udip. Widocznie uznał, że jego znajomości w świecie polityki są tak rozległe, że jego to nie dotyczy.
      Odmawia bo co? Czego dotyczyły pytania?

     • 29/11/2021 o 11:40
      Permalink

      @karp. Wszystko jest pod tym linkiem poniżej. Czyli zapytanie w sprawie opłat pobieranych przez sołtysa do UM w Mosinie. Myślę że każdy kto zapozna się z materiałami które zamieszczam sam sobie odpowie na pytanie co jest tu nie tak.

      https://app.box.com/s/u57lqfodlbdppdboyft8mwbz7i2pwnzo

 • 06/11/2021 o 19:57
  Permalink

  Czy ten kierunek to Kia? Nie jestem dilerem, ale są już nowsze modele. Czy nadal będzie w Polsce tak, że zmienia się model samochodu głosując za ?

  Odpowiedz
 • 04/11/2021 o 18:49
  Permalink

  Największy udział w posiedzeniach ma pani Szymczak ale w dyskusjach zero. Na drugim miejscu jest w interpelacjach i zapytaniach. Śmiem twierdzić, że jej interpelacje i zapytania nadawałyby się do kabaretu. Najbardziej niekompetentna radna.

  Odpowiedz
  • 04/11/2021 o 20:06
   Permalink

   Ciekawą sprawę poruszyłeś/Aś. Rzeczywiście targają radną pewne sprzeczności. Mnie się wydaje że radnej te zapytania i interpelację ktoś pisze. A ona tylko firmuje swoim nazwiskiem. Ja nawet mam dwa typy kto to może być. Dwie panie które były kiedyś aktywne w lokalnej polityce.

   Odpowiedz
   • 05/11/2021 o 10:45
    Permalink

    Radna Szymczak kiedyś postulowała aby UM w Mosinie drukował broszury w języku ukraińskim mające ułatwiać życie przybyszom za wschodniej granicy.

    Odpowiedz
    • 05/11/2021 o 11:56
     Permalink

     I to dobry kierunek poncjuszu. Jak widać wielu naszych wschodnich sąsiadów przybyło do Polski – nie tylko do Mosiny. Broszury w języku angielskim, niemieckim…. A najwięcej pieniędzy zostawiają w Gminie goście że wschodu

     Odpowiedz
     • 05/11/2021 o 16:14
      Permalink

      Ale to by się zgadzało nawet. Rysik Rybicki mówił żeby pozyskiwać pinionżki z zewnątrz. Pinionżki dla wsi. Może właśnie myślał o przybyszach ze wschodu. Przecież oni niczym innym nie mrzą jak zostawić tu dziengi. Bo Rysio to co innego. U niego pinionżkinw innym kierunku płyną. Tak było.

 • 26/10/2021 o 10:38
  Permalink

  Brakuje mi w zestawieniu aktywności byłego radnego Tomczaka. Uważam, że warto przedstawić i podsumować dla porównania jego działalność.

  Odpowiedz
 • 25/10/2021 o 10:43
  Permalink

  Który radny ma zawsze rację? To radny Ryszard Rybicki. Zawsze kiedy zabiera głos mówi, że “bezpieczeństwo jest najważniejsze”. Niestety pan burmistrz opacznie zrozumiał jego przekaz i uznał, że najważniejsze jest bezpieczeństwo pana Ryszarda, o czym świadczą jego zeznania w sprawie targowiska.

  Odpowiedz
 • 25/10/2021 o 10:17
  Permalink

  Bez sprawdzania radny Wiązek był moim faworytem co do głosowań za. Można było to wywnioskować z nagrody dla laureata w postaci leśnego wodociągu. Ta statystyka nie obejmuje ilości wniosków o przerwę przed ważnymi głosowaniami. Tu w ciemno obstawię radnego Waligórskiego.
  Czy burmistrz odłączy wodę i kanalizę radnemu, który najrzadziej głosował za ?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.