25 lat samorządu terytorialnego

W wyniku reformy powstała wspólnota samorządowa, która ma własny majątek, niezależność prawną, a co najważniejsze – demokratycznie wyłonioną reprezentację, która podejmuje decyzje na swoją odpowiedzialność.

Fundamentalną rolę odegrała ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku, zrywając z praktykowanym w okresie powojennym modelem państwa totalitarnego, skrajnie scentralizowanego i kontrolowanego przez jeden układ polityczny.

Odejście od tego modelu sprawowania władzy, wyzwoliło nadzieje i oczekiwania wszystkich grup społecznych. W całym kraju zaczęły powstawać inicjatywy społeczne w postaci komitetów obywatelskich , które podjęły przygotowania społeczności lokalnych do nadchodzących wyborów. Taki ruch zrodził się również w Mosinie.

Pisze o tym Jacek Szeszuła w artykule „Narodziny demokracji”.

A tak czas przełomu wspomina Jan Marciniak, w wywiadzie udzielonym  Joannie Nowaczyk pt. Rok 1990 – zmiana władzy.

Jpeg
Jpeg

 

W ciągu 25 lat  w Radzie Miejskiej zasiadało 109 radnych – 82 mężczyzn i 27 kobiet – 25%.
Najmniej pań było w I kadencji – 16 % (5 z 31 ), najwięcej, bo 38% (8 z 21) w czwartej kadencji.
15 radnych już nie żyje, troje z nich zmarło w trakcie kadencji, kilku radnych złożyło rezygnację z mandatu.
W I kadencji było 31 radnych, 11 z nich uczestniczyło w bezpośrednim zarządzaniu gminą (burmistrz, zastępca, członek zarządu).
W drugiej i trzeciej kadencji Rada składała się z 28 radnych – 7 radnych w drugiej i  4  radnych w trzeciej kadencji zarządzało gminą.

W trakcie trzech pierwszych kadencji burmistrza wybierali radni.
Pierwszym burmistrzem był Bogdan Robakowski, odwołany uchwałą Rady Miejskiej 27.10.1992 r.
Drugim burmistrzem wyłonionym w drodze konkursu rozpisanego przez Radę Miejską został ś.p. Jan Kałuziński, który zajmował to stanowisko od 18.02.1993 r. do listopada 2002 r.
W 2002 r. w pierwszych wyborach bezpośrednich wygrała Zofia Springer, która pełniła funkcję burmistrza przez trzy kolejne kadencje 2002-2006, 2006-2010 i 2010-2014  z  4 miesięczną przerwą w 2007 r., (utrata mandatu – niezłożenie oświadczenia majątkowego).
W tym czasie  zarządzał gminą, najpierw od 23 lutego do 16 kwietnia Edmund Nowacki, a potem od 17 kwietnia do 12 czerwca Piotr Janicki.

Zastępcą burmistrza Robakowskiego był Marian Walicki.
Jana Kałuzińskiego zastępował przez trzy kadencje Hubert Prałat, od połowy drugiej kadencji Stanisław Barć, a w trzeciej Jan Marciniak.

Pani Zofia Springer pracowała łącznie aż z 6  zastępcami.
Najpierw był to Bogdan Robakowski i Stanisław Dębiec. Bogdana Robakowskiego zastąpił we wrześniu 2005 r. Jerzy Wroński. 
W drugiej kadencji miejsce Stanisława Dębca zajął Przemysław Pniewski, którego z kolei w 2011 zastąpił Waldemar Krzyżanowski. Najdłużej pani burmistrz współpracowała ze Sławomirem Ratajczakiem (od 3.09.2007 r. do 9.12.2014 r.). Ten ostatni zajął miejsce zwolnionego Jerzego Wrońskiego.

Najmniej zmian było na stanowisku skarbnika. Do końca 2007 r. ministrem mosińskich finansów była pani Ewa Marciniak. Od stycznia 2008 r. gminną kasą zawiaduje pani Maria Borowiak.

MOSIŃSCY RADNI 7 KADENCJI
I kadencja – 1990-1994
II     1994-1998
III   1998-2002
IV   2002-2006
V    2006- 2010
VI   2010-2014
VII 2014-2018

spis radnych.25 latsamorządu
żółty kolor ->pełnienie przez radnego funkcji w zarządzie gminy
c
.d.n

2 Comments
Irena 03/09/2015
| |

Bardzo ciekawie napisany artykuł. Interesujące spostrzeżenia autora dają do myślenia.

Zgadzam się z autorem, myślę dokładnie tak samo, aż strach pomyśleć o innych tematach.