Rejestr decyzji WZ

Jeżeli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, a inwestor prywatny, czy deweloper chce budować dom (lub inny obiekt budowlany), musi wcześniej uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Wydaje ją wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Na wydanie decyzji urząd ma miesiąc, w bardziej skomplikowanych przypadkach dwa.
Gmina widząc zainteresowanie jakimś terenem powinna jak najszybszciej opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, aby zapewnić ład i właściwy układ dróg.
Gmina pozostała bierna, kiedy w Czapurach powstawało duże osiedle o charakterze miejskim. Ten sam błąd powtarza się w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej w części graniczącej z Krosnem, a także w poludniowej części Daszewic.

Wystąpiłam w trybie wniosku o udostępnienie informacji publicznej o rejestr Decyzji o warunkach zabudowy.
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik taki rejestr udostępnił, nie tylko radnym, ale wszystkim mieszkańcom, w formie załącznika do Raportu o stanie gminy.

Co wynika z analizy danych zawartych w owym rejestrze?

W okresie od stycznia 2018 r. do końca lipca 2019 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał 322 decyzji o warunkach zabudowy. 48 z nich dotyczyło rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania, 5 legalizacji istniejącego budynku. Pozostałe odnosiły się do budowy nowych obiektów.
Z 322 wydanych decyzji 51 było aktualizacją wcześniejszych polegającą na zmianie, bądź przeniesieniu decyzji.
Z 322 decyzji ogółem 7 decyzji zostało uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
Z 322 decyzji 294 były pozytywne, a w 28 przypadkach wnioskodawcy otrzymali odmowę wydania decyzji.

Zdecydowana większość wydanych decyzji (164) dotyczyła budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub dwulokalowego.
15 decyzji dotyczyło 2-4 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. 3 decyzje dot. budowy budynków w zabudowie szeregowej.
Były też 33 decyzje na budowę większej ilości budynków jednorodzinnych (2-41).
2 decyzje dotyczyły budynków wielorodzinnych (obydwa w rejonie Strzelecka/Piaskowa).

6 decyzji dotyczyło budynków handlowo-usługowych,
6 budowy garaży,
2 budowy przedszkola,
2 myjni samochodowych,
2 budynków magazynowych.

Na podstawie wydanych decyzji powstanie:
1 warsztat tapicerski,
1 staw rybny
1 budynek inwentarski dla 40 tys. bojlerów i 4 silosy paszowe
1 obora
1 stajnia
1 stodoła
1 wieża strunobetonowa-dostrzegalnia,
1 parking dla samochodów osobowych
1 mur oporowy,
1 droga wewnętrzna.

Na podstawie wydanych decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej widać wyraźnie, że boom inwestycyjny ma miejsce głównie:
1) w Mosinie między ul. Strzelecką a Kanałem i ul. Piaskową (dla tego terenu wydawane były także decyzje w latach wcześniejszych),
2) w Daszewicach (część południowa),
3) w Czapurach.


Intensywność zabudowy na wskazanym wyżej obszarze miasta spowoduje w nieodległej przyszłości problemy z zapewnieniem dla dzieci miejsca w szkołach. Rozbudowana w 3 etapach Szkoła Podstawowa w Krośnie przy ul. Krasickiego w Mosinie ma w tej chwili ok. 680 uczniów i może wkrótce okazać się za mała.
Mieszkańcy Daszewic obawiają się że uruchomienie nowych obszarów i powstające w oparciu o WZ duże osiedle przy braku dróg spowoduje trudności komunikacyjne i pogorszy jakość życia dla dotychczasowych mieszkańców.

Warto analizować skutki wydawanych decyzji, ale odnoszę wrażenie (graniczące z pewnością), że w naszej gminie nikt tego nie robi. To kolejny dowód, że Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa skupia się głównie na budownictwie.

zaznaczona działka – budowa drogi wewnętrznej


53 Comments
Stachu 31/10/2019
| |

Całkiem sporo tych decyzji o warunkach zabudowy jak na gminę Mosina… Aby uniknąć biegania po urzędach coraz częściej deweloperzy czy osoby prywatne korzystają z usług takich firm jak na przykład ta https://prohabitat.com.pl . Oszczędzają w ten sposób cenne godziny i dni…Firma załatwia wszystko tak, jak powinno być to załatwione…

Coś takiego 22/09/2019
| |

Najwięcej WZ -tek zostało wydanych w historii tej gminy dla firmy deweloperskiej Family House. Firma ta prawdopodobnie już nie istnieje https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,682303. Nie istnieje tez strona internetowa firmy http://www.familyhouse.pl/
Reklamowane jest Osiedle Poznańskie Czapury, które było budowane przez Family House, ale w reklamie tej nie pada ani razu nazwa dewelopera.https://www.osiedlepoznanskie.com.pl/, ale w filmie reklamowym występuje słynna Izabela. Jeżeli firma ta upadła, to nie jest dobra wiadomość dla gminy, bo zostało wiele spraw nieuporządkowanych. Osiedle na skarpach czeka budowa kanalizacji. Aquanet mówi, że to będzie najtrudniejsza inwestycja w historii.

MP 15/09/2019
| |

Znalazłem w zestawieniu pt.: „Wykaz dokumentów planistycznych w trakcie sporządzania stan na: maj 2019 r.”
W pozycji 16 ww. dokumentu czytam:
Pecna, zapoczątkowany uchwałą nr XXXVIII/371/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodnich i północnych terenów wsi Pecna: etap przygotowywania do sporządzania projektu planu miejscowego, w tym wyboru wykonawcy;
Niemal 3 lata minęło, jak człowiek, który jak mantrę recytuje tekst „nie miałem na to wpływu” traci kolejny rok, tym razem własnej kadencji i nadal odnosi się wrażenie, iż nie ma wpływu na to, co dzieje się wokół niego. Zmarnowana praca urzędników, zmarnowane wnioski mieszkańców i radnych, zmarnowane prace w komisjach i na sesjach bo tym razem Burmistrz nadal „nie ma na to wpływu”.

Zatem pytam się, kto ma mieć wpływ na sprawy, które utknęły w okopach głębszych od tych z czasów I Wojny Światowej? Żal mi I i zarazem II zastępcy (w jednej osobie), bo na swoich wątłych barkach musi dźwigać burmistrza, który nic nie może i zastępcę, który nie tylko nie potrafi mówić, ale i prawdopodobnie niewiele potrafi. Możliwe, że jednak mylę się co do osoby I-go i jednocześnie II-go zastępcy burmistrza (tego drugiego), skoro w asyście Kierownika Referatu Oświaty, Promocji Kultury i Sportu oraz pracownika Referatu Organizacyjnego potrafi dokonać wyboru Urzędnika ze ścisłego kierownictwa Urzędu w osobie Sekretarza Gminy. Podobnych przypadków należy szukać wyłącznie w maoistowskich Chinach lub Korei Kima.

Tak na marginesie spraw różnych: z zakładki „Organy oraz osoby sprawujące funkcje” http://bip.mosina.pl/bip/jednostki-organizacyjne/urzad/organy-oraz-osoby-sprawujace-funkcje.html
że Gmina Mosina składa się z Gminy Mosina I oraz Gminy Mosina II.
Ponadto zauważyłem, że zniknęło nam jedno niezwykle ważne stanowisko urzędnicze, a mianowicie Koordynator ds. Współpracy Międzyreferatowej oraz referat o podobnie brzmiącej nazwie tj: Koordynator ds. Współpracy Międzyreferatowej (KWM). Myślę sobie zniknął, ale pewności nie mam, bo informacja na ten temat nieźle trzyma się na BIP Mosina. Można powiedzieć, że dualizm funkcji czego doświadczyliśmy przy powoływaniu i odwoływaniu zastępców burmistrza, a także dualizm Gmin, co widać w zakładce „Organy oraz osoby sprawujące funkcje” oraz dualizm stanowisk w przypadku np. Koordynatora ds. Współpracy Międzyreferatowej i Sekretarza Gminy w jednej osobie, to standard tej zdualizowanej Gminy. Brawo MY!

Tam 14/09/2019
| |

Do karpia 🙂 !!!! Pozdrawiam Panna J.R.!!!!

karp 14/09/2019
| |

Ta droga wewnętrzna interesuje mnie też jako ciekawe zagadnienie.Dostęp do drogi publicznej to jeden z warunków wuzetki. Czy w tym przypadku był dostęp czy nie? Czy spełnieniem warunku jest droga wewnętrzna uzyskana w wyniku wuzetki i przez nią dostęp do drogi publicznej?Dlaczego władze Mosiny wykupują działki pod drogami wewnętrznymi?Był kiedyś u was osobnik, który początkowo miał pod górę(u pani Springer) jeśli chodzi o wykup cudzej działki przez gminę i zapewnienie mu w ten dostępu do drogi publicznej. Zaangażował w rozwiązanie swojego problemu całą RM Mosina (chyba w latach 2003-2004)). Póżniej sam został radnym i tak podilował z władzą, że miał już z góry.

MP 13/09/2019
| |

Minęło 19 miesięcy od daty oddania do użytku nowego budynku szkoły „Pod Lipami” w Krosinku. Niestety, od 19 miesięcy szkoła funkcjonuje bez prawdziwej Sali gimnastycznej. Dlaczego? Otóż pan Przemysław Mieloch, Zastępca Burmistrza Gminy w ubiegłej kadencji, odpowiedzialny między innymi za przygotowanie terenów pod budowę sali gimnastycznej zapomniał, że należy odpowiednio wcześniej dokonać zmiany użytku działek na których obiekt ten miał stanąć. Doskonale wiedział, że należy wywołać plan miejscowy obejmujący działki 149/5 i 150/9 wyłącznie pod potrzeby tej inwestycji. Nie udało się tego dokonać kontrowersyjnym planem miejscowym dla terenów części wsi Krosinko i terenów części miasta Mosina, zapoczątkowany uchwałą nr XX/134/15 Rady Miejskiej w Mosinie. W końcu po 13 miesiącach od oddania do użytkowania szkoły, Rada Miejska przegłosowała uchwałę nr V/27/19 z dnia 28 lutego 2019 o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewid. 149/5 i 150/9, obręb Krosinko. Myślę, że wszyscy obecni w tym dniu na Sesji odetchnęli z ulgą myśląc: „lepiej późno niż wcale”. Teraz, kiedy po kolejnych 7 miesiącach nie widzę tego planu w istniejącym na BIP Mosiny „Wykazie dokumentów planistycznych w trakcie sporządzania stan na: maj 2019” jest mi po prostu głupio. Cały wysiłek intelektualny obecnego Burmistrza, poświęcony przygotowaniu projektu uchwały, wysiłek radnych i urzędników został zmarnowany przez tego samego Burmistrza, a właściwie przez jego permanentne lenistwo i umiłowanie do zaniechania. Cała ta historia, a jest ich znacznie więcej, że w tym konkretnym przypadku sala gimnastyczna po prostu nie miała powstać, a przynajmniej nie w rozsądnym czasie. Szczerze mówiąc, wyrażając w ten sposób swoją niechęć do wyimaginowanych bądź nie przeciwników, Burmistrz uderzył w interes dzieci i pedagogów. Dziwię się takiej postawie włodarza, jako że to środowisko powinno w sposób szczególny wywoływać ojcowskie uczucia Burmistrza… 20 września planowana jest uroczystość poświęcona 110 rocznicy powstania szkoły „Pod Lipami” w Krosinku. Co Burmistrz odpowie uczniom oraz pedagogom tej przesympatycznej placówki w związku z brakiem Sali gimnastycznej? Jakie kłamstwo przygotuje na tę uroczystość? Zobaczymy i posłuchamy. Warto w tym dniu być razem ze świętującymi tę wspaniałą rocznicę.

MP 13/09/2019
| |

Minęło 19 miesięcy od daty oddania do użytku nowego budynku szkoły „Pod Lipami” w Krosinku. Niestety, od 19 miesięcy szkoła funkcjonuje bez prawdziwej Sali gimnastycznej. Dlaczego? Otóż pan Przemysław Mieloch, Zastępca Burmistrza Gminy w ubiegłej kadencji, odpowiedzialny między innymi za przygotowanie terenów pod budowę sali gimnastycznej zapomniał, że należy odpowiednio wcześniej dokonać zmiany użytku działek na których obiekt ten miał stanąć. Doskonale wiedział, że należy wywołać plan miejscowy obejmujący działki 149/5 i 150/9 wyłącznie pod potrzeby tej inwestycji. Nie udało się tego dokonać kontrowersyjnym planem miejscowym dla terenów części wsi Krosinko i terenów części miasta Mosina, zapoczątkowany uchwałą nr XX/134/15 Rady Miejskiej w Mosinie. W końcu po 13 miesiącach od oddania do użytkowania szkoły, Rada Miejska przegłosowała uchwałę nr V/27/19 z dnia 28 lutego 2019 o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewid. 149/5 i 150/9, obręb Krosinko. Myślę, że wszyscy obecni w tym dniu na Sesji odetchnęli z ulgą myśląc: „lepiej późno niż wcale”. Teraz, kiedy po kolejnych 7 miesiącach nie widzę tego planu w istniejącym na BIP Mosiny „Wykazie dokumentów planistycznych w trakcie sporządzania stan na: maj 2019” jest mi po prostu głupio. Cały wysiłek intelektualny obecnego Burmistrza, poświęcony przygotowaniu projektu uchwały, wysiłek radnych i urzędników został zmarnowany przez tego samego Burmistrza, a właściwie przez jego permanentne lenistwo i umiłowanie do zaniechania. Cała ta historia, a jest ich znacznie więcej, że w tym konkretnym przypadku sala gimnastyczna po prostu nie miała powstać, a przynajmniej nie w rozsądnym czasie. Szczerze mówiąc, wyrażając w ten sposób swoją niechęć do wyimaginowanych bądź nie przeciwników, Burmistrz uderzył w interes dzieci i pedagogów. Dziwię się takiej postawie włodarza, jako że to środowisko powinno w sposób szczególny wywoływać ojcowskie uczucia Burmistrza… 20 września planowana jest uroczystość poświęcona 110 rocznicy powstania szkoły „Pod Lipami” w Krosinku. Co Burmistrz odpowie uczniom oraz pedagogom tej przesympatycznej placówki

ciekawy 13/09/2019
| |

Zaintrygowała mnie wieża strunobetonowa-dostrzegalnia. Czy wie Pani, gdzie to ma powstać?

Cenzor z Mysiej 13/09/2019
| |

na miejscu burmistrza Mielocha powiedziałbym tak: kierowanie gminą mnie przerasta. Nie jestem otoczony pracownikami z odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem. Trudno jest pozyskać do pracy za oferowane pieniądze fachowców. Jedyne więc co mogę dla ukochanej Gminy zrobić to ustąpić z funkcji. Biłbym prawo za postawę i odpowiedzialność. Problemy się będą potęgowały i będzie coraz trudniej. Na wielu radnych Burmistrz może liczyć ale tylko w zakresie podniesienia ręki na ,,tak,,. To zdecydowanie za mało. Panu są potrzebne tęgie głowy które mogą produkować pomysły i rozwiązania. Na twarzach wielu radnych widzę znużenie i brak zainteresowania albo zrozumienia dyskutowanych dokumentów. Panie Burmistrzu , niech Pan Bóg chroni Pana od klakierów których w tej Radzie trochę jest. Jak przyjdzie co do czego, to powiedzą że to Pana wina. Przepędź Pan to towarzystwo , to ja stary komuch,cenzor i zdradziecka morda Panu mówię !!!