Ilu nas jest?

Minął kolejny rok. na dzień 31 grudnia 2018 r. w naszej gminie mieszkało 32 125 zameldowanych mieszkańców, czyli o 657 osób więcej niż 31 grudnia 2017 r.
Największy przyrost odnotowano w Mosinie +237 i w Czapurach +192, które w tym roku wyprzedziły Krosno i stało się drugą co do wielkości miejscowością w gminie. Spory wzrost zarejestrowano w Krosinku + 54 i w Daszewicach +37, w Krośnie +25, Drużynie +20, Świątniki +15, Mieczewo +13, Dymaczewo Stare +13, Baranowo +11.

W pięciu miejscowościach odnotowano spadek ilości mieszkańców: Rogalinek -4, Radzewice -4, Sowiniec -3, Jeziory -3, Rogalin -2.

W trzech wsiach: Bogulinie, Kubalinie i Konstantynowie ilość mieszkańców nie uległa zmianie. W pozostałych, których nie wymienionych wyżej jest od 1 – 8 mieszkańców więcej.

Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ

19 Comments
alpc 17/02/2019
| |

Zameldowanie wcale nie świadczy dziś o pobycie, ale to wina tych co powinni tą sprawę rozwiązać! Nie rozumiem, dlaczego np. sołtys nie może ustalić kto w jego wsi ma deklaracje, a kto nie, a czy za śmieci płaci już powinno być obowiązkiem urzędników w Mosinie! Ciekawe, jak długo przyzwoicie mieszkańcy będą płacić za cwaniaków! Może warto wysłać do każdego mieszkańca/ posesji druk deklaracji z datą obowiązku złożenia i wtedy będzie wiadomo kto płaci, a kto nie!

Małgorzata Kaptur 20/01/2019
| |

Odwrócę pytanie, proszę mi wskazać przepis, że Gmina musi taki stan uważać za normalny.
Załóżmy, że śmieci nie zostaną odebrane z posesji, której właściciel trzeci rok wystawia kubły bez złożenia deklaracji. Pewnego dnia PUK mu nie odbiera i przyklei kartkę z informacją o przyczynie tego stanu rzeczy i odbiorze śmieci po złożeniu deklaracji. Taki mieszkaniec w praktyce nie jest w stanie przymusić Gminy, by mu odbierała śmieci za darmo. Bo jeżeli gdziekolwiek się uda, wtedy kłania mu się przepis o obowiązku złożenia deklaracji w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstania obowiązku.
Wiele gmin kontroluje segregację odpadów i w przypadku stwierdzenia błędów przyklejają naklejkę i nie odbierają.
http://www.mzgk.chrzanow.pl/aktualnosci/odpady-zla-segregacja
https://www.turek.net.pl/miasto/21391-smieci-kontrole-z-nalepkami-ostrzegajacymi
https://portal.barczewo.pl/?p=20022
https://www.smieciopolis.opole.pl/zla-segregacja-czerwony-trojkat/

karp 20/01/2019
| |

Gmina ma obowiązek odebrać-art.6 c ucpg”
“Art.6c.
1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy”
Na pozostałe pytania odpowiada chyba art.6 o
“1. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w
drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a
w przypadku ich braku –uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze”
To jednak tylko opinia karpia nieszkolonego w prawie. Tak wynika z ustawy.

Mosiniak 20/01/2019
| |

Czego brakuję ?Ekonomi.Dochodów mieszkańców w poszczególnych miejscowościach.Jakie podatki płacą na rzecz Gminy i Państwa.Jaka jest liczba samochodów zarejestrowana i nie zarejestrowana….,Ile osób odprowadza składki ZUS.Ile osób opłaca odbiór śmieci.Posiadajac orjętacyjne dane można potyskutować o rozwoju Gminy.