Planowanie przestrzenne leży…

29/06/2019 Małgorzata Kaptur 11

Wątpliwości budzi m.in. analiza sytuacji, tempo oraz dobór obszarów do sporządzenia planów miejscowych, przewlekanie procedury planistycznej na wiele lat, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy z rażącym naruszeniem prawa.

Debata nad raportem o stanie gminy

25/06/2019 Małgorzata Kaptur 160

W czwartek 27. czerwca odbędzie się sesja absolutoryjna. Przed częścią poświęconą analizie wykonania budżetu odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Mosina. Prawo do głosu w debacie mają mieszkańcy, którzy do jutra, czyli 26 czerwca dostarczą zgłoszenie poparte podpisami 50 mieszkańców.

Skończył się rok szkolny 2018/2019

20/06/2019 Małgorzata Kaptur 0

W środę zabrzmiał ostatni dzwonek. Mury gminnych szkół opuścili ostatni gimnazjaliści i pierwsi ósmoklasiści. Wielu z nich osiągnęło wspaniałe wyniki w nauce. Gratulujemy sukcesów i życzymy wszystkim Uczniom I Nauczycielom udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Gdzie kucharek sześć…

03/06/2019 Małgorzata Kaptur 50

Mamy burmistrza, dwóch zastępców i sekretarza. To jednak za mało, by zapewnić przepływ informacji, dlatego Burmistrz tworzy nowe stanowisko w Urzędzie. To Koordynator ds. Współpracy Międzyreferatowej.