2019 – ostatni tłusty rok w gminnym budżecie?

Jak będzie wyglądał budżet 2020 i kolejnych lat, skoro większość naszych Mieszkańców ucierpi w czasach epidemii i ich dochody się skurczą?
Zacznijmy od tego, że na 46% wpływów do budżetu nie mamy wpływu. 78 mln zł otrzymujemy w formie dotacji (52 mln na cele społeczne, w tym 500+ oraz prawie 26 mln jako subwencję oświatową). 7,2 to inne dotacje – środki pozyskane na budowę dróg i inne zadania.
Druga połowa to dochody własne. 

Dochody budżetowe Gminy Mosina rosły z roku na rok. Dochody w 2019 r. były o 88 mln zł wyższe niż w 2013 r. Ta tendencja na skutek epidemii koronawirusa zapewne ulegnie zmianie. Należy się liczyć z utratą części dochodów.
Wzrost dochodów naszej gminy, podobnie jak i innych gmin jest w części spowodowany zasilaniem budżetu przez dotacje na świadczenia społeczne przekazywane gminie z budżetu państwa.
To w 2019 r. aż 1/3 wszystkich dochodów dochodów.
Gmina za pośrednictwa Ośrodka Pomocy Społecznej jest tylko przekaźnikiem tych pieniędzy, które trafiają do rąk mieszkańców.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH – wyniosły w 2019 r. 73,5 mln zł.
To najważniejsza część wpływów do gminnego budżetu. Pochodzi od firm działających na naszym terenie i od mieszkańców. To źródło środków na inwestycje, prowadzenie szkół i przedszkoli, administrację, kulturę, sport, utrzymanie czystości w gminie.
Jeżeli spadną dochody z tych źródeł, odczujemy to wszyscy. Konieczne będą cięcia w tegorocznym budżecie i szukanie oszczędności.
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT ciągle rósł. To najbardziej znaczący dochód własny w naszej gminie. W ciągu ostatnich sześciu lat zwiększył się dwukrotnie. To nie firmy, ale Mieszkańcy i ich PIT to największe nasze bogactwo. Przysparzają Gminie ponad 44 mln zł.
Wraz ze spadkiem dochodów naszych Mieszkańców, spadną dochody z tego tytułu.
Podatek od nieruchomości to także ważny element dochodów gminnych.
Wpływy pochodzące od firm z tego tytułu zwiększyły się w analizowanym okresie o 3,5 mln zł.
Nie wszyscy wpłacają do kasy gminnej należne podatki i opłaty. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły w 2019 r. blisko 2 mln zł.
Zaległości z opłat i podatków w 2020 r. zapewne także się powiększą.
W 2019 r. wzrosły o 164 tysiące zł w porównaniu do roku poprzedniego wpływy z wszystkich przedstawionych na wykresie opłat. Najwyższy wzrost – o blisko 58 tys. zł miał miejsce w odniesieniu do opłaty targowej. Zaległości z tytułu poboru opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego na dzień 31. grudnia 2019 r. wyniosły 196 tys zł.
Wpływy z z tytułu podatku od śr. transportowych nie wzrosły tak, jak się tego spodziewano. Rada Miejska obniżyła od 2016 r. stawki, aby zachęcić do rejestrowania pojazdów na terenie gminy, ale jak widać nie przełożyło się to na wpływy do budżetu.
Między rokiem 2015 a 2019 jest spadek w wysokości 85 tys. zł.
Łącznie wpływy z tego podatku w 2019 r. wyniosły 707 tys zł.
Na 31.12.2019 r. zaległości podatkowe z tego tytułu wyniosły 229 tys. zł


Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 5 792 144 zł,  są one o 100 tys. zł niższe niż rok wcześniej.

Nie można jeszcze przewidzieć o ile zmniejsza się wpływy do budżetu, ale oczywiste dla wszystkich jest, że należy szukać oszczędności już teraz.
5 Comments
karp 16/04/2020
| |

Mam takie pytanie. Rząd zamierza odmrażać gospodarkę, a Mosina ma zamiar odmrozić kiedyś odmrozić targowisko, czy raczej je zamrozić i zrobić lodowisko? Jakoś nie zauważyłem tłoku na funkcjonujących targowiskach, nie widziałem tłumów plotkujących emerytów, co podobno groziło w Mosinie. Czy pani z Sanepidu za której zaleceniami poszedł pan burmistrz, będzie musiała wydać nowe zalecenia? Otworzyła RM Mosina, zamknął burmistrz. Kto powinien otworzyć ponownie?

Cenzor 16/04/2020
| |

Trzeba zacisnąć pasa. Zgłaszam propozycję ograniczenia kosztów oświetlenia ulicznego – wzorem Krakowa – poprzez jego wyłączenie np. o 1,00. Zachęcam do kolejnych propozycji które – mam nadzieję – zostaną przedstawione Burmistrzowi ,a następnie bez słowa zaakceptowane przez radnych.

mieszkaniec 14/04/2020
| |

Oby tylko znalazły się pieniądze na nagrody dla burmistrzów, tak jak to było w tym roku. W końcu za to ciągłe pochylanie i wypinanie, coś się im dodatkowo należy.

marek 14/04/2020
| |

Może trzeba ograniczyć środki na kulturę i sport bo tam było zawsze szeroko i na bogato za gminne pieniądze. Niektórzy pracując w w/w instytucjach dodatkowo obsługiwali imprezy jako prywatna firma takie mnie dochodziły słuchy od kilku osób.