Co trzecia WuZetka trafia do SKO

24/06/2017 Małgorzata Kaptur 9

Burmistrz Gminy Mosina wydał w 2016 r. 127 decyzji o warunkach zabudowy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze informuje, że w 2016 r. wpłynęły  42 odwołania od decyzji wydanych przez Burmistrza Gminy Mosina w przedmiocie warunków zabudowy, czyli co trzecia decyzja o WZ trafia do SKO.

Wycieczka z Czapur do Mosiny

23/06/2017 Małgorzata Kaptur 3

Ponieważ wielu uczniów Szkoły Podstawowej w Czapurach nie zna Mosiny, gdyż bliżej stamtąd i łatwiej dojechać do Poznania, wychowawczyni klasy IV wpadła na pomysł, aby dzień przed końcem roku szkolnego […]

Stacja paliw przy Czerwonce?

21/06/2017 Małgorzata Kaptur 6

Trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw w miejscowości Mosina przy ul. Szosa Poznańska, na działce nr 738/12, obręb Mosina.

345 kg odpadów na 1 mieszkańca

17/06/2017 Małgorzata Kaptur 2

Wszyscy mieszkańcy gmin należących do Związku Międzygminnego Selekt uiszczali w 2016 r. takie same opłaty, ale jak wynika z Analizy Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Z M CZO -SELEKT  ilość odpadów wytworzonych […]

Ułani w Szkole Podstawowej w Krośnie

16/06/2017 Małgorzata Kaptur 1

4 czerwca 2017 r. miała miejsce uroczystość z okazji nadania imienia 15. Pułku Ułanów Poznańskich Szkole Podstawowej w Krośnie. Rada Rodziców przekazała ufundowany przez siebie proporzec dyrektor szkoły Grażynie Bartkowiak a ta z kolei przekazała go uczniom.

Będziemy płacić drożej za śmieci

14/06/2017 Małgorzata Kaptur 2

Z uwagi na wprowadzanie  nowych uwarunkowań formalno-prawnych dotyczących sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi, w najbliższych  trzech  latach nastąpi gwałtowny wzrost cen za usługi związane z zagospodarowaniem odpadów.

Refleksje wyborcze Jana Marciniaka

08/06/2017 Małgorzata Kaptur 12

27 maja upłynęło 27 lat od pierwszych wolnych wyborów do Rady Miejskiej Mosinie. Tak, 1990 r. to historyczny rok w dziejach Polski, w dziejach samorządu gminnego. W całym kraju, w tym i w Mosinie gros mandatów radnych uzyskali kandydaci reprezentujący Komitet Obywatelski „Solidarność”.

Konkursy na dyrektorów rozstrzygnięte

02/06/2017 Małgorzata Kaptur 0

26 i 29 maja odbyły się konkursy na stanowisko dyrektora szkół podstawowych: nr 1 i nr 2 w Mosinie, w Pecnej, w Krosinku i Przedszkola nr 2 w Mosinie. Od 1 września zmiana nastąpi w Szkole Podst. nr 1 i w Przedszkolu nr 2. W trzech pozostałych placówkach będzie to kolejna kadencja obecnych dyrektorów.

Kontrowersyjna ugoda z Medicomplexem

02/06/2017 Małgorzata Kaptur 7

Od 1 stycznia 2014 Medicomplex nie płaci za korzystanie z pomieszczeń w budynku przychodni. Nie płaci także za wodę, gaz i prąd. Mimo to Burmistrz nie uznał za niestosowne zamieszczenie wielkiego baneru reklamowego, a prezes ZUK oblepił busy opłacane z budżetu gminy reklamami jej dłużnika.