2 plany miejscowe

Krosinko – sala gimnastyczna

W 2017 r. Gmina wybudowała nowy budynek dla Szkoły Podstawowej w Krosinku. Po jej ukończeniu planowano budowę sali gimnastycznej, ale okazało się, że musi być zmieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dzisiaj Rada Miejska ten plan uchwali i zniknie przeszkoda formalna.
Czy starczy nam środków, by tę salę wybudować w najbliższej przyszłości?
Obecnie trwa zmiana projektu, tak, by oprócz sali gimnastycznej w nowym budynku powstały dodatkowe sale lekcyjne.
Styk Mosiny, Krosna i Krosinka to tereny intensywnie zabudowywane i w istniejących obiektach szkolnych wkrótce wszystkie dzieci się nie pomieszczą.

Czapury – ochrona gruntów

Burmistrz Gminy Mosina przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni ok. 82 ha znajdującego się w Czapurach między ul. Poznańską a ul. Gromadzką i na południu do granicy obrębu geodezyjnego.

W uzasadnieniu do projektu do uchwały czytamy:

Nasuwa się kilka pytań:
1. Dlaczego granice obszaru planu ustalono na ulicy Gromadzkiej , a nie do cieku wodnego Głuszynka?
Wtedy pokrycie miejscowości planami byłoby pełniejsze.

obszar planu

2. W sierpniu ma być uchwalone nowe Studium. Które z nich będzie podstawą dla sporządzania tego nowego mpzp?

obecnie obowiązujące Studium z 25.02.2010 r.
fragment projektu nowego Studium – wyłożenie w 2018 r.

3. Jaki będzie przebieg drogi, która spowodowała trzęsienie ziemi w mosińskim planowaniu przestrzennym?

1 Comments
Inżynier 10/05/2020
| |

Dla tych działek nieobjętych uchwałą o których pisze Autorka Burmistrz wydał nie tak dawno warunki zabudowy dla zabudowy szeregowej. Gdyby teraz zmienił niezgodnie z wydanymi warunkami właściciele będą dochodzić odszkodowań. To dla właścicieli może być lepszy interes niż sama budowa. Podobno sama budowa może ruszyć jeszcze w tym roku. Ot dlatego.