194 nagrody za szczególne osiągnięcia

Sądząc po ilości przyznanych nagród Urząd Miejski w Mosinie powinien działać wzorcowo.
Urzędnik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, trzynastą pensję, dodatek funkcyjny (sekretarz, zastępca skarbnika, kierownik USC, zastępca kierownika USC, kierownik i zastępca kierownika referatu, audytor, radca prawny, komendant i zastępca komendanta Straży Miejskiej).
Urzędnik może także z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań otrzymać dodatek specjalny w wysokości nie większej niż 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

W Urzędzie Miejskim w Mosinie urzędnik może liczyć także na spore nagrody. W 2018 roku pracownicy otrzymali łącznie 194 nagrody w wysokości 502 700 zł. Statystycznie każdy pracownik
2 razy w roku otrzymał nagrodę w wysokości 2,5 tys. zł.


W Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego zapisano, że w ramach posiadanych środków pracownikowi można przyznać nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego. Wniosek taki powinien posiadać uzasadnienie.
Nagroda powinna być wyróżnieniem. Kiedy nagrody dostają wszyscy, lub częściej niż raz w roku, powszednieje i przestaje być łączona z dobrą praca, a staje się kolejnym składnikiem wynagrodzenia.

Nagrody dla urzędników UM w Mosinie w 2018 roku

Tabela na podst. odpowiedzi na zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza

Referatilość pracownikówilość nagród kwota ogółem
w tys. zł
Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji72143,5
Mienia Komunalnego61438,1
Finansowo-Budżetowy153170,7
Planowania Przestrzennego61224,5
Ochrony Środowiska51331,5
Geodezji i Nieruchomości4822
Inwestycji i Rozwoju71333,5
Spraw Obywatelskich51022,5
Organizacyjny4 + 31426,9
Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi3610
Straż Miejska91727,5
USC, Biuro Rady, BOI, Biuro Zamówień Publicznych, prawnicy, informatycy102371,5
samodz. stanowiska: audytor, koordynator ds. mediów, kier. Zarządzania Bezpieczeństwem3624
sekretarz1214,5
zastępcy burmistrza1222
skarbnik 1220

Warto dodać, że oprócz wyżej opisanych dochodów, część pracowników dostaje pieniądze z projektów unijnych, niektórzy mimo że są etatowymi pracownikami wykonują jakieś prace na podstawie umowy zlecenia.
Jedna z urzędniczek otrzymała z tego tytułu 12 tys. zł, dwie inne po 10,8 tys. zł.

Dane ze sprawozdań UM w Mosinie

W 2019 r. do 8 listopada Burmistrz Gminy Mosina przyznał nagrody za 327 760 zł. Otrzymali je m.in. zastępcy burmistrza:
Tomasz Łukowiak – 12 510 zł brutto
Adam Ejchorst – 11 000 zł brutto
oraz pracująca kilka miesięcy w tym roku była sekretarz – 4 000 zł brutto.

20 Comments

Poczytajcie o swoim ZUK-owym indyku Mosinianie

Wójt 2 stycznia 2020
A gdzie ten wysokiej klasy specjalista od czynienia dobra?

Grażyna Kaźmierczak 2 stycznia 2020
Specjalnie przyjęty specjalista od śmieci w czasie “negocjacji” burmistrza siedział … na sesji…

Edzia 2 stycznia 2020
Tak … a teraz może mnoży chleb nad wartą….

Ona 3 stycznia 2020Odpowiedz
Kiedy był czas na przetargi dotyczące zagospodarowania odpadów, burmistrz zajmował się innymi (ważniejszymi dla niego) sprawami. Obmyślał jak skutecznie zakończyć współpracę z byłym Prezesem PK i jak wyeliminować z gry Macieja Pospiesznego… Sprawa przetargu leżała odłogiem. Teraz ,kiedy war leje się za kołnierz, burmistrz pozoruje troskę o społeczeństwo, rzuca się w wir odpadowych problemów. Nawet spektakularnie rezygnuje z sesji. Zamienił się rolą z nowym Prezesem- specjalistą wysokiej klasy w zakresie zagospodarowywania odpadów.
To nowy prezes PK siedział rozparty na sesji. Śmiechu warte!
Nie byłoby problemu, gdyby funkcję prezesa PK nadal pełnił p. R. Zimny. Ale cóż, burmistrz znowu obmyślał sobie diabelski plan i zamienił byka na indyka. Teraz ma to, co chciał, a konsekwencje tej decyzji poniosą mieszkańcy, których przecież burmistrz tak kocha.
Za dwa miesiące dostaniemy finansowego łupnia.
A co na to Wysoka Rada?
Zadowolona?
Znowu ?

Chomik 02/01/2020
| |

Mamuta ze żwirowni chyba przemilczę, albo nie ładny staw tam zrobił kolejne miejsce no zielone niezła kompostownia.

Halina 30/12/2019
| |

Milczący zastępca dostał nagrodę, chyba za milczenie i dogadzanie burmistrzowi. Referat Ochrony Środ. – leży, Referat Palnowania – leży, to za co są te nagrody z kieszeni podatników??? Niech radni pytają o uzasadnienie tak wysokich nagród, bo my mieszkańcy nie widzimy zasług nagrodzonych.

capri 29/12/2019
| |

Planowanie przestrzenne będzie jeszcze większe:
https://www.mosina.pl/komunikaty/praca-w-urzedzie-5
Kiedy nastąpi kres zasilania nieudolnego referatu? Czyżby nowy kierownik nie wniósł nic nowego, albo jest jeszcze gorszy od poprzedniego? Tamta pani o ile mnie pamięć nie myli wraz z dwoma pracownikami wszystko ciągła i jakoś to wyglądało.

karp 29/12/2019
| |

To pewnie świstak zamazujący nazwy Rohr i Stora Enso w postępowaniach środowiskowych, też dostał nagrodę.
W sumie jeśli ja odmazuję, to co świśtak zamazał, to też powinienem dostać nagrodę.
Nagrodę za najgłupsze zarządzenie roku dostała pewnie osoba, która przygotowała to zarządzenie:
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/rejestr-zarzadzen/zarzdzenia-2019/zarzdzenie-nr-mk.0050.123.2019-burmistrza-gminy-mosina-z-dnia-10-lipca-2019-r.-w-sprawie-powoania-komisji-mieszkaniowej.html
Zarządzenia zmieniającego brak, a burmistrz i rada już dwukrotnie powoływali m.i.n Waldemara i Ryszarda na członków. Moim zdaniem to za mało, bo jeśli podstawa prawna pojawia się w grudniu, to Waldemara i Ryszarda trzeba powoływać od nowa. Fakt,trochę kabaret, ale nie karp go stworzył.
Jeśli głupota jest premiowana, to znajduje dobre warunki do rozwoju. Co robi u was 5 osób w referacie, który dba o to by ZUK sadził drzewa w siatkach? Jedna osoba zamazuje, a co robi reszta?