Radni przeanalizują gospodarowanie odpadami

W poniedziałek, 26 marca 2018 r. ( s. 110 UM, godz. 17.00) radni dwóch komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie – Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa będą analizować gospodarkę odpadami  i stan rozliczeń z mieszkańcami.
O odpadach dyskutuje się także w innych gminach. Od 1 marca 2018 r. wyższe opłaty za odbiór śmieci (13 zł i 26 zł) muszą uiszczać mieszkańcy gminy Rokietnica.

Od 1 lipca 2018 r. taki sam wzrost opłat będzie dotyczył 213 tys. mieszkańców 17 gmin członkowskich Międzygminnego Związku CZO “Selekt”.
19 lutego 2018 r. w związku z planowaną podwyżką opłat za odbiór odpadów trzy komisje Rady Gminy Dopiewo zorganizowały spotkanie z Przewodniczącą ZM CZO “Selekt” Dorotą Lew-Pilarską.
W marcowym wydaniu “Czasu Dopiewa” odpadom poświęcono aż 8 stron. Zainteresowanych zachęcam do lektury – Czas_Dopiewa -_marzec_2018  – str. 8-16

Podwyżka opłat jest nieunikniona. “Selekt” podnosi opłaty, mimo że korzysta z ulg w RIPOK-u w Piotrowie Pierwszym i do końca 2019 r. nie musi odbierać odpadów  biodegradowalnych.

Nawet gdyby gmina ściągnęła opłaty od wszystkich mieszkańców, pieniędzy na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania naszych śmieci nie wystarczy.

Dotowanie sytemu gospodarowania odpadami i to na tak wielką skalę (2017 – ok. 1,6 mln zł, 2018 – ok 3 mln zł) jest błędem. To próba ukrycia skutków nieprzemyślanej decyzji o wystąpieniu z Selektu.

3 Comments
karp 26/03/2018
| |

Dziękuję śp. Burmistrzu Kaczmarkowi, Burmistrzom Szmytowi i Walnemu,Burmistrz Macjalskiej że nie popełnili tak koszmarnych błędów w gospodarce odpadami, które by skutkowały koniecznością zakupu nowego kosza i wyższymi opłatami.
Nie wymienię Prezesa Kom-Lubu na ZUKA i PUKA mimo,że kiedyś bardzo mnie wkurzył.Fachowcom pozwalam na więcej i doceniam, że zajmuje się Luboniem, a nie Dopiewem, Bukiem, Rokietnicą, powiatem i swoimi rozlicznymi interesami realizowanymi przez żołnierzy. Mosinie życzę wszystkiego najlepszego.

karp 25/03/2018
| |

Strażyński pisze, że w Selekcie nie mają obowiązku wyodrębniania nowej frakcji bioodpadów, w związku z wieloletnimi umowami. Zadam więc 2 pytania: Czy coś stało na przeszkodzie, by Mosina podpisała wieloletnią umowę z Pukiem? Czy Prezes uprzedził Burmistrza, że umowa na rok to mina, która spowoduje większe koszty?
Nowe przepisy weszły w życie w lipcu 2017, ale prace nad tymi rozwiązaniami trwały dośc długo i ludzie z branży odpadowej na ogół śledzą legislację.
Czy nie ponosicie wyższych kosztów na własną prośbę?