16,5 mln mniej na inwestycje

Do końca roku pozostały 3 miesiące, ale już teraz wiadomo, że szereg inwestycji, które były zaplanowane na 2019 rok nie doczeka się realizacji. Z materiałów dostarczonych dzisiaj radnym na nadzwyczajną sesję w dniu 8 października wynika, że:

 • przesunięta na rok przyszły została budowa trzech węzłów przesiadkowych (Mosina, Pecna, Drużyna) za 9,5 mln zł.;
 • nie będzie wykonana inwentaryzacja sieci wodociągowej na Zawarciu; powód: brak konieczności;
 • nie zostanie wykonany wodociąg i kanalizacja sanitarna w Daszewicach;
 • nie będzie budowy ul. Sowinieckiej i Czerwonki;
 • opóźnia się remont budynku po ośrodku zdrowia przy ul. Dworcowej; więc zdejmuje się z tego zadania 600 tys. zł.;
 • nie zostanie przeprowadzona adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wiosny Ludów (-898 020 zł);
 • niewykonane zostaną termomodernizacje w SP Rogalinek, SP Czapury, SP Daszewice;
 • nie zostanie przebudowana kanalizacja sanitarna w ul. Sowinieckiej;
 • nie rozpocznie się budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych (-1,2 mln zł).
 • nie będzie rewitalizacji Parku Strzelnica (-50 tys. zł).
 • nie będzie rozbudowywana w tym roku świetlica w Sowinkach (-800 tys. zł)

Pojawiły się natomiast nowe zadania:

 • wykonanie klimatyzacji w hali widowiskowo-sportowej (+200 000),
 • połączenie ul. Harcerskiej z ul. Łazienną w Mosinie mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego.
  Mimo że bodajże w 2013 r. została zaprojektowana w tym miejscu kładka pieszo-rowerowa, która ma pozwolenie na budowę, planuje się w tym miejscu inne rozwiązanie.

Mimo posiadanego projektu z pozwoleniem na budowę dot. kładki pieszo-rowerowej przy moście na Kanale między Krosnem a Krosinkiem i zarezerwowanej na ten cel w budżecie na rok 2019 kwoty 1,2 mln zł. Burmistrz nie ogłasza przetargu.
Jest pomysł opracowania kolejnego projektu wykonania tej kładki w innej technologii (kompozyt).
Odsunie to realizację tej inwestycji minimum na rok, czyli prawdopodobnie te pieniądze nie zostaną w tym roku wykorzystane.
Moim zdaniem to błąd!

Mimo opinii kilku radnych, że osiągnięcie tak wysokiego dochodu do budżetu z tytułu sprzedaży działek gminnych na rok 2019 jest nierealne, zaplanowano 7,7 mln zł.
Teraz burmistrz urealnia te dochody zmniejszając je aż o 5 mln zł.
W I półroczu Gminie udało się sprzedać zaledwie 5 nieruchomości za łączną kwotę 617 923 zł.

Ten rok jest bardzo korzystny, jeżeli chodzi o przetargi. Za wyjątkiem 2 -3 przetargów na każdy wpływało dużo ofert, a większość z nich była poniżej kwoty zarezerwowanej na daną inwestycję. Szkoda, że Gmina nie wykorzystała w pełni tej sprzyjającej sytuacji. W przyszłym roku będzie drożęj.

– ścieżka rowerowa z chodnikiem – Daszewice, ul. Poznańska – Gmina zarezerwowała 495 tys. zł. Wpłynęło 5 ofert (382 tys. zł, 398 tys. zł, 401 tys. zł, 424 tys.zł, 500 tys. zł),
– projekt ul. Dembowskiego z odwodnieniem – Gmina zarezerwowała 50 tys. zł. Wpłynęło 7 ofert (29, 30, 34, 37, 39, 49, 57 tys. zł)
– projekt ul. Promowa, Czapury – Gmina zarezerwowała 87 tys. zł. Wpłynęło 5 ofert (39, 64, 66, 73, 90 tys. zł)
– termomodernizacja starego budynku szkoły w Czapurach – Gmina zarezerwowała 540 tys. zł. Wpłynęło 6 ofert (467, 540, 600, 617, 686, 739 tys. zł);
– budowa chodnika ul. Leśna, Krosno – Gmina zarezerwowała 390 tys. zł. Wpłynęło 7 ofert (281, 265, 297, 340, 349, 369, 429 tys. zł);
– projekt ul. Tylnej, Krosno – Gmina zarezerwowała 80 tys. zł – wpłynęło 5 ofert (33, 48, 52, 53, 69 tys. zł)
– budowa ul. Stęszewskiej i Zielonej, Krosinko – Gmina zarezerwowała 1,4 mln zł – wpłynęło 8 ofert (6 ofert w przedziale 1 030 710 – 1 090 511 zł, 1,2 mln zł, 1,4 mln zł),
– budowa chodnika w Żabinku w str. Sowinek – Gmina zarezerwowała 222 tys. zł – wpłynęło 7 ofert (135, 157, 170, 173, 184, 230, 266 tys. zł).
– projekt ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej – Gmina zarezerwowała 160 tys. zł – wpłynęły 3 oferty (65, 74, 86 tys. zł)
– budowa ul. Łąkowej z odwodnieniem – Gmina zarezerwowała 1,1 mln zł. Wpłynęło aż 9 ofert. Wszystkie poniżej tej kwoty! (817 tys. zł, 892 tys., 920, 940, 947, 1 008 tys, 1 042, 1 072 tys.;
 budowa ul. Jaworowej w Mosinie – Gmina zarezerwowała 890 tys. zł. Wpłynęło aż 8 ofert – 7 poniżej tej kwoty! Najniższa 687 tys. zł
– Projekt ul. Lema w Mosinie – Gmina zarezerwowała 123 tys. zł. Wpłynęło 7 ofert (79, 83, 90, 117, 119, 167, 179 tys. zł)
– remont szatni w hali sportowej – Gmina zarezerwowała 300 tys. zł – wpłynęło 5 ofert – 3 poniżej tej kwoty, najniższa 247 tys. zł

Mimo rezygnacji z inwestycji na kwotę 16,5 mln zł Burmistrz przygotował projekt uchwały o emisji 6 mln obligacji.

W budżecie zapisano 10 mln zł obligacji. Ciekawe, co by się stało, gdyby udało się wykonać plan inwestycyjny w 100%?
Ile wtedy byłoby obligacji?

Planowanie budżetu w naszej gminie pozostawia wiele do życzenia.

26 Comments
karp 04/10/2019
| |

Mosina zaplanowała 1,2 mln na szczelny zbiornik wód deszczowych, a działające na terenie Mosiny firmy(np.Stora Enso) z przyzwoleniem kolejnych władz wprowadzają wody opadowe do ziemi, bez pozwolenia wodno-prawnego. Gdybyście byli Finami mielibyście mniejsze wydatki i większe prawa.

Joteyka 03/10/2019
| |

Chyba zacznę wysyłać na adres domowy burmistrza moje zachlapane ciuchy i zabłocone buty gdy musze schodzić z jezdni w krzaki gdy idę drogą z Daszewic na Głuszynę !
No chyba, ze w końcu moja trumna stanie przed domem jaśnie nam panującego Mielocha Pana…

marek 02/10/2019
| |

Na hali nic sie nie dzieje żadnych koncertów występów a klimatyzacja za 200tys jest a sali gimnastycznej w Krosinku brak – załosna ta władza

Małgorzata Kaptur 02/10/2019
| |

Ten rok jest bardzo korzystny, jeżeli chodzi o przetargi. Za wyjątkiem 2 -3 przetargów na każdy wpływało dużo ofert, a większość z nich była poniżej kwoty zarezerwowanej na daną inwestycję. Szkoda, że Gmina nie wykorzystała w pełni tej sprzyjającej sytuacji. W przyszłym roku będzie drożęj.

– ścieżka rowerowa z chodnikiem – Daszewice, ul. Poznańska – Gmina zarezerwowała 495 tys. zł. Wpłynęło 5 ofert (382 tys. zł, 398 tys. zł, 401 tys. zł, 424 tys.zł, 500 tys. zł),
– projekt ul. Dembowskiego z odwodnieniem – Gmina zarezerwowała 50 tys. zł. Wpłynęło 7 ofert (29, 30, 34, 37, 39, 49, 57 tys. zł)
– projekt ul. Promowa, Czapury – Gmina zarezerwowała 87 tys. zł. Wpłynęło 5 ofert (39, 64, 66, 73, 90 tys. zł)
– termomodernizacja starego budynku szkoły w Czapurach – Gmina zarezerwowała 540 tys. zł. Wpłynęło 6 ofert (467, 540, 600, 617, 686, 739 tys. zł);
– budowa chodnika ul. Leśna, Krosno – Gmina zarezerwowała 390 tys. zł. Wpłynęło 7 ofert (281, 265, 297, 340, 349, 369, 429 tys. zł);
– projekt ul. Tylnej, Krosno – Gmina zarezerwowała 80 tys. zł – wpłynęło 5 ofert (33, 48, 52, 53, 69 tys. zł)
– budowa ul. Stęszewskiej i Zielonej, Krosinko – Gmina zarezerwowała 1,4 mln zł – wpłynęło 8 ofert (6 ofert w przedziale 1 030 710 – 1 090 511 zł, 1,2 mln zł, 1,4 mln zł),
– budowa chodnika w Żabinku w str. Sowinek – Gmina zarezerwowała 222 tys. zł – wpłynęło 7 ofert (135, 157, 170, 173, 184, 230, 266 tys. zł).
– projekt ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej – Gmina zarezerwowała 160 tys. zł – wpłynęły 3 oferty (65, 74, 86 tys. zł)
– budowa ul. Łąkowej z odwodnieniem – Gmina zarezerwowała 1,1 mln zł. Wpłynęło aż 9 ofert. Wszystkie poniżej tej kwoty! (817 tys. zł, 892 tys., 920, 940, 947, 1 008 tys, 1 042, 1 072 tys.;
– budowa ul. Jaworowej w Mosinie – Gmina zarezerwowała 890 tys. zł. Wpłynęło aż 8 ofert – 7 poniżej tej kwoty! Najniższa 687 tys. zł
– Projekt ul. Lema w Mosinie – Gmina zarezerwowała 123 tys. zł. Wpłynęło 7 ofert (79, 83, 90, 117, 119, 167, 179 tys. zł)
– remont szatni w hali sportowej – Gmina zarezerwowała 300 tys. zł – wpłynęło 5 ofert – 3 poniżej tej kwoty, najniższa 247 tys. zł

MP 02/10/2019
| |

Warto zatem zapytać, ile zadań zostało do tej pory wykonana w ramach pozostałej kwoty? Co przez niemal cały rok robiło 3 burmistrzów w UM Mosina?