16,5 mln mniej na inwestycje

Do końca roku pozostały 3 miesiące, ale już teraz wiadomo, że szereg inwestycji, które były zaplanowane na 2019 rok nie doczeka się realizacji. Z materiałów dostarczonych dzisiaj radnym na nadzwyczajną sesję w dniu 8 października wynika, że:

 • przesunięta na rok przyszły została budowa trzech węzłów przesiadkowych (Mosina, Pecna, Drużyna) za 9,5 mln zł.;
 • nie będzie wykonana inwentaryzacja sieci wodociągowej na Zawarciu; powód: brak konieczności;
 • nie zostanie wykonany wodociąg i kanalizacja sanitarna w Daszewicach;
 • nie będzie budowy ul. Sowinieckiej i Czerwonki;
 • opóźnia się remont budynku po ośrodku zdrowia przy ul. Dworcowej; więc zdejmuje się z tego zadania 600 tys. zł.;
 • nie zostanie przeprowadzona adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wiosny Ludów (-898 020 zł);
 • niewykonane zostaną termomodernizacje w SP Rogalinek, SP Czapury, SP Daszewice;
 • nie zostanie przebudowana kanalizacja sanitarna w ul. Sowinieckiej;
 • nie rozpocznie się budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych (-1,2 mln zł).
 • nie będzie rewitalizacji Parku Strzelnica (-50 tys. zł).
 • nie będzie rozbudowywana w tym roku świetlica w Sowinkach (-800 tys. zł)

Pojawiły się natomiast nowe zadania:

 • wykonanie klimatyzacji w hali widowiskowo-sportowej (+200 000),
 • połączenie ul. Harcerskiej z ul. Łazienną w Mosinie mostem przeznaczonym dla ruchu lokalnego.
  Mimo że bodajże w 2013 r. została zaprojektowana w tym miejscu kładka pieszo-rowerowa, która ma pozwolenie na budowę, planuje się w tym miejscu inne rozwiązanie.

Mimo posiadanego projektu z pozwoleniem na budowę dot. kładki pieszo-rowerowej przy moście na Kanale między Krosnem a Krosinkiem i zarezerwowanej na ten cel w budżecie na rok 2019 kwoty 1,2 mln zł. Burmistrz nie ogłasza przetargu.
Jest pomysł opracowania kolejnego projektu wykonania tej kładki w innej technologii (kompozyt).
Odsunie to realizację tej inwestycji minimum na rok, czyli prawdopodobnie te pieniądze nie zostaną w tym roku wykorzystane.
Moim zdaniem to błąd!

Mimo opinii kilku radnych, że osiągnięcie tak wysokiego dochodu do budżetu z tytułu sprzedaży działek gminnych na rok 2019 jest nierealne, zaplanowano 7,7 mln zł.
Teraz burmistrz urealnia te dochody zmniejszając je aż o 5 mln zł.
W I półroczu Gminie udało się sprzedać zaledwie 5 nieruchomości za łączną kwotę 617 923 zł.

Ten rok jest bardzo korzystny, jeżeli chodzi o przetargi. Za wyjątkiem 2 -3 przetargów na każdy wpływało dużo ofert, a większość z nich była poniżej kwoty zarezerwowanej na daną inwestycję. Szkoda, że Gmina nie wykorzystała w pełni tej sprzyjającej sytuacji. W przyszłym roku będzie drożęj.

– ścieżka rowerowa z chodnikiem – Daszewice, ul. Poznańska – Gmina zarezerwowała 495 tys. zł. Wpłynęło 5 ofert (382 tys. zł, 398 tys. zł, 401 tys. zł, 424 tys.zł, 500 tys. zł),
– projekt ul. Dembowskiego z odwodnieniem – Gmina zarezerwowała 50 tys. zł. Wpłynęło 7 ofert (29, 30, 34, 37, 39, 49, 57 tys. zł)
– projekt ul. Promowa, Czapury – Gmina zarezerwowała 87 tys. zł. Wpłynęło 5 ofert (39, 64, 66, 73, 90 tys. zł)
– termomodernizacja starego budynku szkoły w Czapurach – Gmina zarezerwowała 540 tys. zł. Wpłynęło 6 ofert (467, 540, 600, 617, 686, 739 tys. zł);
– budowa chodnika ul. Leśna, Krosno – Gmina zarezerwowała 390 tys. zł. Wpłynęło 7 ofert (281, 265, 297, 340, 349, 369, 429 tys. zł);
– projekt ul. Tylnej, Krosno – Gmina zarezerwowała 80 tys. zł – wpłynęło 5 ofert (33, 48, 52, 53, 69 tys. zł)
– budowa ul. Stęszewskiej i Zielonej, Krosinko – Gmina zarezerwowała 1,4 mln zł – wpłynęło 8 ofert (6 ofert w przedziale 1 030 710 – 1 090 511 zł, 1,2 mln zł, 1,4 mln zł),
– budowa chodnika w Żabinku w str. Sowinek – Gmina zarezerwowała 222 tys. zł – wpłynęło 7 ofert (135, 157, 170, 173, 184, 230, 266 tys. zł).
– projekt ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej – Gmina zarezerwowała 160 tys. zł – wpłynęły 3 oferty (65, 74, 86 tys. zł)
– budowa ul. Łąkowej z odwodnieniem – Gmina zarezerwowała 1,1 mln zł. Wpłynęło aż 9 ofert. Wszystkie poniżej tej kwoty! (817 tys. zł, 892 tys., 920, 940, 947, 1 008 tys, 1 042, 1 072 tys.;
 budowa ul. Jaworowej w Mosinie – Gmina zarezerwowała 890 tys. zł. Wpłynęło aż 8 ofert – 7 poniżej tej kwoty! Najniższa 687 tys. zł
– Projekt ul. Lema w Mosinie – Gmina zarezerwowała 123 tys. zł. Wpłynęło 7 ofert (79, 83, 90, 117, 119, 167, 179 tys. zł)
– remont szatni w hali sportowej – Gmina zarezerwowała 300 tys. zł – wpłynęło 5 ofert – 3 poniżej tej kwoty, najniższa 247 tys. zł

Mimo rezygnacji z inwestycji na kwotę 16,5 mln zł Burmistrz przygotował projekt uchwały o emisji 6 mln obligacji.

W budżecie zapisano 10 mln zł obligacji. Ciekawe, co by się stało, gdyby udało się wykonać plan inwestycyjny w 100%?
Ile wtedy byłoby obligacji?

Planowanie budżetu w naszej gminie pozostawia wiele do życzenia.

26 myśli na temat “16,5 mln mniej na inwestycje

 • 04/10/2019 o 18:13
  Permalink

  Mosina zaplanowała 1,2 mln na szczelny zbiornik wód deszczowych, a działające na terenie Mosiny firmy(np.Stora Enso) z przyzwoleniem kolejnych władz wprowadzają wody opadowe do ziemi, bez pozwolenia wodno-prawnego. Gdybyście byli Finami mielibyście mniejsze wydatki i większe prawa.

  Odpowiedz
  • 04/10/2019 o 19:03
   Permalink

   Całkowity koszt budowy zbiornika, to około 8 mln zł. W tym jest dofinansowanie zewnętrzne w wysokości ponad 6,6 mln zł.

   Odpowiedz
   • 04/10/2019 o 19:20
    Permalink

    Polakom stawia się w kraju o nazwie Polska wysokie wymagania.Od czasu do czasu dyrektor Story produkuje się, że zakład spełnia wszelkie normy ochrony środowiska i ani słowem nie wspomina o gospodarce wodno-ściekowej i że działa bez pozwolenia wodno-prawnego. Radni z Komisji Ochrony Środowiska tam byli w roku 2015, przybili piątki i tego jakoś nie zauważyli. To jakiś obszar eksterytorialny.Dla Rohra jeszcze w zeszłym roku uchwalono mpzp gdzie są niejasne zapisy w tej materii i hura 16 głosów za. Dopuszczono nawet możliwość inwestycji o największym oddziaływaniu na środowisko. Też sobie wprowadzajcie do ziemi i zaoszczędzicie.

    Odpowiedz
    • 04/10/2019 o 19:32
     Permalink

     Tak Karpiu tak.Wszystko zaczyna się od targowiska wtedy zrozumiesz całość zacznij od początku powstania samorządu w Mosinie

     Odpowiedz
     • 04/10/2019 o 19:50
      Permalink

      To chyba jakieś Vanity Fair-targowisko próżności.
      http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4864080/targowisko-proznosci-vanity-fair
      Mosina leży w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo i z tego tytułu samorząd i mieszkańcy mają liczne ograniczenia. Za przyzwoleniem władz podmioty z kapitałem zagranicznym mają to w pompie i w praktyce ich Rozporządzenie Dyrektora RZGW z 2012 nie obowiązuje. Im bardziej mają w pompie, tym bardziej lokalny samorząd stara się im podlizać.
      To funkcjonuje podobnie jak w Żarach i Szczecinku.

     • 04/10/2019 o 21:18
      Permalink

      Kiedy władza wykonawcza na kolanach, to przynajmniej właściwa komisja rady powinna coś robić. Na ostatniej sesji Przewodniczący KOŚ Waldemar Wiązek mówił ze swadą, jak ta komisja była mobilna i wspaniale działała w poprzedniej kadencji i bywała tu i tam. Ja bym przyznał tytuł zasłużonego turysty, bo nic z tego nie wynika. Byli w Storze i Rohrze i jak poszli, tak przyszli.
      Przedszkolaki też chodzą z paniami na wycieczki i to za darmo.

     • 05/10/2019 o 12:25
      Permalink

      Przewodniczący KOŚ Pan Wiązek TO WIELKIE NIEPOROZUMIENIE. No bo jak koza ma pilnować magazynu z kapustą. Wypłynął na powierzchnie KOŚ za czasów Springierowej dla własnego interesu żwirowego. Proszę opublikować raporty pokontrolne KOS podczas wizyt w ROHRZE i STORZE i co z nich wniknęło. WIELKIE NIC. Szkoda pieniędzy podatników na te spolegliwe komisje wyjazdowe skoro okazuje się, że STORA działa od 15 lat bez tak ważnego dokumentu POZWOLENIA WODNO-PRAWNEGO, to wielki wstyd dla radnych. Co oni sprawdzali podczas tych kontroli??????. CO NA TO POWIE Aquanet? DLA NAS MIESZKAŃCÓW WZOREM JEST PUSZCZYKOWO. Bez uciążliwego przemysłu i niszczenia środowiska doskonale sobie radzą i daleko w tyle zostawili Mosinę ze spolegliwymi, klęczącymi burmistrzami i radnymi.

     • 05/10/2019 o 13:50
      Permalink

      mieszkaniec@ – jak możesz tak pisać o najbardziej oddanym sprawie, radnym Waldemarze Wiązku ? Przeczytaj lepiej co pisze o zasługach posła Bartłomieja Wróblewskiego na jego ulotce wyborczej skierowanej do mieszkańców Gminy Mosina, przewodnicząca Rady Miejskiej .

     • 05/10/2019 o 15:36
      Permalink

      Coś tam nawet radni z KOŚ ustalili.Wały ziemne opadły o pół metra. Tylko, że od stwierdzenia wały nie rosną.

     • 05/10/2019 o 16:29
      Permalink

      Cenzor z Mysiej@ napis z konkretnie co masz na myśli?

 • 03/10/2019 o 11:38
  Permalink

  Chyba zacznę wysyłać na adres domowy burmistrza moje zachlapane ciuchy i zabłocone buty gdy musze schodzić z jezdni w krzaki gdy idę drogą z Daszewic na Głuszynę !
  No chyba, ze w końcu moja trumna stanie przed domem jaśnie nam panującego Mielocha Pana…

  Odpowiedz
  • 03/10/2019 o 12:01
   Permalink

   Gdyby szanowny Joteyka zechciał, to mogę go zgłosić do programu Ninja Warrior. Tam skoczność jest bardzo przydatna.

   Odpowiedz
  • 03/10/2019 o 19:56
   Permalink

   Joteyka – wiem, że to marne pocieszenie dla Ciebie, ale idąc chodnikiem ul. Leszczyńska w Mosinie w deszczowy dzień cała zawartość kałuży ląduje na przechodniu. Czasem kurczowe trzymanie się płotu pomaga. Ale to tylko czasem. Życie w skansenie wymaga wiele pokory. Niestety buta i arogancja kierowców też irytuje, bo wystarczy zwolnić widząc pieszego lub trzymać się bliżej środka jezdni.

   Odpowiedz
   • 03/10/2019 o 20:13
    Permalink

    W Poznaniu piesi też nie mają lekko. Kiedyś wystarczyło ogarnąć samochody i tramwaje. Teraz czyhają jeszcze rowerzyści i kamikadze na hulajnogach. Kiedy pieszy już zadowolony, że udało się przeżyć,może na niego spaść kawałek balkonu lub cały.

    Odpowiedz
    • 04/10/2019 o 08:43
     Permalink

     Czarny?Są jeszcze gołębie ze sprawnymi przyrządami celowniczymi. Miałem uszkodzony palec i pojechałem do chirurga na zmianę opatrunku. Po wizycie przeszedłem na drugą stronę ulicy, a obiekt fruwający wycelował i centralnie trafił w świeży opatrunek. Poszedłem na zmianę opatrunku.

     Odpowiedz
  • 05/10/2019 o 16:44
   Permalink

   Mnie najbardziej zastanawia dlaczego nie odsłonięto walami parkingu dla 20 tirow tylko hale magazynowa. Chyba zrobiono to na złość mieszkańcom.

   Odpowiedz
   • 05/10/2019 o 20:01
    Permalink

    Gdyby ówczesne władze współpracowały z wami,to by wam tego nie zrobiono.My już nieco starsi możemy mieć w głowie Homo Sovieticusa, ale skąd on w głowie u nieco młodszych?
    Dlaczego jak coś ma nawet tylko zagraniczną nazwę to musimy walić pokłony?
    Nie zachęcam nikogo do gorszego traktowania podmiotów zagranicznych, ale czy nie można przynajmniej ich traktować tak samo jak obywateli Polski?Gdybyśmy chcieli być tak samo traktowani to nasza własna administracja by nas zajechała.
    Jako laik w dziedzinie zbiorników głośno się zastanawiam czy potrzebujecie takiego wypasionego zbiornika w związku z tym, że wody opadowe i roztopowe zostały inaczej zaklasyfikowane?
    Podmioty zagraniczne w Mosinie zaklasyfikowały je sobie inaczej w Mosinie już 15 lat wcześniej i nasza administracja łyknęła to jak młody pelikan.

    Odpowiedz
    • 05/10/2019 o 20:34
     Permalink

     Nie ma tematu do którego pasowałby mój post. Trwa kampania wyborcza i mam nadzieję, że nikt z was nie potraktuje tego jako jej element. Mam nadzieję, że nie naruszę też jakiegoś regulaminu.
     Dziś pochowano Kornela Morawieckiego. To nie był człowiek z rodziny, gminy, powiatu.
     On był z Polski i przerastał nas wszystkich o głowę. W czasach trudnych potrafił zaryzykować życie swoje i rodziny dla kraju. Stworzył organizację z którą nie mogła sobie poradzić esbecja.
     Niby nikt z rodziny, ale dla mnie bliski, bo to jeden z bohaterów z dawnych lat, który jako jeden z niewielu nie zeszmacił się w wolnej Polsce. Szacunek.

     Odpowiedz
     • 05/10/2019 o 20:55
      Permalink

      karp@ – i to on powiedział:..Dobro narodu powinno być ponad prawem,, RIP.

     • 06/10/2019 o 13:05
      Permalink

      Nie ma problemu Cenzorze. Kiedy będziemy na Powązkach, to ja odwiedzę jego, a ty swojego generała w okularach, który rozwalił Teleranek.

 • 02/10/2019 o 23:39
  Permalink

  Na hali nic sie nie dzieje żadnych koncertów występów a klimatyzacja za 200tys jest a sali gimnastycznej w Krosinku brak – załosna ta władza

  Odpowiedz
  • 03/10/2019 o 08:39
   Permalink

   U nas przynajmniej w koncertach się dzieje. Jutro mamy festiwal na który moja mama szykuje się cały rok.

   Odpowiedz
 • 02/10/2019 o 23:21
  Permalink

  Ten rok jest bardzo korzystny, jeżeli chodzi o przetargi. Za wyjątkiem 2 -3 przetargów na każdy wpływało dużo ofert, a większość z nich była poniżej kwoty zarezerwowanej na daną inwestycję. Szkoda, że Gmina nie wykorzystała w pełni tej sprzyjającej sytuacji. W przyszłym roku będzie drożęj.

  ścieżka rowerowa z chodnikiem – Daszewice, ul. Poznańska – Gmina zarezerwowała 495 tys. zł. Wpłynęło 5 ofert (382 tys. zł, 398 tys. zł, 401 tys. zł, 424 tys.zł, 500 tys. zł),
  projekt ul. Dembowskiego z odwodnieniem – Gmina zarezerwowała 50 tys. zł. Wpłynęło 7 ofert (29, 30, 34, 37, 39, 49, 57 tys. zł)
  projekt ul. Promowa, Czapury – Gmina zarezerwowała 87 tys. zł. Wpłynęło 5 ofert (39, 64, 66, 73, 90 tys. zł)
  termomodernizacja starego budynku szkoły w Czapurach – Gmina zarezerwowała 540 tys. zł. Wpłynęło 6 ofert (467, 540, 600, 617, 686, 739 tys. zł);
  budowa chodnika ul. Leśna, Krosno – Gmina zarezerwowała 390 tys. zł. Wpłynęło 7 ofert (281, 265, 297, 340, 349, 369, 429 tys. zł);
  projekt ul. Tylnej, Krosno – Gmina zarezerwowała 80 tys. zł – wpłynęło 5 ofert (33, 48, 52, 53, 69 tys. zł)
  budowa ul. Stęszewskiej i Zielonej, Krosinko – Gmina zarezerwowała 1,4 mln zł – wpłynęło 8 ofert (6 ofert w przedziale 1 030 710 – 1 090 511 zł, 1,2 mln zł, 1,4 mln zł),
  budowa chodnika w Żabinku w str. Sowinek – Gmina zarezerwowała 222 tys. zł – wpłynęło 7 ofert (135, 157, 170, 173, 184, 230, 266 tys. zł).
  projekt ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej – Gmina zarezerwowała 160 tys. zł – wpłynęły 3 oferty (65, 74, 86 tys. zł)
  budowa ul. Łąkowej z odwodnieniem – Gmina zarezerwowała 1,1 mln zł. Wpłynęło aż 9 ofert. Wszystkie poniżej tej kwoty! (817 tys. zł, 892 tys., 920, 940, 947, 1 008 tys, 1 042, 1 072 tys.;
  budowa ul. Jaworowej w Mosinie – Gmina zarezerwowała 890 tys. zł. Wpłynęło aż 8 ofert – 7 poniżej tej kwoty! Najniższa 687 tys. zł
  – Projekt ul. Lema w Mosinie – Gmina zarezerwowała 123 tys. zł. Wpłynęło 7 ofert (79, 83, 90, 117, 119, 167, 179 tys. zł)
  remont szatni w hali sportowej – Gmina zarezerwowała 300 tys. zł – wpłynęło 5 ofert – 3 poniżej tej kwoty, najniższa 247 tys. zł

  Odpowiedz
 • 02/10/2019 o 20:03
  Permalink

  Warto zatem zapytać, ile zadań zostało do tej pory wykonana w ramach pozostałej kwoty? Co przez niemal cały rok robiło 3 burmistrzów w UM Mosina?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.