Historia sztandaru Miasta i Gminy Mosina

Poczty sztandarowe. Jest ich coraz więcej. Ambicją organizacji i stowarzyszeń jest posiadanie sztandaru. W czasie gminnych uroczystości najważniejszym z nich jest sztandar Miasta i Gminy Mosina.

Na co dzień znajduje się w gablocie w holu pierwszego piętra Urzędu Miejskiego.

Uroczystość wręczenia sztandaru miała miejsce w sali Banku Spółdzielczego w dniu 20 października 1986 roku w 47 rocznicę rozstrzelania przez hitlerowców obywateli ziemi mosińskiej w czasie uroczystej sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy Mosina.

Inicjatywa ufundowania sztandaru zrodziła się w 1985 roku. Powołano Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru, który skierował takie wezwanie do społeczeństwa: 
“Ufundujmy miastu i gminie sztandar, który będzie symbolem przebytej drogi i zachętą do dalszych wysiłków na rzecz rozwoju pięknej Mosiny i okolicy”.  Apel trafił do patriotycznych uczuć społeczności. Nie szczędzono złotówek na sztandar. Na konto Społecznego Komitetu wpłynęły pieniądze zebrane przez kwestorów wśród mieszkańców miasta i sołectw, przelane przez samorządy i kierownictwa zakładów pracy i instytucji, przez młodzież szkolną. Zadanie zostało szybko zrealizowane. W ciągu dwóch miesięcy sztandar został wykonany i zapłacony.

Ludwik Kaszor  “Sztandar dla Miasta i Gminy” – Ziemia Mosińska nr 11 – listopad 1986 r.

Przewodniczący Rady Narodowej Miasta i Gminy Zygmunt Marcinkowski powitał wszystkich przybyłych na uroczystą sesję, a wśród nich zacnych gości: przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu prof. dr hab. Tadeusza Czwojdraka, dyrektora Biura Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Bogusława Pawlaczyka, radnych WRN naszego środowiska, przewodniczącego Rady PRON Miasta i Gminy Mosina Zbigniewa Ryszewskiego, I sekretarza Komietu PZPR Jerzego Krzyśkę, przewodniczącego Miejskiego Koła Stronnictwa Demokratycznego Jerzego Musielskiego, przedstawiciela Koła ZSL Stanisława Gusta, naczelnika Miasta i Gminy Jerzego Szyłę.

wręczenie sztandaru

Po wyborach samorządowych w 1990 r. nowe władze przejęły sztandar jako symbol Miasta i Gminy Mosina. Orzeł otrzymał koronę i tak sztandar dotrwał do dnia dzisiejszego.

Na zdjęciu poniżej poczet sztandarowy na pogrzebie Prezydenta Edwarda Raczyńskiego (9.08.1993). Chorąży – radny Roman Jabłecki, z jego prawej strony radna Barbara Koralewska, z lewej  radna ?
Za pocztem z lewej burmistrz Jan Kałuziński i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Jankowski.

poczet sztandarowy Rogalin

 


 

krypta 2

11 listopada o godz. 8.45 z Burmistrzem Jerzym Rysiem i licznie zgromadzonymi w krypcie rodowej Radzyńskich w kościele pw. św. Marcelina w Rogalinie mieszkańcami złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapaliliśmy znicze.

0 Comments

No Comment.