Strefa potrzebna tylko na rynku?

Strefa Płatnego Parkowania obowiązuje w Mosinie siódmy rok. Od 1 grudnia 2015 r. strefą administruje Zakład Usług Komunalnych. W strefie jest 11 parkomatów. Od 1 stycznia do 31 lipca 2017 r. do parkomatów wrzucono 171 108,80 zł. Najwięcej bo aż 52 530,20 do parkomatu stojącego w środku placu 20 Października, najmniej, bo zaledwie 1 011,80 zł do jednego z dwóch parkomatów na ul. Dworcowej.
79% wszystkich opłat jest uiszczanych na Pl. 20. Października.

Od 1.01 do 31.07. 2017 r. wystawiono 487 mandatów na kwotę 18 999,70 zł. Z tego opłacono mandaty na kwotę 10 524,70 zł.
Z opłat abonamentowych wpłynęło 8 770 zł. Wpływy z tytułu biletów wykupionych w systemie MOBILET wyniosły 5 831,68 zł.

9 Komentarze

  1. Jak wygląda sprawa oznakowania.Mam na myśli wyrok NSA II GPS 2/17 :
    “Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny w składzie powiększonym przychyla się do tego stanowiska prezentowanego w orzecznictwie sądów administracyjnych, które głosi, że opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się wyłącznie za postój w wyznaczonym do tego miejscu (w szczególności w wyroku z 10 grudnia 2015 r., I OSK 2356/15)”
    http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/87AB56E32E

    • W Mosinie są miejsca wyznaczone, pozostałe są zaznaczone skośnymi pasami. Jeżeli ktoś się na nich zatrzyma pewno płacić opłaty nie musi, ale naraża się na mandat za parkowanie w miejscu niedozwolonym. W sobotę ok. godz. 10.00 wszystkie miejsca były zajęte. Samochody krążyły wokół rynku. Bardziej zdeterminowani parkowali w takich miejscach, a Policja zbierała żniwo.
      Zdjęcia powyżej.

Dodaj komentarz