AQUANET – inwestycje w gminie Mosina – 2017-2026

Jak co roku Aquanet Sp. SA przedstawił Radzie Miejskiej Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017 – 2026.
Dla zainteresowanych podaję linki do poszczególnych dokumentów:

Mapa zadań wodociągowych,
Mapa zadań kanalizacyjnych,
Wykaz zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnej dla gminy Mosina
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017 – 2026.

2017 – 2018 – sieć wodociągowa w ul. Piaskowej w Krośnie,
2017 – 2018 – sieć wodociągowa w ul. Nad Potokiem, Malinowa, Krańcowa w Krosinku,
2017 – 2018 – sieć wodociągowa w rej. ul. Orzeszkowej i Konopnickiej (przedłużenie Brandysa i Fredry),
2018 – 2019 – ekspertyza dotycząca oddziaływania zbiorników na Pożegowie w przypadku awarii,
2018 – 2019 – realizacja i udział AQUANET w modernizacji drogi – Mosina – sieć wodociągowa w ul.                                     Sowinieckiej i Żeromskiego – zły stan techniczny oraz koordynacja z modernizacją drogi,
2019 – 2020 – przebudowa  sieć wodociągowa w ul. Powstańców Wielkopolskich i Orzeszkowej oraz 25                               Stycznia – Mosina,
2019 – 2020 – sieć wodociągowa na Pl. 20 Października, Mosina,
2019 – 2020 – sieć wodociągowa w ul. Witosa w Dymaczewie Nowym,
2020 – 2021 – budowa sieci wodociągowej w Borkowicach,
2020 – 2021 – sieć wodociągowa w ul. Wodnej i bocznych w Mosinie – zaopatrzenie nowych odbiorców,
2021 – 2022 – sieć wodociągowa w Baranowie,
2021 – 2022 – sieć wodociągowa w Sowinkach  – zaopatrzenie nowych odbiorców,
2021 – 2022 – sieć wodociągowa w ul. Krętej w Czapurach – zaopatrzenie nowych odbiorców,
2021 – 2022 – sieć wodociągowa w Borkowicach – zaopatrzenie nowych mieszkańców,
2021 – 2022 – sieć wodociągowa w rej ul. Strzeleckiej w Mosinie, ul. Lipowej w Krośnie
2022 – 2023 – sieć wodociągowa w ul. Poznańskiej i Szkolnej w Wiórku,
2022 – 2023 – sieć wodociągowa w ul. Cybisa w Mosinie, ul. Polna w Krośnie,
2022 – 2023 – sieć wodociągowa w ul. Wierzbowej i bocznych w Daszewicach – zaopatrzenie nowych                                   odbiorców.

2017-2018 –  I etap – kanalizacja sanitarna w części wsi Baranowo, przełożenie wodociągu DN 100 mm przebiegającego po terenach prywatnych, 2020 –  etap II,
2017 – 2018 – kanalizacja sanitarna w ul. Nad Potokiem, Malinowa, Krańcowa w Krosinku,
2018 – kanalizacja sanitarna w rej. ul. Orzeszkowej/Konopnickiej (przedłużenie Brandysa i Fredry),
2018 – 2019 – etap I, 2020-2021 – etap II –  kanalizacja sanitarna dla części wsi Sowinki,
2018 – 2019 –  kanalizacja sanitarna w ul. Leśnej w Daszewicach,
2019 – kanalizacja sanitarna w ul. Lema – Mosina,
2019 – 2020 –  kanalizacja sanitarna w Baranówku,
2019 – 2021 –  kanalizacja sanitarna dla terenów części wsi Krosno,
2019 – 2021 –  kanalizacja sanitarna na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu,
2020 – 2021 –  kanalizacja sanitarnej w Krajkowie,
2021 – 2022 –  kanalizacja sanitarna w ulicy Rolnej i rej. Dębowej w Nowinkach,
2021 – 2022 –  kanalizacja sanitarna w rej. ul. Strzeleckiej w Mosinie dla nowych mieszkańców,
2021 – 2022 – kanalizacja sanitarna w rej. ul. Dębowa-Leśna w Czapurach,
2021 – 2022 –  kanalizacja sanitarna w rej. ul. Słonecznej w Rogalinku
2020 – 2022 –  kanalizacja sanitarna w Żabinku,
2022 – 2023 –  kanalizacja sanitarna w ul. Cybisa w Mosinie i ul. Polnej w Krośnie,
2022 – 2023 –  kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej – Granicznej w Drużynie,
2022 – 2023 –  kanalizacja sanitarna w ul. Wierzbowej i bocznych w Daszewicach.

0 Comments

No Comment.