12 mln zł na przedszkola w 2017 r.

Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze bieżącego roku rosną wydatki na przedszkola – dotacja dla niepublicznych przedszkoli (Koniczynka w Mosinie, Kasztanowe Ludki w Daszewicach, Happy House w Czapurach, im. Janka Wędrowniczka w Mosinie, Picasso w Mosinie, Calineczka w Krośnie) wyniosła 1 920 647 zł tzn. aż 67,39% zaplanowanej na cały rok kwoty. (2016 – 1 341 600, 2015 – 1 314 657).
W tych 6 placówkach przebywało średnio 451 dzieci.

Dotacja dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne ( Słoneczko w Rogalinku i Mosinie i Akademia Odkrywców w Krośnie – 68,87 % zaplanowanej kwoty – 1 790 650 zł, o 513 tys. więcej niż w I półroczu 2016 r. ( 2016 – 1 277 411 zł; 2015 r. – 1 001 646 zł).
W tych dwóch placówkach przebywało średnio 317 dzieci.

W porównaniu z poprzednim rokiem o 147 wzrosła ilość dzieci w wyżej wymienionych przedszkolach. Największy wzrost ma miejsce w Publicznym Przedszkolu “Słoneczko” w Rogalinku – z 152 do 200 dzieci, Niepublicznym Przedszkolu “Picasso” w Mosinie – z 12 do 61 osób i w Niepublicznym Przedszkolu Happy House w Czapurach – z 80 do 117 wychowanków.

Gmina prowadzi 5 przedszkoli – Przedszkole nr 2, 3 (Integracyjne), nr 4 w Mosinie, Przedszkole w Krośnie i Przedszkole w Wiórku, w których łącznie jest ok. 200 miejsc.
Prowadzenie tych placówek oraz dotacje (tabela) to w ciągu I półrocza wydatek 6 053 970 zł – 60% zaplanowanej na cały rok kwoty 10 050859 zł.
Z tego powodu Rada Miejska w Mosinie na ostatniej sesji w dniu  28 września 2017 r. zwiększyła środki w budżecie o 2,2 mln zł.
Może się okazać, że kwota ta nie wystarczy i będzie konieczna kolejna zmiana.

0 Comments

No Comment.