12 mln środków zewnętrznych w 2017 r.

Ten rok jest rekordowy jeśli chodzi o pozyskane środki zewnętrzne. Gmina Mosina otrzyma z różnych źródeł ok. 12 mln zł. Dofinansowanie waha się od 55% do 95% kosztów poszczególnych zadań. Większość pozyskanych w tym roku dotacji zostanie przekazana gminie w 2018 r.


Oprócz wniosków na które Gmina uzyskała już dofinansowanie zostało złożonych 5 kolejnych, których wynik nie jest jeszcze znany.

  1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina – etap II – ZS Mosina i ZS Daszewice – WRPO 2014+, 1 723 147 zł,
  2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina – etap III – ZS Rogalinek 1 755 777, WRPO 2014+
  3. Nauka jako hobby. Wsparcie kształcenia w ZS w Daszewicach oraz w SP w Czapurach (doposażenie sal biologicznej, fizycznej i językowej)  365 988 zł WRPO 2014+ (lista rezerwowa),
  4.  Budowa ul. Torowej w Mosinie – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – 747 029Bardzo możliwe, że Gmina otrzyma ok 7 mln zł na zadanie: Niskoemisyjne przedsięwziecia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I (tzw. węzły przesiadkowe).
    Wniosek przeszedł pozytywną ocenę strategiczną ZIT i jest w trakcie oceny formalnej w UMWW.
0 Comments

No Comment.