Ewidencja zabytków archeologicznych

13/07/2019 Małgorzata Kaptur 63

Dziękuję karpiowi za zwrócenie uwagi na białą plamę, jaką jest brak gminnej ewidencji zabytków archeologicznych. Gminna ewidencja zabytków (GEZ) jest instrumentem służącym ochronie obiektów dziedzictwa na poziomie gminy. Obowiązek jej założenia i prowadzenia określają przepisy ustawy.

Debatowali nad stanem gminy

08/07/2019 Małgorzata Kaptur 26

27 czerwca odbyła się trwająca 3 godziny debata nad Raportem. Głos zabrało 13 radnych i 1 mieszkaniec – Robert Borkiewicz. Mimo wielu krytycznych uwag, radni udzielili Burmistrzowi wotum zaufania

Planowanie przestrzenne leży…

29/06/2019 Małgorzata Kaptur 11

Wątpliwości budzi m.in. analiza sytuacji, tempo oraz dobór obszarów do sporządzenia planów miejscowych, przewlekanie procedury planistycznej na wiele lat, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy z rażącym naruszeniem prawa.

Debata nad raportem o stanie gminy

25/06/2019 Małgorzata Kaptur 160

W czwartek 27. czerwca odbędzie się sesja absolutoryjna. Przed częścią poświęconą analizie wykonania budżetu odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Mosina. Prawo do głosu w debacie mają mieszkańcy, którzy do jutra, czyli 26 czerwca dostarczą zgłoszenie poparte podpisami 50 mieszkańców.

Skończył się rok szkolny 2018/2019

20/06/2019 Małgorzata Kaptur 0

W środę zabrzmiał ostatni dzwonek. Mury gminnych szkół opuścili ostatni gimnazjaliści i pierwsi ósmoklasiści. Wielu z nich osiągnęło wspaniałe wyniki w nauce. Gratulujemy sukcesów i życzymy wszystkim Uczniom I Nauczycielom udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Gdzie kucharek sześć…

03/06/2019 Małgorzata Kaptur 50

Mamy burmistrza, dwóch zastępców i sekretarza. To jednak za mało, by zapewnić przepływ informacji, dlatego Burmistrz tworzy nowe stanowisko w Urzędzie. To Koordynator ds. Współpracy Międzyreferatowej.

Centrum alkoholowe?

29/05/2019 Małgorzata Kaptur 26

Jakiś czas temu zastanawialiśmy się, co można zrobić, by mosiński rynek stał się miejscem zachęcającym do zatrzymania na dłużej. Otrzymałam dziś maila od mieszkanki, która stwierdziła, że “Nasz rynek zrobił się centrum alkoholowym. Jest bardzo smutnym miejscem, wręcz stracił na urodzie.”

Wyborcza mobilizacja

27/05/2019 Małgorzata Kaptur 28

Prawie połowa uprawnionych poszła do urn wyborczych. Frekwencja w naszej gminie wyniosła 49,54%, średnia w powiecie – 52,89%. W gminie Mosina wygrała Koalicja Europejska (49,02% miasto, 44,09% wieś). Zagłosowało na nią 5 633 osoby.

Stoi na stacji lokomotywa…

22/05/2019 Małgorzata Kaptur 98

Dziwi i irytuje mnie brak wiedzy u tych, którzy ją powinni posiadać i przeciąganie prostych spraw. Minęło pół roku obecnej kadencji, mamy trzech burmistrzów, a nadal wiele spraw kuleje. Czekam, aż ta lokomotywa ruszy z miejsca i nabierze prędkości, ale ona ciągle nie jedzie, a cała para idzie w gwizdek.

Poczet sołtysów mosińskich

11/05/2019 Małgorzata Kaptur 2

Jesteśmy w trakcie wyborów w sołectwach i osiedlach.
Spora grupa sołtysów żegna się z samorządem po wielu latach pełnienia swojej funkcji. Za nami wybory w 5 jednostkach pomocniczych. W najbliższym tygodniu sołtysa będą wybierać mieszkańcy Baranówka, Rogalina i Daszewic.