W gospodarce odpadami czekają nas zmiany

Komisja Rewizyjna w I kwartale przeprowadziła kontrolę i dokonała analizy gospodarki odpadami w naszej gminie. Komisja stwierdziła, że “system pod względem logistycznym funkcjonuje w Gminie Mosina bez przeszkód i jest prowadzony prawidłowo”.
Z taką konkluzją nie zgodziło się dwóch członków komisji: Jan Marciniak i Marcin Ługawiak, którzy dołączyli do protokołu zdanie odrębne.

Czytaj dalej