Spotkania Burmistrza Gminy Mosina

27/04/2017 M. Kaptur 0

Jest to część Sprawozdania z działalności między sesjami, do której radni zgłaszają zawsze najwięcej pytań. Osoby zainteresowane tymi tematami informuję, że jest to 7 punkt porządku obrad, który rozpocznie się dzisiaj ok. godz. 16.20.

Budżet Obywatelski – zmiany?

26/04/2017 M. Kaptur 0

Jutro sesja Rady Miejskiej w Mosinie. Najprawdopodobniej zostanie zgłoszony wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący Budżetu Obywatelskiego na kolejny rok. Radni są w tym względzie podzieleni.

Jaka będzie szkoła w Czapurach?

22/04/2017 M. Kaptur 0

Dziś został ogłoszony przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Czapurach. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budynek o następujących gabarytach: powierzchnia zabudowy – 1.766,83 m2 powierzchnia użytkowa – 2.247,47 m2 wysokość […]

Nadal nie widać światełka w tunelu

21/04/2017 M. Kaptur 0

Mowa o przejściu podziemnym z dworca w kierunku ul. Sowinieckiej i Śremskiej. Dla ok. 5 tys. osób oznaczałoby to nie tylko krótszą drogę na dworzec, ale także dodatkowe połączenie dwóch części miasta. Radni poprzedniej kadencji zabiegali o takie rozwiązanie. Radny A. Cebulski zadał pytanie w tej sprawie.

Przetargi ogłoszone w 2017 r.

20/04/2017 M. Kaptur 0

W 2017 r. ogłoszono 5 przetargów na inwestycje. 4 z nich zostały rozstrzygnięte. Oszczędności przetargowe wyniosły ok. 400 tys. zł. Nadal trwa przygotowanie przetargu na rozbudowę szkoły w Czapurach.

Kierowcy wrzucili do parkomatów ok. 2,5 mln zł

18/04/2017 M. Kaptur 5

Strefa płatnego parkowania funkcjonuje już siódmy rok. Koszty obsługi parkingowej wyniosły ponad 1,7 mln zł. Obecny operator – Zakład Usług Komunalnych z każdego 1000 zł otrzymuje 800 zł jako wynagrodzenie za prowadzenie strefy.

Zaległości podatników

18/04/2017 M. Kaptur 0

Analizując wykonanie budżetu za 2016 r. warto przyjrzeć się kwestii wysokości i ściągalności podatków w naszej gminie. Gdyby obowiązywały maksymalne stawki podatków do budżetu gminy wpłynęłoby dodatkowo prawie 3,2 mln zł. […]

Dobra passa trwa

12/04/2017 M. Kaptur 0

Gminie udało się pozyskać kolejne znaczące środki zewnętrzne – 4,1 mln zł dofinansowania z WRPO na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 oraz sali sportowej OSiR przy ul. Szkolnej w Mosinie.

Puszczykowo a modernizacja drogi 431

10/04/2017 M. Kaptur 1

Mieszkańcy naszej gminy oczekują rozbudowy dróg w gminie, by rozładować korki tworzące się przy wjeździe do Mosiny, oczekują także na modernizację dróg 430 i 431 i wschodnią obwodnicę. Obawiają się jednak zwiększonego tranzytu. Puszczykowo również nie chce być tranzytowym miastem.

4 wyłożenie planu z wieżowcem w Krosinku

04/04/2017 M. Kaptur 9

5 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Krosinku o 18.00 odbędzie się dyskusja publiczna dot. projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla usług w zieleni. Ma tam powstać 15. kondygnacyjny budynek. Szpital w Puszczykowie ma 10 pięter.

Wydatki inwestycjne zrealizowano w 57%

01/04/2017 M. Kaptur 4

W 2016 r. w porównaniu z 2015 r. wzrosły dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości o 1,6 mln zł, a podatek dochodowy od osób fizycznych o 3,5 mln zł. Niestety z różnych przyczyn nie wykonano wydatków majątkowych i to aż w 43%.