Będzie GIS. Nareszcie!

24/05/2017 M. Kaptur 0

Gmina Mosina przez 5 lat rezerwowała środki na usprawnienie zarządzania informacją o terenie – podstawa działania referatów: Geodezji i Planowania Przestrzennego. Brakowało jednak czasu i determinacji, by unowocześnić pracę urzędu […]

Radni z wizytą w szpitalu w Puszczykowie

23/05/2017 M. Kaptur 0

Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej odbyła swoje 29 posiedzenie w sali konferencyjnej Szpitala w Puszczykowie. Wzięli w nim udział (na zdjęciu od lewej): kierownik oddziału rehabilitacyjnego Agata Epsztejn-Brodziak, ordynator Oddziału Kardiologicznego […]

Rogalinek świętuje 770 lecie

21/05/2017 M. Kaptur 0

Rogalinek to jedna z najstarszych i najpiękniejszych wsi na terenie gminy Mosina. Mieszka tu 1591 osób, wśród nich artyści, kolekcjonerzy i oddani temu miejscu społecznicy, którzy tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca.
W tym roku Rogalinek obchodzi 770 rocznicę istnienia parafii.

Przetargi 2017

19/05/2017 M. Kaptur 0

Wczoraj upłynął termin zgłaszania ofert na rozbudowę szkoły w Czapurach wraz z budową sali gimnastycznej. Zgłosił się tylko jeden wykonawca CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE Sp. z o.o. sp. k. z Plewisk. Złożył ofertę na kwotę 10,6 mln zł. Gmina przeznaczała na to zadanie kwotę 8,4 mln zł.

Pasażer na gapę i miłosierdzie gminy

15/05/2017 M. Kaptur 3

Od ponad 3 lat budynek przychodni przy ul. Dworcowej 3 nie jest w pełni wykorzystany. Gmina ponosi koszty, a nie ma z tego obiektu takich korzyści, jak powinna. Ponad 2 lata bezumownie, nie wnosząc żadnych opłat, korzysta z mienia gminnego jedna ze spółek medycznych.

Mosina – zielona gmina?

15/05/2017 M. Kaptur 4

Za nami trzy majowe weekendy. Spacerujemy, jeździmy rowerami po naszej gminie, odwiedzamy inne miejsca w Polsce. Obserwujemy, porównujemy, oceniamy, wyciągamy wnioski.
Jak Państwo oceniają działania Gminy w zakresie utrzymania zieleni?

Staż wielkopolskich wójtów i burmistrzów

08/05/2017 M. Kaptur 1

Przeciwnicy dwukadencyjności uważają, że odejście z urzędu doświadczonych wójtów burmistrzów osłabi samorząd. Zwolennicy są zdania, że zapobiegnie to tworzeniu się układów, zwłaszcza w mniejszych gminach. Warto pamiętać, że większość gmin w Polsce ma zaledwie 5 -7 tys. mieszkańców.

Ochrona i rozwój terenów rolnych

08/05/2017 M. Kaptur 1

Trwa wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek. 25 maja w świetlicy wiejskiej w Rogalinku o godz. 18.00 odbędzie się dyskusja publiczna. Plan został wywołany […]

Gospodarka odpadami w I kwartale 2017

07/05/2017 M. Kaptur 1

Do 26 kwietnia 2017 r. zostało złożonych 7 760 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na łączną ilość mieszkańców 27 083 osoby. Na dzień 31.12.2016 r. na terenie gminy były zameldowane 30 902 osoby. Wg szacunków mieszka dodatkowo ok. 4,5 tys. osób niezameldowanych.

Młodzież a idea samorządności

07/05/2017 M. Kaptur 0

Młodzież zaczyna się interesować samorządem. To bardzo dobry znak. W kwietniu zostało zaprzysiężonych 36 posłów II Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej. W maju odbędzie się konkurs MOSINA SAMORZĄDEM STOI, a w czerwcu gimnazjaliści będą poznawać Urząd.

Kórnik wnosi aport do Aquanetu

06/05/2017 M. Kaptur 21

Kwestia budowy wodociągów i kanalizacji, a następnie wniesienia ich aportem do Aquanetu w naszej gminie ma wymiar nie tylko gospodarczy i finansowy, ale również polityczny. Warto wiedzieć, że tydzień temu Kórnik przekazał wybudowane przez siebie sieci Aquanetowi.

Szarża ułańska przed pomnikiem Kościuszki

04/05/2017 M. Kaptur 3

Rano złożono kwiaty w Miejscach Pamięci Narodowej. Po południu przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki zebrały się poczty sztandarowe, delegacje instytucji i organizacji oraz mieszkańcy. W Rogalinie śpiewano pieśni historyczne.

Spotkania Burmistrza Gminy Mosina

27/04/2017 M. Kaptur 1

Jest to część Sprawozdania z działalności między sesjami, do której radni zgłaszają zawsze najwięcej pytań. Osoby zainteresowane tymi tematami informuję, że jest to 7 punkt porządku obrad, który rozpocznie się dzisiaj ok. godz. 16.20.