Uwaga! Informacja dla osób komentujących

21/03/2017 M. Kaptur 2

Szanowni Państwo, W ostatnich miesiącach zdecydowanie wzrosła liczba odwiedzin naszej strony. Wzrosła także ilość dodawanych komentarzy. Zależy nam na merytorycznej dyskusji na ważne tematy, dlatego od tej chwili można komentować tylko […]

Sprawozdanie Straży Miejskiej za 2016 r.

17/03/2017 M. Kaptur 6

Odłowiono 112 zwierząt. Zlikwidowano liczne dzikie wysypiska i zaśmiecone miejsca na terenie miasta i gminy. Zebrano 267 worków śmieci. Między innymi prowadzono kontrole pod kątem spalania odpadów na wolnym powietrzu […]

Mamy zdolną młodzież

13/03/2017 M. Kaptur 1

W tym roku nasi gimnazjaliści odnieśli wiele sukcesów w najbardziej prestiżowych konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Poza ogromną satysfakcją, tytuł laureata upoważnia do zwolnienia z części egzaminu gimnazjalnego […]

ZUK posprząta w tym roku drożej

10/03/2017 M. Kaptur 21

Po otwarciu ofert na: „Odbiór odpadów z terenów komunalnych” okazało się, że wpłynęła do Urzędu tylko jedna. Złożył ją Zakład Usług Komunalnych – cena brutto: 283.255,00 zł. Gmina przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia 195.000,00 zł brutto.

Powiat reklamuje gminę Mosina

10/03/2017 M. Kaptur 33

Promocja gminy ma miejsce w sposób zaplanowany opłacany z budżetu gminy. Gminę Mosina promują też inne podmioty, czy osoby prywatne przy okazji realizując swoje własne cele. Zachęcam do obejrzenia najnowszego filmu o naszej gminie.

Plusy i minusy pływalni w Mosinie

03/03/2017 M. Kaptur 113

O zaletach basenu, pływania i ćwiczeń w wodzie napisano już bardzo wiele. Dzieci nauczą się pływać, młodzież będzie miała dodatkowe miejsce do spotkań, starsi i niepełnosprawni podniosą sprawność. Warto dodać, że wybudowanie basenu będzie kosztowało 10 mln zł, a utrzymanie 600 tys. rocznie.

Gmina sprzedaje, kupuje, pozyskuje…

25/02/2017 M. Kaptur 1

W 2016 r. Gmina Mosina sprzedała 24 działki za 2,9 mln zł. Działki na terenie Mosiny sprzedawano za 202 – 245 zł za 1 m2, w Krosinku za 108 – 145 zł za m2, w Czapurach 157 – 241 za m2, w Dymaczewie Starym za 69-75 zł za m2. W porównaniu z 2015 r. uzyskano wyższy o 1,4 mln zł dochód ze sprzedaży mienia.

Plan dla Strzelnicy (dla pływalni)

23/02/2017 M. Kaptur 95

Dziś o 19.30 na wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego radni zaopiniują projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, […]

Skomplikowane układy drogowe

22/02/2017 M. Kaptur 7

21 lutego 2017 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego i Komisji Budżetu i Finansów. Wzięło w nim udział 17 radnych, burmistrz wraz z zastępcą, kierownicy referatów. Dyskutowano o planach inwestycyjnych dotyczących dróg wojewódzkich oraz Czerwonki.