Gmina sprzedaje, kupuje, pozyskuje…

25/02/2017 M. Kaptur 0

W 2016 r. Gmina Mosina sprzedała 24 działki za 2,9 mln zł. Działki na terenie Mosiny sprzedawano za 202 – 245 zł za 1 m2, w Krosinku za 108 – 145 zł za m2, w Czapurach 157 – 241 za m2, w Dymaczewie Starym za 69-75 zł za m2. W porównaniu z 2015 r. uzyskano wyższy o 1,4 mln zł dochód ze sprzedaży mienia.

Plan dla Strzelnicy (dla pływalni)

23/02/2017 M. Kaptur 0

Dziś o 19.30 na wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego radni zaopiniują projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, […]

Skomplikowane układy drogowe

22/02/2017 M. Kaptur 4

We wtorek, 21 lutego 2017 r.  odbyło się wspólne posiedzenie dwóch komisji: Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego, Budżetu i Finansów. W posiedzeniu wzięło udział 17 radnych, Burmistrz Gminy Mosina […]

Zagroda bamberska w Czapurach

22/02/2017 M. Kaptur 1

Do Gminnej Ewidencji Zabytków  nie wpisano ani jednego obiektu znajdującego się w Czapurach. Czy słusznie? W Wikipedii znalazłam taką informację: Dom Heigelmannów – okazały dom wiejski, zlokalizowany w Czapurach przy ul. Poznańskiej, […]

Radzewice wczoraj i dziś

12/02/2017 M. Kaptur 0

Radzewice to kolejna miejscowość w naszej gminie, która staraniem mieszkańców – pasjonatów gromadzi informacje dotyczące historii, zdjęcia, stare dokumenty, mapy… Rzadko która wieś może się poszczycić takim profesjonalnym i wszechstronnym […]

Polowanie na wróbelka

30/01/2017 M. Kaptur 55

W 2016 r. schwytano na terenie naszej gminy i przesiedlono 15 drobnych zwierząt i 9 sztuk grubego zwierzęcia dzikiego. Koszt tych usług to 12 948 zł.